Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om du har kommit till denna sida för att ändra dina kommunikationsinställningar, vänligen klicka här.


För personer som söker anställning hos Hays gäller Hays interna rekryteringspolicy.
                                        Läs Hays Interna Rekryteringspolicy här

 

INTRODUKTION

 • I denna integritetspolicy förklaras vad vi gör med dina personuppgifter, oavsett om vi håller på att hjälpa dig att finna ett arbete, om vårt samarbete fortsätter när vi har funnit ett arbete till dig, om vi tillhandahållit en tjänst, om du har tillhandahållit oss en tjänst, om vi använder dina uppgifter för att be om din hjälp när det rör en av våra kandidater eller om du besöker vår webbplats.
 • Policyn beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter och hur vi, när vi gör det, följer våra rättsliga skyldigheter gentemot dig. Ditt integritetsskydd är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda och säkerställa din rätt till skydd av personuppgifter.  
 • Denna integritetspolicy tillämpas för personuppgifter tillhöriga webbplatsbesökare, tillfälligt anställda, blivande kandidater, kandidater, kunder, leverantörer och andra personer som vi kan kontakta för att ta reda på mer om våra kandidater eller vilka de anger som nödkontakt  Den gäller även anställdas och tidigare anställdas nödkontakter För att förtydliga: om du är en del av Hays personalstyrka hänvisas du till Hays integritetspolicy för anställda som finns tillgänglig på Hays intranät.
 • När det gäller tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter (inklusive men inte begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679)) (”GDPR”), kan det företag som är ansvarigt för dina personuppgifter (”Hays” eller ”oss”) hittas här.
 • Det är viktigt att tydligt ange att vi kan ändra denna integritetspolicy vid olika tillfällen. Besök denna sida om du vill vara informerad, eftersom vi kommer att publicera ändringar här.
 • Om du är missnöjd med någon del av integritetspolicyn, kan du ha lagstadgade rättigheter och därför har vi, när det är relevant, även beskrivit dessa.
 • Denna integritetpolicy tillämpas i berörda länder i vårt internationella nätverk. Olika länder kan använda dataskydd på aningen olika sätt och därför har vi även landsspecifika delar i denna integritetspolicy. Det finns landsspecifika villkor för din jurisdiktion här. Det gör det möjligt för oss att garantera att vi följer alla tillämpliga skydd av personuppgifter oavsett var du befinner dig.

HUR DENNA INTEGRITETSPOLICY ANVÄNDS

Denna integritetspolicy är indelad i olika underavdelningar för varje personkategori som kan behöva läsa den (till exempel i avsnittet ”Vilka personuppgifter samlar vi in?” finns underavdelningarna ”Kandidat” och ”Webbplatsbesökare”, samt avsnitt för andra personer som berörs av denna integritetspolicy). Integritetspolicyn innehåller olika information beroende på vilket avsnitt du läser. Se alltså till att du läser rätt avsnitt.

KORTVERSION AVSNITTET ”SNABBÖVERSIKT”

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

 • KANDIDATENS UPPGIFTER: För att tillhandahålla bästa möjliga anställningsmöjligheter som är skräddarsydda för dig, behöver vi behandla viss information. Vi ber endast om uppgifter som vi i verklig mening anser kommer att hjälpa oss, som namn, ålder, kontaktuppgifter, utbildning, anställningshistorik, kontakter för nödsituationer, immigrationsstatus, ekonomisk information (när vi måste kontrollera ekonomisk bakgrund) och personnummer (och du kan förstås välja att lämna ut annan relevant information). När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kommer vi även samla in information som rör hälsa, information om mångfald eller uppgifter om straffrättsliga domar.
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.
 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Om vi tror att du är intresserad av, eller kan dra nytta av våra tjänster, kommer vi att samla in och använda sådan information om dig för att bedöma hur vi kan hjälpa dig och komma i kontakt med dig.
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.
 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA: Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd, behöver vi behandla viss extra information (utöver den information som samlas in från kandidater) för att säkerställa en friktionsfri relation vid den tillfälliga anställningen. Vi samlar endast in viktig information som till exempel personnummer eller annan identifierbar information, startdatum, bankuppgifter och uppgifter om tidigare ersättning, pensioner och förmåner. När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi även, genom slutledning, samla in information som rör fackföreningsmedlemskap, sexuell läggning och barnomsorg eller omsorgsarrangemang när du förser oss med information om löneavdrag för fackföreningsmedlemskap eller barnomsorgsrabatter eller uppgifter om din nödkontakt.
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter vi samlar in på det här sättet, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.
 • KUNDUPPGIFTER: Om du är kund hos Hays, behöver vi samla in och använda information om dig eller enskilda individer i din organisation när vi tillhandahåller tjänster som till exempel: (i) finna kandidater som är lämpliga för dig eller din organisation, (ii) ge dig ett förvaltat tjänsteleverantörsprogram (”FTP”) (eller bistå en annan organisation att utföra den tjänsten), (iii) tillhandahålla tjänster för utkontraktering av rekryteringsprocessen (”URP”)  (eller bistå en annan organisation att göra det) och/eller (iv) meddela dig om material som publiceras av Hays som sannolikt är relevant och användbart för dig (till exempel vårt Global Skills-index).
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in på det här sättet, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi behöver lite information från leverantörerna för att garantera ett friktionsfritt förlopp. Vi behöver kontaktuppgifter till relevanta personer i din organisation så att vi kan kommunicera med er. Vi behöver även annan information som till exempel bankuppgifter så att vi kan betala för de tjänster som tillhandahålls (om detta är en del av avtalet oss emellan).
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: För att förse kandidaterna med lämpliga anställningsmöjligheter, för att tillhandahålla vissa möjligheter för dem och vår personal och för att låta personal få tillgång till vissa förmåner eller anställningsrättigheter behöver vi grundläggande bakgrundsinformation.Vi ber om mycket grundläggande kontaktuppgifter, så att vi kan ta kontakt med dig antingen för att få referenser eller därför att du har hamnat på listan som nödkontakt eller en anhörig till en av våra kandidater eller en anställd
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter från webbplatsbesökarna som används för att förbättra webbplatsen eller mobilappar samt  för att hantera de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information som till exempelhur vår webbplats används, hur ofta den besöks och de tidpunkter som webbplatsen besöks mest.
 • Vid önskemål om mer information om vilka uppgifter vi samlar in vid besök på webbplatsen, klicka här.
 • TIDIGARE ANSTÄLLDA Om du tidigare har varit anställd och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal kommer vi att samla in namn och de kontaktuppgifter som du vill att vi ska använda och annan information och annan information som du vill ge oss så att vi kan hålla kontakten med dig.

En viss del av de personuppgifter som vi samlar in krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter till dig och andraen. I förekommande fall krävs vissa uppgifter, till exempel kandidaternas personnummer enligt lag eller annan lag i vissa jurisdiktioner. Andra faktauppgifter kommer helt enkelt att behövas för att tillse att våra kontakter löper friktionsfritt.

Beroende på typ av personuppgifter och de grunder enligt vilka vi behandlar dem och om du avstår från att lämna ut sådana uppgifter till oss eller ber oss att upphöra att behandla dem, kanske vi inte kan uppfylla våra avtalskrav eller, i extrema fall, kanske vi inte kan fortsätta vårt samarbete.

För uppgifter om de rättsliga grunder vi åberopar för att kunna använda och behandla personuppgifterna, klicka här.

Hur samlar vi in personuppgifter?

 • KANDIDATENS UPPGIFTER: Vi samlar in dina personuppgifter antingen:
 1. Från dig eller
 2. Från tredje part
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
 • Dessutom, i den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kommer vi även att samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Vi samlar in dina personuppgifter från tredje part (till exempel via sociala medier, yrkesnätverk, jobbsamlarsidor och jobbsajtleverantörer och URP- eller FTP-leverantörer när de refererar till oss).
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA: Vi samlar in dina personuppgifter antingen:
 1. Från dig eller
 2. Från tredje part.
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
 • Dessutom, i den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
 • KUNDUPPGIFTER: Vi samlar in dina personuppgifter antingen:
 1. Från dig eller
 2. Från tredje part (t.ex. våra kandidater) eller tillfälligt anställda) och andra begränsade källor (t.ex. media på och utanför internet).
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
 • Dessutom, i den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kommer vi även att samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi samlar in dina personuppgifter under tiden vi arbetar med dig.
 • Dessutom, i den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kommer vi även att samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: Vi samlar endast in dina kontaktuppgifter när en kandidat eller anställd  anger dig som sin nödkontakt eller anhörig eller när en kandidat anger dig som referens.
 • WEBBPLATSBESÖKARE OCH E-POSTMOTTAGARE: Vi samlar in uppgifter automatiskt via cookies när du besöker webbplatsen och enligt den inställning för cookies i vår webbplats cookie-inställningscenter i ditt webbläsarprogram. För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här. Vi samlar också in data från dig när du kontaktar oss via vår webbplats eller mobilappar, till exempel genom att använda chattfunktionen eller när du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev, webbseminarier eller andra erbjudanden. Vissa av våra e-postmeddelanden innehåller ett kodfragment som inte är synligt för blotta ögat och som kallas spårningspixel som gör det möjligt för oss att få information om vilka av våra meddelanden som öppnas. Om du skulle föredra att denna information inte samlas in ska du avaktivera den automatiska nedladdningen av bilder i din e-post-programvara eller e-posttjänst.

 • TIDIGARE ANSTÄLLDA Om du tidigare varit anställd  kan vi fråga dig om du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal precis innan du lämnar företaget. Om du är intresserad kommer vi att be dig att ange namn och kontaktuppgifter och ge dig möjlighet att välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden som vi tror kommer vara av intresse för dig som en av våra tidigare anställda.

Hur använder vi personuppgifter?

 • KANDIDATENS UPPGIFTER: Den huvudsakliga orsaken till att vi använder personuppgifter är att hjälpa dig att finna en anställning eller någon annan arbetsformsom kan vara lämplig. Ju mer information vi har om dig, dina kunskaper och ambitioner, desto mer kan vi skräddarsy tjänsten. I tillämpliga fall följer vi lokala lagar och krav och vi kommer även att använda dina personuppgifter för sådant som övervakning av marknadsföring att tillhandahålla tjänster, profilering och övervakning. När det är lämpligt kommer vi att be om ditt samtycke för att genomföra vissa av dessa åtgärder.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Vi använder information om blivande kandidater för att utröna om du kan vara intresserad av eller dra nytta av våra tjänster, och om så är fallet, för att bedöma om och hur vi kan hjälpa dig. Om vi tror att vi kan vara till hjälp, kommer vi att använda din information för att kontakta dig om våra tjänster.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA: Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd, är den huvudsakliga anledningen till att vi använder dina personuppgifter att garantera att den tillfälliga anställningen löper friktionsfritt och för att följa avtal och andra åtaganden gentemot varandra och våra kunder, som en del av vårt tillfälliga samarbete och våra skyldigheter gentemot tredje part, såsom till exempel skattemyndigheter och myndigheter.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • KUNDUPPGIFTER: Den huvudsakliga anledningen till att använda information om kunder är att göra det möjligt för oss att presentera oss för dig och för att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt så att samarbetet kan löpa friktionsfritt. Det kommer att innebära: (i) att identifiera kandidater som vi tror kommer att passa bäst för dig och din organisation, (ii) att förse dig med ett FTP-program (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iii) att förse dig med URP-tjänster (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iv) att tillhandahålla tjänster till dina anställda, som till utbildning för personer som arbetar för våra kunder inom utbildningssektorn.. Ju mer information vi har, desto mer kan vi skräddarsy vår tjänst.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: De huvudsakliga anledningarna till att använda personuppgifter är att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt så att samarbetet kan löpa friktionsfritt.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: Vi använder referensers personuppgifter för att hjälpa kandidaterna att finna en anställning som passar dem. Om vi kan kontrollera deras uppgifter och meriter kan vi se till att de matchas på ett bra sätt med blivande arbetsgivare. Om du uppmanas att lämna referenser baserat på  en kandidats yrkeserfarenheter och om vi tror att du kan vara intresserad av att bli vår kund, kan vi även använda de uppgifterna för att kontakta dig som en alternativ tillgång, när så är lämpligt och enligt lokala lagar och krav. Vi använder en kandidats personuppgifter eller en anställds kontakter för nödsituationer vid olycka eller nödsituation som berör kandidaten eller den anställda.  Vi använder personuppgifter om anhöriga eller andra förmånstagare till anställdaför att göra det möjligt för den anställda att få tillgång till vissa förmåner eller anställningsrättigheter.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi använder dina personuppgifter för att hjälpa för att förbättra din upplevelse av vår webbplats eller våra mobilappar, till exempel genom att analysera dina nyligen gjorda sökkriterier för att föreslå dig jobb som vi tror kommer vara av intresse för dig. Dessutom använder vi dina uppgifter för att ge dig den tjänst du registrerade dig för eller de tjänster du deltog i, till exempel att skicka ett nyhetsbrev eller delta i en onlineundersökning. Om du även är kandidat eller kund hos Hays, kommer vi att använda uppgifter om hur du använder webbplatserna för att förbättra andra delar av vår kommunikation med eller tjänster till dig.
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.
 • Lägg märke till att kommunikation till och från Hays personal inklusive e-postmeddelanden granskas som en del av interna eller externa undersökningar eller en rättstvist när så är nödvändigt.
 • TIDIGARE ANSTÄLLDA: om du tidigare varit anställdoch du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal, kommer vi att använda dina personuppgifter för att engagera och hålla kontakten med dig för att upprätthålla vår kontakt.
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

