HR & Inköp spec page

HR & Inköp
Jobb inom HR & InköpLetar du efter en position som HR-chef, HR-konsult, teamleader eller inköpare? Hays har kontinuerligt lediga tjänster inom HR- och Inköpsområdet i portföljen med jobb som kan få din karriär att accelerera.

HR har alltid fokus på företagets viktigaste område, medarbetarna. HR-funktionen har en nyckelroll inom alla mål och genomföranden, långsiktiga strategier och kortsiktig taktik. Detta gäller inte minst när det handlar om utveckling och utbildning i en snabbt föränderlig värld.

En viktig del i arbetet är att skapa förutsättningar för medarbetarna att bidra med sitt kunnande och personliga engagemang. Detta görs genom att skapa klarhet och struktur i arbetsbeskrivningar och flöden, liksom i återkopplingar och utveckling. Hays rekryteringskonsulter är specialister inom HR, genom egen erfarenhet och fortlöpande utbildning. De är väl förtrogna med hur man hittar kandidater med rätt inriktning och bakgrund oavsett om det krävs bred allmänkompetens eller mer uttalad specialistkunskap. Vidare har våra rekryteringskonsulter erfarenheten som krävs för att förstå de personliga egenskaper som är avgörande för olika roller inom HR-området.

Hays har affärsområden som motsvarar alla de viktigaste funktionerna inom näringslivet. Inom varje affärsområde har våra konsultchefer gedigen kunskap, i form av studier och arbetslivserfarenhet, inom det egna området. De kan sitt affärsområde från insidan, vet hur marknaden ser ut, känner till utvecklingstrender, är förtrogna med kompetensbeskrivningar, kan sökvägar och har breda kontaktnät. I korthet – vi är specialister på att hitta specialister.

Söker du efter ditt nästa jobb inom HR & Inköp eller behöver stärka upp ditt team med en ny medarbetare inom HR & Inköp? Kontakta en av våra specialister:


Kenza El Masoudi
Consultant Manager
+46 (0)70 450 60 09
kenza.el-masoudi@hays.com
LinkedIn

 


Ebba Charpentier
Consultant Manager
+46 (0)76 669 61 99  
ebba.charpentier@hays.com
LinkedIn

 

HaysSearchForm Portlet

Browse by expertise

Hays Expertområden

 
 
 

CV upload

Öka chansen att bli matchad med relevanta uppdrag genom att ladda upp/ uppdatera ditt CV i vår databas.