ts

Hays Expertområden

Kontakta oss

Vi delar gärna med oss av vår expertis till dig oavsett om du är kund eller kandidat. Kontakta oss för fortsatt dialog om hur vi kan hjälpa just dig.

Life Sciences Spec page

Life Science
Specialister på bemanning & rekrytering av roller inom Life Science

 

Hays är en av Nordens ledande rekryteringsspecialister inom Life Sciences.
Vi rekryterar specialister på alla nivåer och har erfarenhet av ett flertal områden inom branschen så som Pharma, Medicinteknik, Bioteknik och livsmedel . Vår position har uppnåtts genom nära samarbete och kunskapsutbyte med ledande företag inom Life Sciences, både i Sverige och runt om i världen.

Samarbetet har skänkt oss grundläggande förståelse för de krav som ställs på företag som är framgångsrika och ledande på en marknad där brist på kvalificerade medarbetare råder. Konkurrensen om kompetensen hårdnar, vilket innebär att rekryteringsprocessen måste professionaliseras och kvalitetssäkras. För att hitta marknadens bästa kandidater krävs förening av branschkunnandets lyhördhet och förståelse för den kontinuerliga attitydförändring som sker bland arbetssökande.

Hays har affärsområden som motsvarar alla de viktigaste funktionerna inom näringslivet. Inom varje affärsområde har våra medarbetare gedigen kunskap, i form av studier och arbetslivserfarenhet, inom det egna området. Våra specialister kan sitt affärsområde från insidan, vet hur marknaden ser ut,  håller koll på trender, kan sökvägar och har breda kontaktnät. I korthet – På Hays är vi specialister på att rekrytera specialister.

Är du arbetsgivare och har en vakans inom Life Science eller är arbetssökande inom området. Vänligen kontakta vårt experteam:
 

 

Cecilia Larzon, Consultant Manager
+46 (0)70 450 60 08
cecilia.larzon@hays.com
LinkedIn

 

 

Ida Holmberg, Consultant Manager 

+46 (0)70 450 60 10

ida.holmberg@hays.com
LinkedIn


 

Jay Mistry, Consultant Manager 

+46 (0)73 642 55 50
jay.mistry@hays.com
LinkedIn

 

 

Linus Norrbom, Division Manager

+ 46 (0)70 600 09 67
linus.norrbom@hays.com
LinkedIn

 

Alla jobben

HaysSearchForm Portlet

CV upload

Öka chansen att bli matchad med relevanta uppdrag genom att ladda upp/ uppdatera ditt CV i vår databas.

Jobbbevakning

 
Ta del av intressanta jobb genom att skapa en jobbevakning.