 • KANDIDATENS UPPGIFTER: Vi kommer att lämna ut personuppgifter till olika parter, på olika sätt och av olika orsaker. Främst delar vi informationen med blivande arbetsgivare för att öka dina chanser att få det jobb du önskar . Såvida inte något annat anges, kommer vi även att dela informationen med någon annan företagskoncern och dithörande tredje parter som till exempel våra tjänsteleverantörer och utvalda jobbsamlarsidor där vi känner att det skulle hjälpa oss att ge dig bästa möjliga service och maximera dina chanser att få ett jobb
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till  en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: När vi har identifierat dig som en blivande kandidat kan vi lämna ut din information till koncernbolag och närstående tredje parter som till exempel tjänsteleverantörer för att kontakta dig om våra tjänster.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA: Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd, kan vi lämna ut dina personuppgifter till ett antal ytterligare parter för att garantera att den tillfälliga anställningen löper friktionsfritt. Vi kan till exempel lämna ut personuppgifter till lämpliga kollegor  på Hays (detta kan omfatta kollegor på kontor utomlands), till en kund och om det är lämpligt till medicinsk expertis som till exempel din allmänpraktiserande läkare eller annan yrkesmässig vårdpersonal (till exempel i syfte för en bedömning av en arbetsanpassning i tillämpliga fall).
 • Om det finns önskemål om att se en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • KUNDUPPGIFTER: Vi kommer att lämna ut dina uppgifter: (i) för att främst garantera att vi förser dig med en lämplig pool av kandidater, (ii) för att förse dig med ett FTP-program (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iii) att förse dig med URP-tjänster (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iv) för att tillhandahålla tjänster till dina anställda, som till exempel utbildning för personer som arbetar för våra kunder inom utbildningssektorn.  Såvida inte något annat anges kommer vi att lämna ut informationen till någon annan företagskoncern och dithörande tredje part som exempelvis våra tjänsteleverantörer så att vi kan uppfylla dessa mål.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Såvida inte något annat anges kommer vi att lämna ut information till andra företagskoncerner och dithörande parter som exempelvis våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH ANSTÄLLDA  TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: Såvida inte något annat anges kommer vi att lämna ut information till andra företagskoncerner och dithörande parter som exempelvis våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till  en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Såvida inget annat anges kommer vi att lämna ut personuppgifter till webbanalysföretag, automatiserade marknadsföringsplattformar och sociala medietjänsteleverantörer för att säkerställa n annonsering du får från oss är lämplig för dig.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång till en mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.
 • TIDIGARE ANSTÄLLDA: Om du tidigare varit anställd och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal, kommer vi att dela med oss av dina personuppgifter till ett antal ytterligare parter för att underlätta vår fortsatta kontakt. Vi kan exempelvisdela dina personuppgifter med andra tidigare anställda på något av våra koncernföretag och dithörande tredje parter, till exempel våra tjänsteleverantörer som driver vår alumnportal.
 • Om det finns önskemål om att få tillgång tillen mer detaljerad lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till under adekvata omständigheter, klicka här.

Hur skyddar vi personuppgifter?

 • Vi tar ansvar för att skydda din personliga information. Det är därför vi har vidtagit lämpliga åtgärder som är utformade för att förhindra obehörig tillgång till, och felaktig användning av personuppgifter.
 • För mer detaljerad information om de metoder vi använder, klicka här.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 • Om du är kund eller leverantör kommer vi att spara dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster eller erhålla tjänster av dig, eller för att förse dig med information om våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du uttryckligen har angett att du inte vill att vi sparar dina personuppgifter kommer vi att radera dem i våra system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller andra förordningar kräver att vi sparar dem (till exempel på grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist) eller om någon annan rättsligt undantag gäller.
 • Om du är blivande kandidat eller kandidat och vi inte har haft någon meningsfull kontakt med dig (eller om det företag du i förekommande fall arbetar för eller med) under de senaste två åren kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system såvida vi inte i god tro bedömer att vi enligt lag eller andra myndighetskrav måste spara dem (exempelvis på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist). Som med kunder och leverantörer om du uttryckligen som kandidat eller blivande kandidat har angett att du inte är intresserad av våra tjänster, kommer vi att radera dina personuppgifter i våra system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller annan förordning kräver att vi sparar dem (till exempel på grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist) eller om några andra rättsliga undantag tillämpas.
 • Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt, beroende på tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi vanligen att behandla dina uppgifter under loppet av din tillfälliga anställning och kommer därefter att behålla dem under en period efteranslutad anställning (såvida vi inte på annat sätt åläggs enligt lag), enligt den metod vi har för kandidater.
 • Om du besöker vår webbplats kommer vi att spara all data å länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in eller bearbetades. Om du uttryckligen har angett att vi inte ska behålla dina personuppgifter, kommer vi att raderadem från våra system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller annan förordning kräver att vi sparar dem (exempelvispå grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist) eller om några andra rättsliga undantag tillämpas.
 • För mer information om policyn för sparande av personuppgifter, klicka här.

Hur kan du få tillgång till, ändra eller återta de personuppgifter som du har lämnat till oss?

 • Även om vi redan innehar dina personuppgifter, har du fortfarande  rättigheter kopplade till vår lagerföring av dem.. För att få information om dessa rättigheter, klicka på kontakta oss. Vi strävar efter att hantera din begäran utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser enligt kraven i tillämpliga lagar. Observera att vi, när så är nödvändigt,kommer att spara din kommunikation som stöd för att kunna lösa eventuella problem.
 • Rätt att göra invändningar: Om vi använder dina uppgifter för att vi bedömer det som nödvändigt för våra legitima intressen och du inte samtycker till det, har du rätt att invända mot det.  Vi kommer att besvara din begäran inom 30 dagar (även om vi kan ha rätt att förlänga denna period i vissa fall). I allmänhet kommer vi endast att motsätta oss det om vissa begränsade villkor gäller.
 • Rätt att återkalla samtycke: När vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för viss verksamhet (till exempel i vissa jurisdiktioner för att använda cookies) eller ditt samtycke attskicka marknadsföring till dig , kan du när som helst återkalla detta samtycke.
 • Krav på tillgång till uppgifter: Förtydligande: Du har alltid rätt att be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och du kan begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. I dessa fall kan vi infria din begäran eller göra något av det följande:
  • be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran och
  • avböja din begäran där vi har laglig rätt att göra det I detta fall kommer du att få information från oss där andledning till detta tydligt framgår).).
 • Rätt till radering: I vissa situationer (till exempel när vi har hanterat personuppgifter olagligt) har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att besvara en sådan begäran inom 30 dagar (även om vi kan ha rätt att förlänga denna period i vissa fall) och kommer endast att avvisa begäran om vissa begränsade villkor gäller. Om vi godkänner din begäran kommer vi att radera dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Om du vill har du rätt att överföra dina personuppgifter från oss till en annan personuppgiftsansvarig. Vi hjälper till med detta – antingen genom att direkt överföra personuppgifterna åt dig, eller genom att ge dig en kopia i ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Om detta finns information här.
 • Om du ändrar dig kan du säga upp prenumeration av en del av eller all marknadsföring (exempelvisjobbmeddelanden via e-post eller Hays nyhetsbrev) genom att klicka på länken i e-postmeddelandet för uppsägning av prenumeration eller genom att uppdatera dina val under inställningar på Hays webbplats (genom att logga in på ditt konto eller genom att skriva in din e-postadress).
 • Om du vill veta mer om dina rättigheter för de personuppgifter vi har om dig, klicka här.

Hur lagrar och överför vi personuppgifter internationellt?

 • Hays är en global organisation, vilket  gör det möjligt för oss att erbjuda den servicenivå som vi tillhandahåller. För att vi Skall kunna säkerställa fortsatt hög servicenivå t kommer det att bli nödvändigt för oss att överföra eller lagra dina personuppgifter internationellt under vissa omständigheter.
 • För mer information om de åtgärder vi vidtar när vi överför och lagrar personuppgifter internationellt, klicka här.

Vem ansvarar för behandling av personuppgifter när du besöker Hays webbplats? 

 • Hays kontrollerar behandlingen av personuppgifter när du besöker Hays webbplats(er).
 • Vid frågor eller önskemål om mer information, klicka här.

 Vad är cookies och hur används de?

 • En ”cookie” (en ”kaka”) är en liten datafil som lagras på din dators hårddisk. De används av nästan alla webbplatser och skadar inte datorn. Vi använder dem för att spåra din aktivitet så att vi kan se till att du får ut mesta möjliga av webbplatsen. Vi kan använda informationen från dessa cookies för att se till att vi erbjuder dig alternativ som är skräddarsydda för dina inställningar vid nästa besök. Vi kan även använda cookies för att analysera trafiken och i reklamsyfte.
 • Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du godkänner, kan detta vanligen ändras i webbläsarprogrammets inställningar alternativt gå in på vårt cookieinställningscenter. Vi lämnar även information om detta underMarknadsföringsinställningar på Hays webbplats.
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns, klicka här.

Hur man hanterar eller avstår från cookies

 • När du besöker vår eller våra webbplatser för första gången kommer du att bli ombedd att välja vilken typ av cookies du vill ta emot, varför vi ber dig att i du förväg samtycke ta emot några cookies via vårt cookieinställningscenter, medan strikt nödvändiga cookies kommer att ställas in i vår legitima intressen. Du kan också använda webbläsarens sekretessinställningar för att göra detta. Att  avvisa alla cookies i webbläsarens sekretessinställningar kan innebära att det inte går att utnyttja webbplatsens samtliga funktioner.. Varje webbläsarprogram är unikt, så läs i programmets hjälpmeny för att lära dig hur inställningarna för cookies ändras.
 • Du kan uppdatera ditt samtycke när som helst genom att besöka vårt cookieinställningscenter som du hittar genom att klicka på länken ”Cookieinställningar” antingen längst upp eller längst ned på vår webbplats. I stället för att använda vårt cookieinställningscenter kan du välja att inte använda cookies som inte är absolut nödvändiga för att utföra grundläggande funktioner på vår webbplats genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du uppdaterar ditt val av cookies i vårt cookieinställningscenter, observera då att det inte leder till att redan placerade cookies tas bort på enheten. Så om du vill ta bort sådana cookies måste du även ta bort dem i webbläsarens sekretessinställningar.
 • Om du väljer att ta bort alla cookies via webbläsarens sekretessinställningar kommer detta också att ta bort eventuella cookies som du har valt bort på din dator och du kan behöva välja bort dem aktivt igen.
 • För mer allmän information om cookies, samt om hur de avaktiveras, besök aboutcookies.org. Där finns även information om hur man raderar cookies på datorn.
 

AVSNITT MED DETALJERAD VERSION

*****************************

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

Söker du efter mer information om vilka uppgifter vi samlar in om dig? Finner du mer detaljerad information om den typ av data vi kommer att samla in.. Den information som beskrivs nedan är givetvis sådan som går utöver de personuppgifter vi måste samla in och behandla enligt lag i en viss situation.

 • KANDIDATERS UPPGIFTER: Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi att samla in viss eller all den information som anges nedan för att vi ska kunna erbjuda dig anställningsmöjligheter som är skräddarsydda för dina omständigheter och dina intressen. I vissa jurisdiktioner finns det begränsningar när det gäller att behandla vissa av de uppgifter som anges nedan. I sådana fall kommer vi endast att behandla personuppgifterna i dessa jurisdiktioner i den utsträckning och under de omständigheter som tillåts enligt lag: 
  • Namn
  • Ålder/födelsedatum
  • Födelsenummer
  • Kön
  • Bilder
  • Civilstånd
  • Kontaktuppgifter
  • Utbildning
  • Anställningshistorik
  • Nödkontakter och uppgifter om eventuella anhöriga
  • Uppgifter om referenser
  • Immigrationsstatus (om du behöver arbetstillstånd)
  • Nationalitet/medborgarskap/födelseort
  • Startdatum eller tillgänglighetsdatum:
  • En kopia på körkortet och/eller pass/id-kort
  • Bankuppgifter
  • Ekonomisk information (när vi behöver utföra en kontroll av den ekonomiska bakgrunden)
  • Personnummer och eventuell annan skatterelaterad information
  • Mångfaldsinformation (etniskt ursprung, religiös eller liknande övertygelse, fysisk och psykisk hälsa, däribland information om funktionsnedsättning)
  • Uppgifter om straffrättsliga domar om detta krävs för ett arbete som du är intresserad av att söka
  • Uppgifter om tidigare och nuvarande lön, pensioner och förmåner
  • Barnomsorg eller vårdnad (till exempel när du godkänner ett löneavdrag för betalning av barnomsorg eller när du frivilligt lämnar ut denna information)
  • Sexuell läggning (till exempel när du uppgerdetta genom att lämna uppgifter om släktingar)
  • Information om dina intressen och behov när det gäller framtida anställning, både insamlad direkt och som vi insamlat, till exempel från jobb som du har tittat på eller artiklar som du läst på webbplatsen eller från länkar som du klickat på i e-post från oss
  • Extra information som du väljer att uppge för oss
  • Extra information om dig som dina referenser väljer att berätta för oss
  • Extra information om dig som våra kunder kan berätta för oss, eller som vi får reda på av tredjepartskällor som till exempel jobbsökarwebbplatser
  • IP-adress
  • De datum, tider och hur ofta du utnyttjar våra tjänster och
  • Kameraövervakningsinspelning om du vistas i våra lokaler.
 • Observera att listan ovan med personaluppgiftskategorier som vi samlar in är inte fullständig.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.

***

 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Om vi tror att du kan vara intresserad av, eller kan dra nytta av våra tjänster, kommer vi att samla in begränsade uppgifter om dig som ett stöd att bedöma hur vi skulle kunna hjälpa dig. Dessa uppgifter innehåller sannolikt namn och kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig. Vi kan även samla in annan information om dig, till exempel när vi har hittat dig via sökningar hos LinkedIn eller på andrajobbsajter Då kan vi samla in information så som till exempeltidigare anställningar, utbildning, kvalifikationer, kunskaper och intressen, samt eventuell extra information som du har lagt in i en offentligt tillgänglig profil eller i ett CV som du har laddat upp på någon av dessa webbplatser.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.

***

 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA: Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt kommer vi, beroende på de relevanta omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, att samla in viss eller all den information som anges nedan (utöver de uppgifter som samlats in om kandidater) för att garantera att vårt tillfälliga anställningsavtal löper friktionsfritt och att vi kan följa vårt avtal och andra skyldigheter oss emellan, och mellan kunder, som en del av den tillfälliga anställningen och våra åligganden till tredje part som till exempel skattemyndigheter och myndighetsorgan. I vissa jurisdiktioner finns det begränsningar när det gäller att behandla vissa av de uppgifter som anges nedan. I sådana fall kommer vi endast att behandla personuppgifterna i dessa jurisdiktioner i den utsträckning och under de omständigheter som tillåts enligt lag.
  • Anställningsnummer/annan identifiering
  • Plats där du är anställd eller kundens arbetsplats
  • Fackföreningsmedlemskap
  • Uppgifter om klagomål eller disciplinära frågor, oavsett om de uppges av eller mot dig eller där du på annat sätt är eller har varit inblandad
  • Uppgifter om ledighet du tar ut eller begär under vårt tillfälliga samarbete, eller frånvaro på grund av sjukdom inklusive hälsorelaterad information
  • Information om din arbetsförmåga som tillfälligt anställd hos Hays, däribland uppgifter om bonus och befordran du får, prestationsbedömningar och annan information som rör din anställning, ditt samarbete med kolleger och anställningsrelaterade frågor som uppstår
  • Uppgifter om genomförda resor.
 • Notera att listan ovan med personaluppgiftskategorier som vi samlar in inte är fullständig.En viss del av de personuppgifter som anges ovan krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig och andra. Viss information, till exempel ditt personnummer (eller liknande) krävs enligt lag eller andra bestämmelser. Andra fakta kan helt enkelt behövas för att tillse att vårt tillfälliga samarbete löper friktionsfritt eller för att bedriva vår verksamhet.
 • Beroende på typ av personuppgifter och de grunder på vilka vi behandlar dem och om du avstår från att lämna ut sådana uppgifter till oss, kanske vi inte kan uppfylla våra avtalskrav eller, i extrema fall, kanske vi inte kan fortsätta vårt tillfälliga samarbete.

***

 • KUNDUPPGIFTER: De uppgifter vi samlar in om kunder är för närvarande mycket begränsade. Vi behöver i allmänhet endast dina kontaktuppgifter eller uppgifter om enskilda kontakter i din organisation (som till exempel deras namn, telefonnummer och e-postadresser) för att göra det möjligt för oss att kontakta dig om våra tjänster, garantera att vårt samarbete löper friktionsfritt och under vissa omständigheter, tillhandahåller tjänster till dina anställda. Vi har även information om det du gör online med kandidatprofiler och annat material som publiceras av Hays, vilket vi använder för att garantera att marknadsföringskommunikationen till dig är relevant och levereras i tid. Vi kan även ha extra information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som till exempel när du har att göra med finans- och indrivningsteamen, kan samtalen med dig spelas in, beroende på gällande lagar och krav. Om vi behöver ytterligare personuppgifter av någon anledning, komme du att bli informerad..
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi samlar inte in många uppgifter om leverantörer – vi behöver helt enkelt försäkra oss om att vårt samarbete löper friktionsfritt. Vi kommer att samla in kontaktuppgifteromdin organisation, som till exempel namn, telefonnummer och e-postadresser. Vi kommer även att samla in bankuppgifter, så att vi kan betala dig. Vi kan även ha extra information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som till exempel när du har att göra med finans- och indrivningsteamen, kan samtalen med dig spelas in, beroende på gällande lagar och krav.
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på via länkar i ett av våra e-postmeddelanden, kommer vi även att samla in vissa uppgifter från dig. För mer information om detta, klicka här.

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: Allt vi behöver från referenserna är en bekräftelse på vad vi redan vet om kandidaten, så att kandidaten kan säkerställa det jobb som kandidaten är intresserad av. En kontakt för nödsituationer ger oss någon att ringa i ett nödläge. För att be om en referens kommer vi förstås att behöva referensens kontaktuppgifter (som till exempel namn, e-postadress och telefonnummer). Vi kommer även att behöva de uppgifterna om en kandidat eller en medarbetare har lagt in dig som sin nödkontakt så att vi kan kontakta dig i händelse av en olycka eller ett nödläge.
 • Vi samlar in födelsedatum, kontaktuppgifter och eventuellt viss hälsoinformation om en person i vår personal har angett dig som anhörig eller någon annan mottagare av en förmån i samband med dennes anställning eller om en anställd i vår personal utövar vissa anställningsrättigheter. Vi kan också få (av slutledning) viss begränsad information om din sexuella läggning om en anställd identifierar dig som make/maka eller partner när du anger dig som anhörig, släkting eller nödkontakt.

***

 • WEBBPLATSBESÖKARE Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter från webbplatsbesökarna och de används för att förbättra webbplatsen eller mobilappar ochför  att hantera de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information som till exempel hur du använder webbplatsen eller våra mobilappar, hur ofta webbplatsen eller mobilapparna används, din webbläsartyp, din enhetstyp, den plats du besöker webbplatsen från, det språk du väljer att läsa på webbplatsen och de tidpunkter som webbplatsen besöks mest. Om du kontaktar oss via webbplatsen eller mobilapparna, till exempel genom att använda chattfunktionen eller när du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev, webbseminarier eller deltar i något annat erbjudande från vår webbplats eller mobilapparna, samlar vi in all information som du lämnar till oss, t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Vid önskemål om mer information om vilka uppgifter vi samlar in vid besök på webbplatsen, klicka här.

***

 • TIDIGARE ANSTÄLLDA: Om du tidigare har varit anställd och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal kommer vi att samla in namn och de kontaktuppgifter som du vill att vi ska använda och annan information som du vill ge oss så att vi kan hålla kontakten med dig.

****************************

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER? 

 • KANDIDATERS UPPGIFTER: Vi samlar in kandidaters personuppgifter på följande sätt:
 1. Personuppgifter som du som kandidat lämnar till oss
 2. Personuppgifter som vi får från andra källor och
 3. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

            Personuppgifter som du lämnar till oss

 • Hays behöver känna till viss information om dig för att tillhandahålla en skräddarsydd tjänst. Det kommer att göra det möjligt för oss att ge dig de bästa möjligheterna och det besparar dig tid genom att du slipper söka igenom information om arbeten och tjänster som inte är relevanta för dig.
 • Det finns ett flertal sätt på vilka du kan dela med dig av din information. Allt beror på vad som passar dig. Hit hör exempelvis följande:
  • Att skriva in dina uppgifter på Hays webbplats eller via ett ansökningsformulär, som en del av registreringsprocessen
  • Att lämna in ett CVi pappersform vid ett av Hays rekryteringsevent, en jobbmässa eller på något av vårakontor
  • Att skicka CV eller annan information med e-post till en av Hays konsulter eller att bli intervjuad av en av våra konsulter
  • Att söka jobb via en jobbsamlarsida, som därefter skickar dig vidare till Hays webbplats
  • Att lägga in dina personuppgifter på en av Hays mikrosajter, eller
  • Att delta i en tävling via en social mediekanal som till exempel Facebook eller Twitter (eller liknande).

            Personuppgifter vi får från andra källor

 • Vi får även personuppgifter om kandidater från andra källor: Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kommer detta att beröra personuppgifter som erhållits i följande situationer:
  • Din referens kan yppa personlig information om dig
  • Våra kunder, leverantörer, andra kandidater och våra kollegor på Hays (t.ex. i samband med att de lämnar en referens) kan dela med sig av personlig information om dig till oss
  • Om du ”gillar” vår sida på Facebook eller ”följer” oss på Twitter får vi personuppgifter om dig från de webbplatserna och
  • Om du har hänvisats till oss via en URP- eller en FTP-leverantör, kan de lämna ut personuppgifter om dig till oss.

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kommer vi även, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, att samla in dina uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.

***

 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Vi samlar in personuppgifter om blivande kandidater från tredje part när vi:
  • Söker efter blivande kandidater via tredjepartskällor, som till exempel LinkedInoch andra jobbsajter, från vilka vi får din personliga information
  • Får din personliga information från Facebook eller Twitter om du ”gillar” vår Facebooksida eller ”följer” oss på Twitter (eller gör en liknande interaktion med oss på sociala medier)
  • Tar emot dina personuppgifter från andra Kandidater och våra kollegor inom Hays (t.ex. i samband med att de lämnar referenser) och
  • Får din personliga information från en URP- eller en FTP-leverantör om de lämnar referenser om dig till oss.

***

 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt, samlar vi in dina uppgifter (utöver de uppgifter som redan samlats in om kandidater) på följande sätt:
 1. Personuppgifter som du lämnar till oss och
 2. Personuppgifter som vi får från andra källor.

            Nedan följer några fler uppgifter om dessa metoder.

            Personuppgifter som du lämnar till oss

 • Hays behöver känna till viss information om dig för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, för att garantera att du uppfyller dina skyldigheter gentemot oss på rätt sätt och för att garantera att vi båda uppfyller våra skyldigheter gentemot andra. Denna information kommer att göra det möjligt för oss att ha ett fungerande tillfälligt samarbete, med allt vad det innebär.
 • Det finns ett flertal sätt på vilka du kan dela med dig av din information till oss utöver den information du delar med dig av som kandidat. När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan de omfatta:
  • när du fyller i registreringsformulär i början av vårt tillfälliga samarbete eller
  • på möten eller i kommunikation med din konsult, vår personalgrupp eller andra kolleger.

            Personuppgifter vi får från andra källor

 • Vi får även personuppgifter om dig från andra källor. Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kan de omfatta personuppgifter som erhållits i följande situationer:
  • om du har hänvisats till oss via en rekryteringsbyrå eller andra arbetsförmedlingsföretag, kan de lämna ut personuppgifter om dig till oss
  • information vi fått från tredjepartsleverantörer som gjort bakgrundskontroller om dig åt oss när vi började vårt tillfälliga samarbete
  • dina kolleger kan lämna ut personuppgifter till oss
  • medicinsk personal kan (under lämpliga och begränsade omständigheter) lämna ut personuppgifter till oss
  • dina pensions- och förmånsgivare kan lämna ut relevanta personuppgifter om dig till oss och
  • övriga tredje parter som den lokala skattemyndigheten kan lämna ut dina personuppgifter till oss.

      ***

 1. Personuppgifter som vi får från dig
 2. Personuppgifter som vi samlar in eller får från andra källor och
 3. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

            Personuppgifter som vi får direkt från dig

 • Vi delar samma mål – för att se till att du får bästa möjliga medarbetaretill din organisation. Vi kommer att få information direkt från dig på två sätt:
  • På det sätt som du kontaktar oss aktivt, vanligen via telefon eller e-post och/eller
  • När vi kontaktar dig, antingen via telefon eller e-post, eller mer vanligt via våra konsulters affärsutvecklingsverksamhet.

            Personuppgifter vi får från andra källor

 • När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kommer vi att söka efter mer information om dig eller dina kolleger från andra källor vanligen genom bakgrundskontroller eller annan marknadsinformation:
  • Från tredje parts marknadsundersökningar och genom att analysera medier på och utanför internet (vilket vi kommer att göra själva eller anlita andra organisationer att göra det åt oss)
  • Från listor med representanter på relevanta event och
  • Från andra begränsade källor och tredje part (till exempel från våra kandidater i den utsträckning som de förser oss med dina uppgifter som referens åt dem eller när de lämnar feedback på ett särskiltuppdrag). 

Personuppgifter vi samlar in via webbplatsen eller länkar i e-post 

 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kommer vi även, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, att samla in dina uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.

***

 • WEBBPLATSBESÖKARE: När du besöker vår webbplats eller mobilappar finns det viss information som vi automatiskt samlar in, oavsett om du väljer att använda våra tjänster, nämligen din IP-adress, datum och tid och hur ofta du besöker webbplatsen eller mobilappar, hur du bläddrar bland innehållet och annan teknisk information. Vi samlar också in data från dig när du kontaktar oss via webbplatsen eller i mobilappar, till exempel genom att använda chattfunktionen eller när du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev, webbseminarier eller deltar i andra erbjudanden på vår webbplats eller i mobilapparna.
 • Vi samlar in uppgifter automatiskt via cookies eller liknande teknik som till exempel spårningspixlar och lokal HTML5-lagring, i linje med våra cookieinställningar i vårt cookie-inställningscenter i ditt webbläsarprogram. Om du även är kandidat eller blivande kandidat eller kund hos Hays, kommer vi att använda uppgifter om hur du använder webbplatserna för att förbättra andra delar av vår kommunikation och service till dig. För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.

***

 • TIDIGARE ANSTÄLLDA): Om du är tidigare varit anställd Personalen kan vi fråga dig om du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal precis innan du lämnar företaget. Om du är intresserad kommer vi att be dig att ange namn och kontaktuppgifter och ge dig möjlighet att välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden som vi tror kommer att vara av intresse för dig som en av våra tidigare anställda.

*****************************

HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

När vi fått in uppgifter om dig, använder vi dem på ett antal sätt.

Nedan följer några fler uppgifter om:

            Rekrytering

 • Självklart är vårt huvudsakliga arbetsområde rekrytering genom att vi för samman rätt kandidat med rätt arbetstillfälle. Nedan har vi angett olika sätt på vilka vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter i detta syfte när det är lämpligt och följer lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är fullständig.
  • Att samla in uppgifter från dig och andra källor, som till exempel LinkedIn
  • Att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i en databas, så att vi kan kontakta dig för rekrytering
  • Att förse dig med rekryteringstjänster och att förenkla rekryteringsprocessen
  • Att matcha uppgifter om dig mot lediga tjänster som vi tror kan passa dig
  • Att skicka din information till kunder, för att söka jobb eller för att bedöma din lämplighet för jobb
  • Att göra det möjligt för dig att lämna in CV, söka jobb online eller att prenumerera på meddelanden om arbeten som vi tror kan vara intressanta för dig
  • Att gör det möjligt för dig att delta i specialistkunskapskurser online
  • Att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner kopplade tillvåra tjänster, när du väljer att göra det
  • Att fullfölja de skyldigheter som finns i avtal som ingåtts oss emellan
  • Att fullfölja de skyldigheter som finns i avtal som ingåtts mellan Hays och tredje part med anledning av din rekrytering
  • Att förenkla våra löneutbetalnings- och faktureringsprocesser
  • Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar
  • Att kontrollera uppgifter du har lämnat eller att begära information (som till exempel referenser, meriter och potentiellt eventuella straffrättsliga domar i den utsträckning som detta är lämpligt och följer lokala lagar)
  • Följa de rättsliga skyldigheterna i samband med upptäckt av brott eller uppbörd av skatt och avgifter
  • Att bearbeta dina uppgifter gör det möjligt för oss att skicka dig målinriktad, relevant marknadsföringsmaterial eller annan kommunikation som vi med sannorlikhet tror kommer att vara intressant för dig och
  • Att utföra utvärderings- och utvecklingsaktiviteter (som t.ex. psykosometriska utvärderingar eller kompetenstester) i vissa jurisdiktioner där vi är verksamma – för mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Vi kommer att använda dina personuppgifter för ovanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här. Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur och när det görs här.
 • Lägg märke till att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

            Marknadsföring

 • Periodvis kan vi skicka dig information som vi tror kan vara av intresse eller be om din hjälp att matcha andra kandidater med arbetstillfällen. Vi kommer särskilt att vilja använda dina uppgifter i de syften som anges nedan, när det är lämpligt och följer lokala lagar och krav observera att denna lista inte är fullständig.  För att:
  • göra det möjligt för oss att utveckla och marknadsföra andra produkter och tjänster
  • marknadsföra hela vårt utbud av rekryteringstjänster (tillsvidareanställning, tillfällig anställning, kontraktsanställning, omplacering,  förvaltat leverantörsprogram och outsourcingtjänster till dig
  • skicka dig uppgifter om rapporter, kampanjer, erbjudanden, nätverkande och kundevenemang och allmän information om de branscher som vi tror kan vara av intresse för dig
  • visa kampanjutdrag om dina uppgifter på Hays webbplats(er) som en framgångsberättelse (endast när vi har fått ditt uttryckliga samtycke att göra det) och
  • förse dig med information om vissa rabatter och erbjudanden som du kan få genom ditt samarbete med Hays.
 • Vi behöver få ditt samtycke till vissa delar av denna verksamhet (särskilt insamlingen av uppgifter via cookies och utskick av direktmarknadsföring av våra tjänster till dig via digitala kanaler) och, beroende på situationen, kommer vi att be om detta via en samtyckesbaserad tjänst (där vi inte kan förlita oss på villkoret legitima intressen) eller ett passivt samtycke (som vi förklarar ytterligare nedan). Lägg märke till att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Passivt samtycke är ett specifikt samtycke som tillämpas när vi tidigare har fått dina kontaktuppgifter vid tillfällen när du tidigare har haft med oss att göra (till exempel genom att ha lämnat in en jobbansökan eller CV, eller genom att ha registrerat en ledig tjänst som ska tillsättas), och när vi e-marknadsför andra egna rekryteringsrelaterade tjänster. Enligt ett passivt samtycke kommer vi att ta ditt samtycke för givet såvida du inte, eller tills du, motsätter dig eller avaktiverar det (och vi kommer att påminna dig om din rätt att göra det och ge dig möjlighet att avaktivera, i varje e-marknadsföringsmeddelande som vi skickar till dig). För de flesta människor är det en fördel då det gör det möjligt för oss att ge dig information som vi tror är av intresse för dig och att föreslå andra tjänster jämsides med de specifika arbeten du har sökt, vilket ökar sannolikheten betydligt för oss att hitta ett nytt jobb till dig. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka e-marknadsföringsmaterial till dig med ditt passiva medgivande om vi bedömer att det ligger i vårt legitima intresse att göra det.
 • För andra typer av e-marknadsföring måste vi få ditt uttryckliga samtycke. Om du vill läsa mer om hur vi inhämtar samtycke, klicka här. Om du inte känner dig nöjd med marknadsföringsmetoden, har du rätt att välja bort eller dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det går att läsa mer om hur man gör det här. Ingen är oklanderlig, även om vi gör vårt bästa för att vara det. Vi vill att du ska veta att även om du valt bort marknadsföringsmeddelanden på inställningssidan, är det möjligt att dina uppgifter kan hittas via offentliga källor i en icke relaterad marknadsföringskampanj. Vi försöker att se till att det inte inträffar, men om det gör det, ber vi om ursäkt. Vi ber dig bara att på nytt avaktivera funktionen om så blir fallet.
 • All vår marknadsföring baseras på vad vi tror kommer att betjäna våra kunder och kandidater på bästa sätt, men vi vet att det inte alltid blir rätt för alla. Vi kommer att använda dina uppgifter för att visa dig Hays annonser och annat innehåll på andra webbplatser, till exempel Facebook. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på det sättet, stäng då av alternativet ”Annonscookies” (gå till vår cookiespolicy). Till och med när du har stängt av dessa annonscookies, är det fortfarande möjligt att du kan se en annons från Hays, men i det fallet riktas den inte till dig personligen, utan snarare till en anonym publik.

            Övervakning av likabehandling och andra känsliga personuppgifter

 • Vi jobbar hårt för att garantera att våra rekryteringsprocesser följer vår metod för likabehandling. Vissa av de uppgifter kommer vi (under adekvata omständigheter och enligt lokala lagar och krav) att samla in om dig rör området ”mångfaldsinformation”. Det kan vara information om din etniska bakgrund, kön, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosinriktning och/eller socioekonomisk bakgrund. Denna mångfaldsinformation kallas ”känslig” eller tillhör en ”specialkategori” av personuppgifter och för dem gäller aningen striktare dataskyddsbestämmelser.
 • När så är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, använder vi denna information på anonymiserad basis för att övervaka att vi följer vår likabehandlingspolicy. Vi kommer även att yppa dessa uppgifter (lämpligen anonymiserad i relevanta fall) till kunder (inklusive till deras interna och externa revisorer) när det krävs enligt avtal eller om kunden specifikt begär sådan information för att göra det möjligt för dem att följa sina egna rekryteringsprocesser.
 • Vi kommer att samla in andra känsliga/särskilda personuppgifter om dig som till exempel hälsorelaterad information eller religiös tillhörighet om det följer lokala lagar. Under sådana omständigheter kommer vi att använda denna information för att följa rättigheter och skyldigheter som hör samman med en anställning, som att beräkna rätten till årlig semester eller för att göra rimliga anpassningar för kandidater eller tillfälligt anställda. Om du vill veta mer om den rättsliga grund på vilken vi behandlar denna ”känsliga” eller särskilda kategori av personuppgifter, klicka här.
 • Vi kan också samla in uppgifter om eventuella fällande domar i enlighet med lokala lagar som kan kräva ditt samtycke. 
 • Om du vill veta mer om samtycke, klicka här.  Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det går att läsa mer om hur man gör det här.
 • Observeraatt i vissa jurisdiktioner där vi verkar, gäller olika regler för dessa känsliga/särskilda uppgifter. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

            Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk

 • I mer sällsynta fall kommer vi att använda dina uppgifter för att hjälpa oss att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.

            Profilering

 • Profilering är en typ av databehandling som innebär att vi använder information som vi samlar in om dig för att sammanställa en ”profil” om dig. Det hjälper oss att få en bättre uppfattning om hur du är och vad du har för intressen, vad du gillar och ogillar, där allt gör det möjligt för oss att ge dig bästa möjliga service.

På det här sättet använder vi profilering:

A. Personanpassning

 • Vi vill säkerställa att vi kommunicerar med dig på bästa möjliga sätt, och vill optimera den information vi skickar till dig via våra tjänster, vår webbplats och vår närvaro på internet. För att göra detta använder vi profileringsmetoder som innebär att vi analyserar dina personuppgifter för att få en bättre förståelse för dig och dina intressen, vanor och preferenser. (Ett exempel på hur vi kan göra det är att när du klickar på något på vår webbplats registrerar vi detta som en möjlig indikation på vad du är intresserad av att läsa.) Vi använder profileringsmetoder för att placera dig och din kandidatprofil i grupper eller segment tillsammans med andra kandidater, baserat på dina intressen, vanor, attribut och/eller preferenser så att vi kan:
  • skicka personligt anpassade e-postmeddelande (som till exempel kan innehålla det vi tror stämmer överens med dina preferenser)
  • lämna rekommendationer om redaktionellt innehåll som vi tror kan vara intressant för dig (till exempel rapporter om utvecklingen i din bransch)
  • skicka skräddarsydda eller mer relevanta marknadsföringsmeddelanden (där innehållet till exempel kan återge hur du har svarat på eller interagerat med tidigare marknadsföringsmeddelanden från oss).

            B. Slutlig urvalslistning och rangordning

 • Vi kan använda profileringsmetoder som innebär en analys av dina personuppgifter och/eller att placera dig och din sökandeprofil i grupper eller segment baserat på dina intressen, vanor, attribut och/eller preferenser, för att hjälpa våra konsulter att fatta beslut. Vi kan till exempel köra dina personuppgifter genom våra system för att så effektivt som möjligt ta reda på hur lämplig du kan vara för en ledig tjänst. Detta är en hjälp att optimera matchningen av kandidatprofiler för tjänster, och förbättrar rekryteringscykelns effektivitet och resultat.
 • Mer specifikt kan vi använda dessa profileringsmetoder så att vi kan:
  • placera dig och andra lämpliga kandidater på slutliga urvalslistor för särskilda tjänster baserat på de fastställda kriterierna, vilket gör det möjligt för våra konsulter att hitta de mest lämpade kandidaterna för tjänster på ett mer effektivt sätt och
  • rekommendera tjänster till dig baserat på hur dina intressen, vanor, attribut och/eller preferenser rangordnas jämfört med andra kandidater.
 • Vi kommer att använda profileringsmetoder för dina personuppgifter om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här. Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur och när det görs här.

C. Automatiskt beslutsfattande

 • Allteftersom nya och bättre tekniker blir tillgängliga kommer vi att använda dem för att hjälpa dig så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
 • Vi använder automatiserade eller artificiella intelligenta system, som kan omfatta system som tillhandahålls av tredje partför att analysera data vi har om dig och andra kandidater och för att fatta beslut om dig baserat på dessa data. Detta omfattar att tillämpa maskininlärning för kandidaters personuppgifter för att kunna komma få fram den bästa möjliga slutliga urvalslistan för en viss tjänst. Sådan teknik torde markant minska den tid som ägnas åt att överväga vilka kandidater som kan var bäst lämpade för relevanta tjänster. Detta bör i sin tur göra rekryteringsprocessen mer effektiv och verkningsfull vilket vi hoppas kommer att förbättra ditt övergripande intryck av oss.
 • Vi använder automatiserat beslutsfattande för dina personuppgifter när vi bedömer att det är nödvändigt för att fullfölja de åtgärder som du önskar ska vidtas före avtalsskrivning. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.

Notera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

***

 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER: Vi använder blivande kandidaters uppgifter för att utröna om du kan vara intresserad av eller dra nytta av våra tjänster, och för att bedöma om och hur vi kan hjälpa dig. Om vi tror att vi kan vara till hjälp kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig och ta reda på om du är intresserad av våra tjänster (vanligen via e-post), enligt tillämpliga lagar och krav.
 • För att göra det kan vi:
  • Samla in dina personuppgifter
  • Spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i en databas så att vi kan kontakta dig om våra tjänster
  • Granska din information för att ta reda på om och hur våra tjänster kan hjälpa dig och
  • Kontakta dig om våra tjänster.

***

***

Nedan följer några fler uppgifter om:

            Rekrytering 

 • Självklart är vårt huvudsakliga arbetsområde rekrytering genom: (i) att förse dig med kandidater, (ii) URP-tjänster och (iii) FTP-program. Nedan har vi angett de olika sätt på vilka vi använder dina uppgifter för att underlätta detta.
  • Att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i en databas, så att vi kan kontakta dig för rekrytering
  • Att registrera våra dialoger och möten, så att vi kan tillhandahålla skräddarsydda tjänster till dig
  • Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och
  • Att behandla dina personuppgifter i syfte att skräddarsy lämpliga marknadsföringskampanjer för våra tjänster.
 • Vi tillhandahåller också tjänster till dina anställda, som till exempel utbildningskurser för lärare som arbetar åt våra kunder inom utbildningssektorn, vilket kräver att vi använder deras personuppgifter för att ge dem tillgång till dessa tjänster.
 • Vi kommer att använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur och när det görs här.

            Marknadsföring 

 • Enligt tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi självklart inte att begära ditt samtycke när vi skickar ut marknadsföringsmaterial som till exempel vårt Global Skills-index till en företagsadress eller en e-postadress.
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att avstå från att få marknadsföringsmaterial från oss. Det går att läsa mer om hur man gör det här.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för marknadsföring. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

            Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk

 • I mer sällsynta fall kommer vi att använda dina uppgifter för att hjälpa oss att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi inser att du sannolikt är upptagen och inte vill att vi kontaktar dig om alla möjliga saker. För att få rätt balans kommer vi endast att använda din information: 
  • För att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i en databas, så att vi kan kontakta dig enligt våra överenskommelser

  • För att erbjuda dig tjänster eller för att efterfråga stöd och tjänster av dig

  • För att uppfylla vissa juridiska skyldigheter

  • För att hjälpa oss att skräddarsy lämpliga marknadsföringskampanjer och

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: Vi kommer endast att använda den information som kandidater eller personalen lämnar till oss i följande syften: 
  • Om kandidaterna eller personalen lägger in dig som en nödkontakt kommer vi att kontakta dig vid en olycka eller en nödsituation som påverkar kandidaten eller
  • Om en medarbetare eller tillfälligt anställd har angett dig som en nära anhörig, som en du försörjer eller som någon annan typ av förmånstagare, kommer vi att lagra dina personuppgifter för att säkerställa att personaluppgifterna för den anställde eller den tillfälligt anställda är korrekta, och kommer att använda dina personuppgifter om det behövs för att sörja för ersättningar till anställda och för att lämna ut dina uppgifter till den berörda förmånsleverantören.
  • Om du har angetts av en kandidat eller en blivande anställd som referens kommer vi att kontakta dig för att få en referens eller lämna dina uppgifter till en tredje part för att göra detta för vår räkning. Om du uppmanas att lämna referenser baserat på yrkeserfarenheter av en kandidat, och om vi tror att du kan vara intresserad av att bli vår kund,kan vi även använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig med anledning av detta (med förbehåll för lokala lagar och krav).
 • Vi kommer att använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen eller enligt tillämplig arbetslagstiftning. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur man gör det här.

***

 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra System från attacker och annan olaglig verksamhet och för att hjälpa oss att förbättra din upplevelse av vår webbplats eller våra mobilappar, till exempel genom att analysera dina nyligen gjorda sökkriterier för att hjälpa oss att föreslå dig jobb eller kandidater för dig som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Dessutom använder vi dina uppgifter för att ge dig den tjänst du registrerade dig för eller de tjänster du deltog i, till exempel att skicka ett nyhetsbrev eller delta i en onlineundersökning.
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.

***

 • TIDIGARE ANSTÄLLDA:  om du tidigare varit anställd och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal, kommer vi att använda dina personuppgifter för att engagera och hålla kontakten med dig för att upprätthålla vår kontakt dig, däribland genom:
  • att skicka dig nyhetsbrev och rapporter
  • att bjuda in dig till evenemang
  • att informera dig om särskilda lediga platser
  • att skicka dig nyheter och Hays
  • att bjuda in dig att delta i opinionsundersökningar och
  • att skicka dig meddelanden om särskilda tillfällen som till exempel din födelsedag.

******************************

TILL VILKA LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER?

 • När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kommer vi att lämna ut personuppgifter till olika parter, på olika sätt och av olika orsaker till följande personkategorier:
  • Något av koncernföretagen
  • Vissa kollegor på Hays (det kan omfatta kollegor på utlandskontor)
  • När det gäller tillfälligt anställda och under begränsade omständigheter alltefter behov, medicinsk personal som till exempel din allmänpraktiserande läkare eller yrkesmässig vårdpersonal
  • När det gäller tillfälligt anställda, den kund där du som tillfälligt anställd arbetar eller kommer att arbeta
  • När det gäller tillfälligt anställda blivande arbetsgivare (till exempel när en referens anges, när det är tillåtet enligt lokala lagar och krav)
  • Personer och företag som har information som rör din referens eller ansökan om att arbeta hos oss, som till exempel nuvarande, tidigare eller blivande medarbetare, lärare och granskningsorgan, arbetsgivare och rekryteringsföretag
  • Skatte- och granskningsmyndigheter eller andra myndigheter när vi i god tro gör bedömningen att lagen eller annan förordning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter (till exempel på grund av en begäran från en skattemyndighet eller i samband med en väntad rättstvist)
  • Tjänsteleverantörer (oavsett om det gäller tredje part eller våra koncernbolag) som utför tjänster å våra vägnar (inklusive externa konsulter affärspartners, professionella rådgivare som till exempel advokater, revisorer och redovisningskonsulter, administrativa funktioner, teknisk supportpersonal och IT-konsulter som utför tester och utvecklar våra affärstekniksystem)
  • Utkontrakterade leverantörer av tredjeparts-IT-tjänster och dokumentlagring där vi har ett gällande lämpligt databehandlingsavtal (eller liknande skydd)
  • Teknikplattformar för marknadsföring och leverantörer
  • När det gäller kandidater: potentiella arbetsgivare och andra rekryteringsbyråer/organisationer för att öka dina chanser att finna ett arbete
  • När det gäller kandidater: tredjepartspartner, rekryteringsportaler, jobbplattformar, jobbsamlarsidor, programvaruleverantörer och molnbaserade databaser då vi anser att detta förbättrar utsikterna för att finna rätt arbete till dig
  • När det gäller kandidater: FTP-leverantörer som en del av våra kunders FTP-program
  • När det gäller kandidater och kandidaters och blivande medarbetares referenser: tredje part som vi har sparat för att tillhandahålla tjänster som referenser, meriter och straffrättsliga domar, i den utsträckning som sådana kontroller är lämpliga och följer lokala lagar
  • När det gäller kandidater och kandidaters referenser: kundernas interna och externa granskare när vi måste lämna ut dessa uppgifter till dem på begäran för att följa våra avtalade eller myndighetsrelaterade skyldigheter
  • När det gäller kandidater: tredje parter som hjälper oss genom att utveckla tjänster och processer för att optimera kandidaturvalsprocessen för att förbättra rekryteringstjänsternas kvalitet och effektivitet
  • När det gäller Tidigare anställda: ett antal ytterligare parter för att underlätta vår fortsatta relation kan vi, till exempel, dela dina personuppgifter med andra Tidigare anställda och associerade tredje parter, till exempel våra tjänsteleverantörer som driver vår alumnportal.
  • Om Hays fusioneras med eller köps upp av ett annat företag i framtiden (eller befinner sig i meningsfulla diskussioner om en sådan möjlighet) kan vi dela med oss av dina personuppgifter med de (blivande) nya ägarna av det företaget.

*******************************

HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har från missbruk, förlust eller obehörig tillgång. Det görs genom att vi har infört ett antal lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa omfattar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång.
 • Om du eventuellt misstänker eventuellt missbruk, förlust eller obehörig tillgång av dina personuppgifter bör du informera oss omedelbart. Uppgifter om hur du kontaktar oss finns här.

********************************

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Om du är kund eller leverantör kommer vi att spara dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster eller erhålla tjänster av dig, eller för att förse dig med information om våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du uttryckligen har angett att du inte är intresserad av våra tjänster kommer vi att radera dina personuppgifter i våra system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller andra förordningar kräver att vi sparar dem (till exempel på grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist).
 • Om du är blivande kandidat  eller kandidat, kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system om du inte har hört av dig (eller om företaget som du, i tillämpliga fall, arbetar för) på två år (eller under en längre period om vi i god tro bedömer att det enligt lag eller relevanta myndigheter krävs att vi sparar dina uppgifter). Efter denna period är det sannolikt att uppgifterna inte längre är relevanta för det syfte för vilket de samlades in.
 • Som med kunder och leverantörer och om du uttryckligensom kandidat eller blivande kandidat, har angett  att du snarare vill att vi inte behåller dina personuppgifter, kommer vi att radera dem i våra system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller annan förordning kräver att vi sparar dem (till exempel på grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist).
 • För kandidater vars tjänster tillhandahålls via ett tredjepartsföretag eller en annan enhet, betyder ”meningsfull kontakt” med dig en meningsfull kontakt med det företag eller den enhet som tillhandahåller dina tjänster. När vi blir meddelande av ett sådant företag eller en sådan enhet om att det inte längre föreligger något anställningsförhållande med dig, kommer vi att behålla dina uppgifter i högst två år från den tidpunkten eller om den tidpunkten inträffar senare, i två år räknat från den tidpunkten vi därefter har en meningsfull kontakt direkt med dig.
 • När vi hänvisar till ”meningsfull kontakt” avser vi till exempel kommunikation oss emellan (antingen att vi talar med eller skriver till varandra), eller när du aktivt tar del av våra tjänster på internet.
 • Om du är blivande kandidat kommer vi att anse att det finns en meningsfull kontakt med dig när vi först kontaktar dig  med koppling till våra tjänster. Om du är kandidat anser vi att vi har en meningsfull kontakt med dig om du laddar upp ett uppdaterat CV på vår webbplats eller delar i någon kurs online. Vi kommer även att anse att vi har en meningsfull kontakt om du diskuterar potentiella tjänstermed oss, antingen genom att vi talar med ,skriver till varandra eller att duklickar dig vidare från några av våra marknadsföringsmeddelanden. Om du tar emot, öppnar eller läser ett e-postmeddelande eller något annat digitalt meddelande från oss, kommer det inte att räknas som en meningsfull kontakt – det kommer endast att inträffa i fall där du går vidare eller svarar direkt.
 • Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt, kommer vi vanligen att behandla dina uppgifter under loppet av din tillfälliga anställning och kommer därefter att behålla dem under en period efter att våra vägar har skilts åt. Den exakta tidslängden kommer att bero på typen av data, våra legitima affärsbehov och andra rättsliga och tillsynsregler som kan kräva att vi behåller dem undervissa minimiperioder.  Vi kan till exempel tvingas behålla vissa uppgifter i skatterapporteringssyften inför skatteförfrågningar. Vi kan även behålla dem om det kan vara relevant för en potentiell rättstvist.  I jurisdiktioner som tillåter det, kommer vi vanligen att behålla personuppgifter som rör dig när det är nödvändigt så att vi kan förse dig eller en framtida arbetsgivare med en referens. 
 • När det gäller att fastställa lämplig lagringsperiod för olika typer av personuppgifter, bedömer vi alltid mängd, typ och känslighet för de berörda personuppgifterna, möjlig risk för skada på grund av obehörig användning eller yppande av de personuppgifterna, syftet för vilket vi måste behandla dem och om vi kan uppnå de syften på andra sätt (givetvis utöver att garantera att vi följer lagenliga, tillsynsrelaterade och riskhanteringsåtaganden, enligt vad som anges ovan). I förtydligande syfte: Om du är tillfällig anställd kommer vi även att fortsätta behandla dina personuppgifter som kandidat under den tid du är tillfälligt anställd och därefter. Frågan om huruvida och i vilken utsträckning vi kommer att fortsätta att behandla dina personuppgifter som anställd under hela din tillfälliga anställning och därefter beror på lokala rättsliga krav.För mer information om din jurisdiktion klicka här.
 • Om du är Webbplatsbesökare kommer vi att behålla din IP-adress och all annan information som krävs för att använda webbplatsen eller våra mobilappar i 12 veckor. I annat fall kommer vi att behålla alla andra uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte de samlades in eller bearbetades för. Om så är fallet eller om du uttryckligen har angett att du inte är intresserad av någon av våra webbplats- eller mobilapptjänster längre, kommer vi att radera dem från system såvida vi inte i god tro bedömer att lagen eller annan förordning kräver att vi sparar dem (till exempel på grund av våra åligganden till skattemyndigheter eller i samband med en väntad rättstvist) eller om några andra rättsliga undantag tillämpas.

********************************

HUR KAN DU FÅ TILLGÅNG TILL, ÄNDRA ELLER ÅTERKALLA DE PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS?

 • Ett av de huvudsakliga målen med GDPR är att skydda och förtydliga rättigheterna för EU-medborgare och enskilda personer i EU med avseende på dataskydd. Det betyder att du har olika rättigheter när det gäller dina uppgifter, till och med när du har lämnat ut dem till oss. De beskrivs mer ingående nedan.
 • För att få information om dessa rättigheter, klicka på kontakta oss. Vi kommer att sträva efter att hantera din begäran utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser inom en månad (beroende på eventuell förlängning som vi har rätt till enligt lag). Observera att vi, när så är nödvändigt, kommer att registrera din kommunikation som stöd för oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
 • Rätt att göra invändningar: denna rätt gör att du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter av en av följande anledningar: (i) våra legitima intressen, (ii) att göra det möjligt för oss att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller utföra en myndighetsuppgift, (iii) att skicka dig direktmarknadsföringsmaterial och (iv) i vetenskapligt, historiskt, analysrelaterat eller statistiskt syfte.
 • Kategorierna ”legitima intressen” och ”direktmarknadsföring” ovan är de som mest sannolikt tillämpas för våra webbplatsbesökare, kandidater, tillfälligt anställda, kunder och leverantörer. Om dina invändningar handlar om att vi bearbetar dina personuppgifter därför att vi bedömer att det är nödvändigt för dina legitima intressen, måste vi lyssna till dina invändningar och upphöra med det du invänder emot såvida:
  • vi inte kan visa att vi har tvingande legitima grunder för att behandla uppgifterna och dessa grunder åsidosätter dina intressen, eller
  • vi inte behandlar dina uppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Om dina invändningar rör direktmarknadsföring måste vi lyssna till dina invändningar genom att upphöra med dem

 • Rätt att återkalla samtycke: När vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för viss verksamhet (till exempel för att använda cookies i vissa jurisdiktioner), kan du återkalla detta samtycke när som helst och vi kommer då att upphöra att utföra den särskilda åtgärd som du tidigare hade samtyckt till såvida vi inte bedömer att det finns en alternativ orsak som berättigar att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter i detta syfte. I dessa fall kommer vi att informera dig om detta villkor.

 • Krav på tillgång till uppgifter: Du kan när som helst be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Vi kan be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran och om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer det inte att kosta dig någotsåvida din begäran inte är ”uppenbart ogrundad eller orimlig”. Om du begär ytterligare kopior av denna information från oss, kan vi ta ut en rimlig administrativ kostnad när det är tillåtet enligt lag. När vi har laglig rätt att göra det, kan vi avböja din begäran. Om vi avböjer din begäran kommer vi alltid att berätta orsaken till det.

 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för registrerades krav och kan avvisa din begäran enligt sådana lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Vanligen måste informationen uppfylla ett av de följande kriterierna:
  • uppgifterna är inte längre nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in och/eller behandlades
  • samtycke har tidigare getts men nu har du återtagit det och det finns inte längre något giltigt skäl för oss att fortsätta att behandla uppgifterna
  • uppgifterna har behandlats olagligt (dvs. på ett sätt som inte följer GDPR)
  • det är nödvändigt att uppgifterna raderas för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter som personuppgiftsansvarig eller
  • om vi behandlar uppgifterna därför att vi tror att det är nödvändigt för våra legitima intressen och du motsätter dig behandlingen och vi inte kan framföra överordnade legitima grunder för att fortsätta att behandla uppgifterna.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för den registrerades rätt till radering av sina uppgifter och kan avvisa din begäran enligt lokala lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Vi har endast rätt att vägra att följa din begäran av en av de följande orsakerna:
  • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
  • att följa juridiska skyldigheter eller för att utföra en skyldighet om är i det allmännas intresse eller utöva en myndighetsåtgärd
  • av skäl som rör folkhälsan som ligger i allmänintresset
  • för arkiverings-, forsknings- eller statistiksyften eller
  • för att utöva eller försvara rättsanspråk.
 • När vi infriar en giltig begäran om radering av uppgifter kommer vi att radera de berörda uppgifterna.
 • Rätt att begränsa behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta innebär att vi endast kan fortsätta att lagra dina uppgifter men kommer inte att kunna utföra någon mer behandling av dessa uppgifter antingen tills: (i) en av de omständigheter som anges nedan åtgärdats eller (iii) ytterligare behandling är nödvändig antingen för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk, skydda rättigheter för en annan person eller på grund av orsaker som är viktiga för allmänintressen i EU eller en medlemsstat.
 • De omständigheter under vilka du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter är:
 • när du bestrider korrektheten i de personuppgifter som vi behandlar om dig. I ett sådant fall kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas under den period då uppgifternas korrekthet kontrolleras.
 • när du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för våra legitima intressen. Här kan du begära att uppgifterna begränsas medan vi kontrollerar våra grunder för att behandla dina personuppgifter
 • när vår behandling av dina personuppgifter är olaglig, men du föredrar att vi begränsar behandlingen av dem snarare än att radera dem och
 • när vi inte har några fler behov av att behandla personuppgifter men du kräver ut uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.
 • Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredje part, kommer vi att meddela dem om den begränsade behandlingen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. Vi kommer givetvis att meddela dig innan vi tar bort en eventuell begränsning av behandlingen av personuppgifterna.
 • Rätt till rättelse: Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Om vi har lämnat ut personuppgifter till tredje part, kommer vi att meddela dem om rättelsen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. När det är lämpligt kommer vi även att berätta för dig vilka tredje parter vi har lämnat ut de felaktiga eller ofullständiga personuppgifterna till. När vi anser att det är rimligt för oss att inte följa din begäran kommer vi att förklara orsaken till ett sådant beslut.
 • Rätt till dataportabilitet: Om du vill, har du rätt att överföra dina personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga. Följaktligen betyder det att du kan överföra uppgifterna på ditt Hays-konto till en annan internetplattform. För att du ska kunna göra det kommer vi att lämna ut dina uppgifter till dig i ett vanligt maskinläsbart format som är lösenordskyddat så att du kan överföra uppgifterna till en annan internetplattform. Alternativt kommer vi att överföra uppgifterna direkt åt dig. Denna rätt till dataportabilitet tillämpas för: (i) personuppgifter som vi behandlar automatiskt (dvs. utan någon mänsklig inblandning), (ii) personuppgifter lämnade av dig och (iii) personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Uppgifter om hur du kontaktar dem finns här.
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycket är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter), finns information om hur du kan kontakta oss här. Observera att vi, när så är nödvändigt, kommer att registrera din kommunikation som stöd för oss att besvara eventuella frågor som du ställer.
 • Det går även att när som helst be om att få upphöra att prenumerera på jobbmeddelanden och annan marknadsföringskommunikation från oss. Uppgifter om hur man gör det finns här.
 • Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss uppdaterade om dina personuppgifter ändras under den tid vi lagrar dem.

********************************

VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER HAYS WEBBPLATS?

 • Det går att ta reda på vilken Hays-filial som ansvarar för behandling av dina personuppgifter och var den är belägen genom att följa denna länk.
 • Om du har några kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy, klicka på dennalänk. Vi tar sekretessen på största allvar därför återkommer vi till dig så snart som möjligt.

********************************

HUR LAGRAR OCH ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER INTERNATIONELLT?

 • Vill du veta mer om hur vi lagrar och överför dina uppgifter internationellt? För att kunna ge dig bästa service och för att leva upp till de syften som beskrivs i denna integritetspolicy kommer dina uppgifter att lämnas ut:
  • mellan och inom Hays filialer
  • till tredje part (som till exempel rådgivare eller andra leverantörer till Hays företag)
  • tillkunder utomlands vid behov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • till kunder i ditt land i tillämpliga fall, är som i sin tur kan överföra dina uppgifter internationellt
  • till en molnbaserad lagringsleverantör och
  • till andra tredje parter enligt vad som anges här.
 • Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter lagras och överförs på ett sätt som är säkert. Vi kommer därför endast att överföra uppgifter till länder utanför EES (dvs. medlemsstaterna i EU samt Norge, Island och Liechtenstein) där dataskyddslagen följs och överföringssättet för dina uppgifter säkerställs på ett adekvat sätt, till exempel:
  • genom ett dataöverföringsavtal, som införlivar de aktuella standardiserade avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter av personuppgiftsansvariga i EES till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i jurisdiktioner utan adekvata dataskyddslagar eller
  • överföring av dina personuppgifter till ett land där EU-kommissionen har funnit det föreligger en adekvat nivå på landet i frågas dataskydd via landets lagstiftning eller
  • när det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal eller uppfylla ett avtal mellan oss och en tredje part och överföringen ligger i ditt intresse avseende det avtalet (till exempel om vi behöver överföra uppgifter utanför EES för att uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet, om du är kund till oss) eller
  • när du har samtyckt till dataöverföringen.
 • För att garantera att dina personuppgifter får en adekvat skyddsnivå, har vi infört lämpliga metoder för de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med för att garantera att dina personuppgifter behandlas av de tredje parter på ett sätt som är konsekvent med och följer dataskyddslagar.

********************************

POLICY FÖR COOKIES

Vad är en cookie?

 • En ”cookie” är ett stycke information som lagras på din dators hårddisk och som registrerar din navigering på en webbplats så att, när du åter besöker en webbplats, den kan visa skräddarsydda alternativ baserat på den information som lagrats om ditt senaste besök. Cookies kan även användas för att analysera trafiken och i marknadsföringssyfte.
 • Cookies används av nästan alla webbplatser och skadar inte datorn. Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du godkänner, kan detta vanligen ändras i webbläsarprogrammets inställningar eller så besöker du vårt cookieinställningscenter genom att klicka på länken ”Cookieinställningar” högst upp eller längst ner på sidan. Vi lämnar även information om detta på under Marknadsföringsinställningar på Hays webbplats.

Hur använder vi cookies?

 • Vi använder cookies för att göra två saker:
  • för att följa hur du använder webbplatsen. Det gör det möjligt för oss att förstå hur du använder webbplatsen och följa mönster för enskilda personer eller större grupper. Det hjälper oss att utveckla och förbättra webbplatsen och tjänsterna som svar på vad besökarna vill ha och behöver och
  • för att hjälpa oss att informera dig om jobb som vi tror att du kan vara intresserad av. Förhoppningsvis betyder det mindre tidsspill för dig då du slipper leta igenom ett oändligt antal sidor och du får den anställning som du vill snabbare.
 • Cookies är antingen:
  • Tillfälliga cookies: de lagras endast på datorn så länge som du besöker webbplatsen och raderas automatiskt när webbläsarprogrammet stängs ned. De lagrar vanligen en anonym besöks-ID som gör att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida och de samlar inte in någon information från din dator eller
  • Lagrade cookies: en lagrad cookie finns kvar i datorn som en fil och finns där även när webbläsarprogrammet stängs ned. Denna cookie kan läsas av den webbplats som skapade den när den webbplatsen besöks igen. Vi använder lagrade cookies för Google Analytics och för personlig anpassning (se nedan).
 • Cookies kan även kategoriseras enligt följande:
  • Strikt obligatoriska cookies: Dessa cookies är oumbärliga för att göra det möjligt för dig att använda webbplatsen effektivt, som till exempel när du söker ett jobb. Därför kan de inte avaktiveras. Utan dessa cookies kan tjänsterna på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg vilka platser du har besökt på internet.
  • Funktionscookies: Med dessa cookies kan vi övervaka och förbättra webbplatsens prestanda. Med dem kan vi till exempel räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är de mest populära. Dessutom gör dessa cookies att vår webbplats kan minnas val som du gör (som till exempel användarnamn, språk eller din region) och tillhandahålla förbättrade funktioner. Vi kan till exempel ge dig nyheter och eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. Dessa cookies kan även användas för att spara dina ändringar av textstorlek, typsnitt och andra delar av sidor som du kan anpassa. De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat som till exempel att se videoklipp eller att kommentera en blogg. Den information som dessa cookies samlar in anonymiseras vanligen.
  • Annonscookies: Dessa cookies hjälper oss att utannonsera information om potentiella jobbmöjligheter som vi tror kan vara av intresse. Dessa cookies lagras (så länge som du är registrerad hos oss) och innebär att när du loggar in eller återvänder till webbplatsen, kan du se annonser om jobb som liknar de jobb som du tidigare har tittat på.

Cookieinställningscentret (se Avancerade inställningar) anger de cookies vi använder, varför vi använder dem och vilka typer av cookies de är.

****************************

VÅRA RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

LEGITIMA INTRESSEN

 • Artikel 6 (1) (f) i GDPR är den enda som är relevant här – den anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt för syften med legitima intressen som genomförs av [oss] eller av tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för [dig] som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi tror inte att några av de följande aktiviteterna hindrar enskilda individer på något sätt – i själva verket hjälper de oss att erbjuda dig en mer skräddarsydd och effektiv tjänst (till exempel genom att använda profileringsmetoder för att personanpassa din upplevelse av oss och vår kommunikation med dig), vilket är fördelaktigt för båda parter.Men du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på basis av detta. Om du vill veta mer om hur man gör det, klicka här.
 • Observera att i vissa av de jurisdiktioner där vi verkar, kan en annorlunda rättslig grund för databehandling i vissa fall tillämpas. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

 • KANDIDATENS UPPGIFTER:
 • Vi tror att det är rimligt att förvänta sig att du som kandidat blir nöjd om vi samlar in och använder dina personuppgifter på annat sätt för att erbjuda eller förse dig med våra rekryteringstjänster, dela den informationen med blivande arbetsgivare och bedöma dina kunskaper mot vår platsbank med lediga jobb. Så snart det ser ut som om du kan få jobbet, kan din blivande arbetsgivare även vilja dubbelkolla eventuell information du har överlämnat till oss (som till exempel resultaten från psykometriska utvärderingar eller kunskapstest) eller för att bekräfta dina referenser, meriter och brottsregister i den utsträckning som det är lämpligt och enligt lokala lagar. Vi behöver vidta dessa åtgärder så att vi kan fungera som vinstdrivande företag och för att hjälpa dig och andra kandidater att få det arbete ni förtjänar.
 • Vi vill ge dig skräddarsydda jobbrekommendationer och relevanta artiklar och annat material (inklusive marknadsföringsmaterial) att läsa som en hjälp för dig i jakten på ett arbete. Därför anser vi att det är rimligt att vi behandlar dina personuppgifter och använder profileringsmetoder för att försäkra oss om att vi skickar dig det lämpligaste innehållet och identifierar de mest lämpade möjligheterna för dig.
 • Vi anser också att det kan hjälpa dig med ditt sökande efter jobb om du deltar i våra specialistkurser på internet eller några av våra mer interaktiva tjänster, om du har tid. De är en del av vårt tjänsteutbud som företag och det hjälper oss att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Därför är det i våra legitima intressen att använda dina uppgifter av den anledningen.
 • Vi måste se till att vår verksamhet fungerar friktionsfritt, så att vi kan fortsätta att tillhandahålla tjänster till kandidater som dig. Därför behöver vi även använda dina uppgifter för intern administrativ verksamhet, som löneutbetalningar och fakturering när det ärrelevant.
 • Vi har egna skyldigheter enligt lagen, vilket är ett av våra legitima intressen nämligen att insistera på att vi ska träffas! Om vi i god tro anser att det är nödvändigt, kommer vi att lämna ut dina uppgifter i samband med brottsupptäckt eller skatteuppbörd eller faktisk eller väntad rättstvist.

***

 • BLIVANDE KANDIDATERS UPPGIFTER:
 • Vi tror att det är rimligt att anta att du söker efter arbete om du har lagt ut ditt CV på en jobbportal eller en professionell nätverkssida, och därför är du tillfreds med att vi samlar in och använder dina personuppgifter på annat sätt för att besluta om vi kan erbjuda eller förse dig med våra rekryteringstjänster, och för att kontakta dig med avseende på dessa tjänster.

***

 • UPPGIFTER OM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA:
 • Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd, bedömer vi att det följande inte är uttömmande exempel på databehandling som ligger i vårt legitima intresse att utföra så att vi kan skapa ett framgångsrikt tillfälligt samarbete:
  • för våra interna administrativa syften, som till exempel en förenkling av löneutbetalnings- och faktureringsprocesser, om det är av betydelse i din jurisdiktion
  • fastställa villkoren enligt vilka du arbetar tillfälligt hos oss
  • registerföra startdatumet för uppdragets längd, arbetstimmar under uppdraget och (i vissa jurisdiktioner) befordran, löneförhöjning eller bonusar som gäller dig
  • lämna eller få feedback på ditt uppdrag och
  • vid behov hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk.

***

 • KUNDUPPGIFTER:
 • För att garantera att vi ger dig bästa möjliga service, lagrar vi dina personuppgifter och/eller personuppgifter till enskilda kontakter i din organisation samt registerför våra samtal, möten, registrerade jobb och anställningar. Vid olika tillfällen kommer vi även att be dig att göra en kundnöjdhetsundersökning. Vi tror att det är rimligt – vi bedömer att denna användning av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen som en organisation som tillhandahåller olika rekryteringstjänster.

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER:
 • Vi använder och lagrar individers personuppgifter i din organisation för att förenkla mottagandet av tjänster från dig som en av våra leverantörer. Vi har även dina bankuppgifter, så att vi kan betala för tillhandahållna tjänster. Vi bedömer att all sådan verksamhet är nödvändig inom ramen för våra legitima intressen som mottagare av dina tjänster.

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER:
 • Om du har registrerats av en kandidat eller en blivande medarbetare som en av kandidatens referenser, använder vi dina personuppgifter för att kontakta dig för att erhålla referenser. Det är en del av vår kvalitetssäkring och därför anser vi det nödvändigt för våra legitima intressen som en organisation som erbjuder rekryteringstjänster.
 • Om du uppmanas att lämna referenser baserat på yrkeserfarenheter av en kandidat, och om vi tror att du kan vara intresserad av att bli vår kund, kan vi även använda dina uppgifter för att kontakta dig som den alternativa personen (enligt tillämpliga lokala lagar och krav).
 • Om en kandidat eller en medarbetare har gett oss dina uppgifter i egenskap av nödkontakt, kommer vi att använda dessa uppgifter för att kontakta dig vid olycksfall eller i en nödsituation. Vi är säkra på att du kommer att samtycka till att det är en avgörande del av vår personorienterade organisation, och därför nödvändigt för våra legitima intressen. 

***

 • WEBBPLATSBESÖKARE:
 • Vi anser att de syften som anges ovan är vårt legitima intresse för behandling av Webbplatsbesökares uppgifter.

***

 • TIDIGARE ANSTÄLLDA
 • Om du har uttryckt intresse för att använda vår alumnportal använder och lagrar vi dina personuppgifter så att vi kan engagera oss och hålla kontakten med dig för att upprätthålla vår relation. Vi anser att detta är nödvändigt inom ramen för våra legitima intressen.

****************************************

SAMTYCKE

 • Under vissa omständigheter måste vi få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för vissa åtgärder. Beroende på exakt vad vi gör med informationen, kommer detta samtycke att vara samtyckesbaserat eller ett passivt samtycke.
 • Artikel 4 (11) i GDPR anger att en samtyckesbaserad tjänst är ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.” På klarspråk betyder det att:
  • du måste lämna ditt samtycke frivilligt utan att vi pressar dig på något sätt
  • du måste känna till vad du samtycker till – så att vi är säkra på att vi ger dig tillräckligt med information
  • du ska ha kontroll över vilka behandlingsprocesser du samtycker till och vilka du inte samtycker till. Vi tillhandahåller dessa noggrannare kontroller på din profilsida och
  • du måste vidta en aktiv och bekräftande åtgärd när du lämnar ditt samtycke – vi kommer sannolikt att infoga en kryssruta att fylla i så att detta krav uppfylls på ett tydligt och otvetydigt sätt.

            Vi kommer att hålla register över de samtycken som du har lämnat oss på detta sätt.

 • Vi har redan nämnt att vi i vissa fall kommer att kunna förlita oss på ett passivt samtycke för att skicka marknadsföringsmaterial till dig (förutsatt att vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att göra det). Vi får marknadsföra produkter eller tjänster till dig som rör rekryteringstjänster vi tillhandahåller till dig så länge som du inte aktivt återkallar ditt samtycke till sådan kommunikation.  I andra fall kommer vi att få ditt passiva samtycke, till exempel innan vi skickar marknadsföringsmaterial till någon av våra Tidigare anställda.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för samtycke till att erhålla marknadsföringsmaterial. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Som vi har nämnt har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan verksamhet. Det kan du göra när som helst, och information om hur man gör det finns här.

UPPRÄTTA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSANSPRÅK

 • Ibland kommer det att bli nödvändigt att vi behandlar personuppgifter och, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, känsliga personuppgifter i samband med utövandet eller försvarandet av rättsanspråk. Artikel 9 (2) (f) i GDPR gör detta möjligt när behandlingen ”är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk eller när domstolar agerar enligt sin rättskapacitet”.

 • Detta kommer till exempel att bli fallet när vi måste skaffa oss juridisk rådgivning i samband med rättsliga förfaranden eller enligt lag måste spara eller yppa viss information som en del av en rättsprocess.

FÖR ATT UTÖVA VÅRA RÄTTIGHETER ELLER UTFÖRA VÅR VERKSAMHET OCH VÅRA SKYLDIGHETER ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSLAGEN

 • För vissa kandidater, tillfälligt anställda och personer vars personuppgifter tillhandahålls av kandidater och  personal kommerdet ibland att bli nödvändigt för oss att behandla dina känsliga/särskilda personuppgifter. Enligt artikel 9.2.b i GDPR får vi det när behandlingen är ”nödvändig för att utföra skyldigheter och utöva [våra eller dina] särskilda rättigheter … när det gäller anställnings- och socialförsäkringslagen”, så länge som det är tillåtet enligt lag.
 • Vi behandlar kandidaters känsliga/särskilda personuppgifter i syfte att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter när det är lämpligt och i enlighet med lokal lag ( till exempel för vissa kandidater under rekryteringsprocessen). Vi kommer också att behandla personuppgifter i en känslig/särskild kategori för personer som är knutna till kandidater eller personal av andra skäl, till exempel för att ge den berörda medarbetaren tillgång till vissa förmåner eller anställningsrättigheter. Du kan läsa om hur vi samlar in hanterar dina känsliga/specialkatigoriserade personuppgifter under ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.
 • När det gäller att anställa eller anlita tillfälligt anställda direkt av oss, behandlar vi dina särskilda personuppgifter för att garantera att vi följer skyldigheterna avseende likabehandling, när det följer lokala lagar, men vi kan även behandla andra delar av särskilda personuppgifter under perioden för tillfällig anställning av andra skäl. När det till exempel är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi även behandla medicinska uppgifter för att kunna ge dig adekvat stöd om du lider av nedsatt hälsa eller en funktionsnedsättning, till exempel genom att uppge medicinsk information till yrkesvårdspersonal, för att ställa prognos På när du kan väntas återgå till arbetet, och för att bedöma din arbetskapacitet mer allmänt. Vi kan även behöva behandla vissa hälsorelaterade uppgifter för att garantera att vi eller våra kunder kan göra lämpliga justeringar under perioden för den tillfälliga anställningen. 
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar, gäller ytterligare regler för hur vi behandlar särskilda personuppgifter. För mer information om sådana krav i din jurisdiktion, klicka här.

NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ÄR NÖDVÄNDIG FÖR OSS FÖR ATT UPPFYLLA VÅRA SKYLDIGHETER ENLIGT AVTALET MED DIG, FÖR ATT GARANTERA ATT DU UPPFYLLER DINA SKYLDIGHETER GENTEMOT OSS PÅ ETT KORREKT SÄTT OCH FÖR ATT GARANTERA ATT VI UPPFYLLER VÅRA SKYLDIGHETER TILL ANDRA

 • Den grund som gäller här är artikel 6.1.b i GDPR, som tillämpas när behandling av personuppgifter ”är nödvändig för att uppfylla ett avtal i vilket [du är] en part eller för att vidta åtgärder på [din] begäran … innan ett avtal ingås”.
 • KANDIDATERS UPPGIFTER
 • Vi kan använda ett automatiserat beslutsfattande för att fatta beslut om dig baserat på dina personuppgifter. Vi kommer endast att göra detta om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal du har ingått med oss eller en av våra kunder, eller när det är nödvändigt för att komplettera åtgärder vi måste vidta innan du kan ingå ett sådant avtal.
 • Vi tror att det är rimligt att anta du som kandidat hoppas få en anställning och att genom att utnyttja våra tjänster ber du oss att vidta nödvändiga åtgärder i detta syfte. Sådana åtgärder kan till exempel omfatta att kontrollera att du uppfyller vissa krav för en viss anställning. Om tjänsten är mycket populär kan vi behöva kontrollera ett stort antal möjliga kandidater – därför kan vi använda automatiserat beslutsfattande för att filtrera kandidatpoolen ned till ett mer hanterbart antal.
 • Notera att i vissa av de jurisdiktioner där vi verkar, kan en annorlunda rättslig grund för databehandling i vissa fall tillämpas. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
 • När det gäller anställning eller anlitande av tillfälligt anställda direkt av oss, före och under vårt tillfälliga samarbete förlitar vi oss på denna rättsgrund för att samla in och på annat sätt använda personuppgifter för att göra det möjligt för oss att utföra vår del av avtalet med dig och uppfylla våra skyldigheter till tredje part, och att garantera att du uppfyller dina skyldigheter gentemot oss på ett korrekt sätt.
 • Vi kan till exempel behandla bankkontouppgifter och namn (och annan verifieringsinformation) via lönelistor för att betala ut din lön enligt ditt avtal. Ett annat exempel kan vara att behandla uppgifter för hantering av resultat eller uppförande som en del av vårt tillfälliga samarbete.

NÄR DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR OSS ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER FÖR ATT UTFÖRA VÅRA RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER

 • När gäller anställning eller anlitande av tillfälligt anställda direkt av oss samt våra skyldigheter till dig enligt avtalet, har vi även andra juridiska skyldigheter som vi måste följa. I artikel 6.1.c i GDPR anges att vi kan behandla personuppgifter när denna behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som [vi] är föremål för”.
 • Ett exempel på en juridisk skyldighet som vi måste följa är skyldigheten att samarbeta med skattemyndigheter, inklusive att lämna uppgifter om din lön och betald skatt.

ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSTJÄNSTER

 • Vid användning av våra tjänster kan kandidater, tillfälligt anställda och tidigare anställda vilja komma åt oberoende webbplatser och tjänster från tredje part (t.ex. jobbplattformar) som inte drivs av oss.Sådana oberoende webbplatser och tredje parter är inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller integritetspolicy (om sådan finns). Du måste göra din egen oberoende bedömning om huruvida du ska använda sådana oberoende webbplatser, inklusive om du ska använda tjänster som erbjuds av dem.
 •  
 

BILAGA 1 – HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Land där du anlitar Hays tjänster eller förser Hays med tjänster

Hays filial ansvarig för behandling av personuppgifter tillhöriga webbplatsbesökare

Den Haysenhet som är ansvarig för att behandla personuppgifter tillhöriga kandidater, kunder och nödkontakter samt referenser till kandidater och Hays medarbetare kommer att bero på vilket av de nedanstående företagen är den motpart som är knuten till relevant åtgärd

Hur du kan komma i kontakt med oss:

 • för att få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss
 • om du eventuellt misstänker missbruk, förlust eller obehörig tillgång av dina personuppgifter,
 • för att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycke är den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter)
 • med eventuella kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy

Hur du kan komma i kontakt med oss för att uppdatera dina marknadsföringsinställningar

Sverige

Hays Specialist Recruitment AB

 • Hays Specialist Recruitment AB

Det går att skriva till oss på följande adress:

Sturegallerian, Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

Alternativt kan du skicka e-post till: stockholm@hays.com

Det kan du göra genom att uppdatera din profil https://m.hays.se/s/marketing-preferences.

Alternativt kan du e-posta oss på: customerservice@hays.com eller genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” i varje marknadsförings-e-postmeddelande vi skickar till dig.

 

BILAGA 2 – HUR MAN KONTAKTAR DEN LOKALA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Land där du anlitar Hays tjänster eller förser Hays med tjänster

Uppgifter om den lokala tillsynsmyndigheten

Sverige

Datainspektionen. Det går att kontakta dem på följande sätt:

 • Telefon: (0046) (0)8 657 61 00
 • E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 • Post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
 • Fax: (0046) (0)8 652 86 52

 

BILAGA 3 – LANDSSPECIFIKA VARIATIONER AV INTEGRITETSPOLICYN

JURISDIKTION

LANDSSPECIFIKA RÄTTSKRAV

Sverige

Användning av känslig eller specialkategoriserad data

Brottmålsdomar

Detaljer om brottmålsdomar eller straffregister kommer endast att behandlas när det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt att upprätta eller utöva juridiska rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk, såsom krav mot en arbetsgivare för en anställds kriminella handlingar. Personuppgifter i samband med brottmålsdomar eller kriminalregister kan behandlas, till exempel i förhållande till personer i viktiga eller ledande befattningar, om det är nödvändigt att utreda klagomål eller anklagelser om allvarligt oregelbundet uppförande eller för att följa regler inom socialtjänstens område.

Krav på tillgång till uppgifter

Om du har skickat in ett kravrav på tillgång till uppgifter kommer vi inte att inkludera information som finns i utkast till dokument (t.ex. utkast till Word-dokument, utkast till styrelseprotokoll eller utkast till e-post), såvida inte sådant dokument har delats med tredje part eller om dokumentet är mer än ett år gammalt.

Övrigt

Vi kan behöva behandla personlig information om dig för att följa kollektivavtal. Sådan behandling av data är likvärdig med den behandling av data som utförs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och förordningar.

 

ORDLISTA

 • Kandidater – inbegriper kandidater till alla tjänster som annonseras eller främjas av Hays eller enskilda personer som Hays rimligen anser skulle vara intresserade av att övervägas för en tjänst, inklusive tillsvidaretjänster, deltidsanställningar och tillfälliga anställningar och frilansuppdrag hos Hays kunder  (inklusive de personer som vill, eller som Hays rimligen anser kan vilja, bli tillfälligt anställda), liksom personer som har tillhandahållit ett iögonenfallande CV till Hays men inte i samband med ett specifikt jobb. Enskilda konsulter, frilansare och anställda hos leverantörer eller övriga tredje parter föreslagna för arbetstillfällen hos Hays kunder som en del av ett FTP-erbjudande eller kommer på annat sätt att behandlas som kandidater enligt syftena i denna policy.
 • Kunder – även om kategorin talar för sig själv, omfattar den våra kunder och andra till vilka Hays tillhandahåller tjänster i sin verksamhet eller vilken Hays rimligen bedömer skulle vara intresserad av våra tjänster. Under vissa omständigheter tillhandahåller Hays tjänster till vissa anställda som arbetar för kundorganisationer, som till exempel utbildningskurser för undervisningspersonal som arbetar för kunder inom utbildningssektorn. Lägg märke till att i detta sammanhang kräver Hays att kunderna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för kandidater) till sina medarbetare.
 • Radera – idag är det praktiskt taget omöjligt att garantera en permanent och oåterkallelig radering av elektronisk data.  Dessutom, som vi har rett ut i denna integritetspolicy för medarbetare, kommer vi ibland enligt lag eller förordning, eller i riskahanteringssyfte, att tvingas behålla möjligheten att har tillgång till vissa delar av personuppgifterna.  Vårt åtagande till dig är emellertid att så snart personuppgifterna når slutet av den formella lagringsperioden, eller när vi får en giltig begäran från dig att radera dem, kommer vi att vidta särskilda drifts- och systemåtgärder för att garantera att dina uppgifter ”hamnar bortom användning”.  På så sätt anser vi att medan uppgifterna fortfarande rent tekniskt existerar i ett register, kommer vi att garantera att de inte enkelt kan nås i något av våra driftssystem, processer eller av våra anställda personal.  Endast mycket få (och vi menar ytterst få) personer i den  överordnade anställda  , i mycket begränsade (och åter menar vi ytterst begränsade) och noggrant föreskrivna situationer, kommer att kunna återställa dina personuppgifter så att det kan läsas enligt de legitima syftena.  Så snart det står klart att alla relevanta lagenliga bemyndigade lagringsperioder har löpt ut (som vi,  i enlighet med det aktuella syftet, förväntar oss vara en period på sju år), kommer vi att ta det slutliga steget för att genomföra en ”genomgripande radering”, varigenom inte bara en mycket begränsad överordnad anställd  kan återställa personuppgifter.
 • Allmän uppgiftsskyddsförordning (GDPR) – ett europeiskt rättsligt instrument vars syfte är att harmoniera de europeiska dataskyddslagarna. Denna trädde i kraft den 25 maj 2018 och referenser till den ska tolkas i enlighet med detta så att den införlivas i en relaterad nationell dataskyddslag.
 • Förvaltade tjänsteleverantörsprogram (FTP) kunder som utkontrakterar hanteringen av extern personal (däribland frilansarbetare, oberoende uppdragstagare och tillfällig arbetskraft) till en extern rekryteringsleverantör. 
 • Andra personer som Hays kan kontakta – de kan omfatta kandidaters och Hays personals nödkontakter och referenser. Vi kommer endast att kontakta dem under korrekta omständigheter.
 • Blivande kandidater personer som Hays inte har haft kontakt med tidigare men som Hays rimligen anser kan vara intresserade av våra tjänster och särskilt intresserade av att tilltänkas för tjänster som utannonserats eller marknadsförts av Hays, däribland tillsvidareanställningar, deltidsanställningar och tillfälliga anställningar samt frilansuppdrag hos Hays kunder.
 • Tjänster för utkontraktering av rekryteringsprocessen (URP) full eller delvis utkontraktering av rekryteringsprocessen för tillsvidareanställda till en rekryteringsleverantör.
 • Personal – omfattar aktuella och tidigare medarbetare och praktikanter som är direkt engagerade i Hays verksamhet (eller som har godkänt ett erbjudande att bli anställd) samt viss annan personal som är eller varit engagerade i arbetet att tillhandahålla tjänster till Hays (även om de inte är klassificerade som anställda). I detta syfte inkluderar vi även medarbetare hos Hays som är delaktiga i arbetet på kunders fastigheter enligt URP-villkoren eller FTP-avtalen. I förtydligande syfte omfattar ”personal” inte enskilda personer anlitade av Hays och som ska stationeras hos kunder utanför ett URP-/FTP-avtal. Dessa personer behandlas på samma sätt som Hays kandidater och omfattas av denna integritetspolicy. På samma sätt omfattas oberoende entreprenörer och konsulter som utför tjänster åt Hays av samma definition som en ”leverantör” enligt denna integritetspolicy.
 • Leverantörer – avser samarbetspartner och företag (däribland enmansföretagare), och ovanlig personal som oberoende leverantörer och frilansarbetare, som tillhandahåller tjänster till Hays. Under vissa omständigheter kommer Hays att till tredjepartsleverantörer, som utför tjänster åt Hays, underkontraktera de tjänster som tillhandahålls till kunder. I detta sammanhang kommer leverantörer, som är enskilda uppdragstagare, frilansarbetare eller anställda hos leverantörer att behandlas som kandidater i dataskyddssyfte. Observera att i detta sammanhang kräver Hays att leverantörerna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för kandidater) till sina medarbetare.   
 • Före detta personal – avser tidigare personal hos Personalen som har uttryckt sin önskan att förbli en del av Hays fortsätta att vara en del av Hays alumnnätverk och att använda Hays alumnportal.
 • System – telefon, dator, internet och wifi-system, programvara och portaler, konton och/eller nätverk som tillhör, kontrolleras eller används av Hays och som används för att överföra, utföra och/eller ta emot kommunikation eller som används på annat sätt i Hays verksamhet, däribland programvara för sökandeportalen och kundvårdssystem.
 • Tillfälligt samarbete – betyder vår avtalsmässiga relation med tillfälligt anställda medan de är anställda eller anlitade direkt av oss.
 • Tillfälligt anställda – avser någon som blir anställd eller anlitad av Hays i syfte att utföra tillfälligt arbete åt en kund eller något annat bolags i Hayskoncernens. Om du är tillfälligt anställd kommer vi även att behandla dina personuppgifter som kandidat under den tid som den tillfälliga anställningen varar och därefter, enligt villkoren i denna integritetspolicy. Frågan om huruvida och i vilken utsträckning integritetspolicyn för rekrytering och integritetspolicyn för medarbetare gäller dig som tillfällig arbetstagare beror på lokala juridiska krav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Webbplatsanvändare – en person som får tillgång några av Hays webbplatser eller några av Hays mobilapplikationer (appar).