COOKIES & PRIVACY POLICY_2023

Integritetspolicy

Om du har kommit till denna sida för att ändra dina kommunikationsinställningar, vänligen klicka här.


För personer som söker anställning hos Hays gäller Hays interna rekryteringspolicy.
                                        Läs Hays Interna Rekryteringspolicy här

Senast uppdaterad: 22/08/2023

INTRODUKTION

 • Inledning

 • Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och bearbetar personuppgifter och hur vi följer våra rättsliga skyldigheter gentemot dig. Ditt integritetsskydd är viktigt för oss och vi är fast beslutna om att skydda och säkerställa din rätt till skydd av personuppgifter.
 • Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter för följande kategorier av personer: Kandidater, Tillfälligt anställda, Kunder, Leverantörer och tredjepart, Personer vars data vi tar emot, Webbplatsanvändare, Personalalumner, och Besökare.
 • Om du:
  • är en del av Hays personalstyrka hänvisas du till Hays integritetspolicy för personalen som finns tillgänglig på Hays intranät; eller
 • söker anställning hos Hays internt, hänvisas du till integritetspolicyn för nyanställda.
 • Vi omfattas av tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) ("GDPR") och den brittiska GDPR.  Observera att när vi hänvisar till GDPR i denna integritetspolicy, hänvisar vi till både GDPR och UK GDPR.
 • Företaget som är ansvarigt för dina personuppgifter (”Hays”, ”vi” eller ”oss”) finns här.
 • Det är viktigt att det anges tydligt att vi kan komma att ändra denna integritetspolicy vid olika tillfällen. Besök denna sida om du vill vara uppdaterad eftersom vi kommer att publicera eventuella ändringar här.
 • Om du är missnöjd med någon del av integritetspolicyn, kan du ha lagstadgade rättigheter och därför har vi, när det är relevant, beskrivit dessa i detta dokument.

Tillämpningen av denna integritetspolicy

 

Kontextspecifik integritetsinformation

 1. Kandidater

Detta avsnitt av integritetspolicyn gäller kandidater.

Kandidater inkluderar personer som Hays inte har haft kontakt med tidigare, men som Hays rimligen anser skulle vara intresserade av eller kunna dra nytta av Hays tjänster, och som övervägs för roller som annonseras eller marknadsförs av Hays, inklusive permanente tjänster, deltidstjänster och tillfälliga tjänster, samt frilansroller med Hays kunder (inklusive de personer som vill bli tillfälligt anställda). Kandidater inkluderar också sökande till sådana roller såväl som personer som har tillhandahållit ett spekulativt CV till Hays som inte är relaterat till ett specifikt jobb och/eller som har kontaktat Hays om Hays tjänster och/eller roller som annonserats eller marknadsförts av Hays. Enskilda leverantörer, frilansare och anställda hos leverantörer eller andra tredjeparter som presenteras för roller/tjänster hos Hays kunder som en del av ett FTP-erbjudande eller på annat sätt, kommer att behandlas som kandidater för syftet med denna integritetspolicy.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Söker du efter mer information om vilka uppgifter vi samlar in om dig? Här finner du mer detaljerad information om de uppgifter vi samlar in. Den information som beskrivs nedan är sådan som går utöver de personuppgifter vi måste samla in och behandla enligt lag i en viss situation.

Beroende på relevanta omständigheter och tillämpliga lokala lagar och krav kommer vi att samla in en del eller all information som listas nedan för att vi ska kunna bedöma hur vi kan hjälpa dig om vi rimligen tror att du kan vara intresserad av eller kan dra nytta av våra tjänster, och att erbjuda dig anställningsmöjligheter som är anpassade efter dina förutsättningar och dina intressen.

I vissa jurisdiktioner är vi begränsade från att behandla vissa av uppgifterna som beskrivs nedan. Då kommer vi endast att behandla uppgifterna i dessa jurisdiktioner i den utsträckning och under de omständigheter som lagen tillåter:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
  • Namn;
  • Ålder/födelsedatum;
  • Kön;
  • Bilder;
  • Civilstånd;
  • Nationalitet/medborgarskap/födelseort;
  • Kontaktuppgifter;
  • Information om nödkontakter/anhöriga och uppgifter om eventuella närstående;
  • En kopia på körkortet och/eller pass/id-kort;
 • Information om utbildning och sysselsättning
  • Utbildning;
  • Anställningshistorik;
  • Aktuell befattning/specialism/industrisektor;
  • Färdigheter och språkkunskaper;
  • Uppgifter om referenser;
  • Immigrationsstatus (om du behöver arbetstillstånd);
  • Startdatum eller datum för tillgänglighet;
  • Detaljer om din tidigare och nuvarande ersättning, pensioner och förmåner;
  • Uppgifter om arbetade timmar (när du blivit anställd);
  • Information om dina intressen och behov gällande framtida anställning, både insamlad direkt och härledd, till exempel från jobb som visats av dig, artiklar som du läst på webbplatsen eller från länkar i e-postmeddelanden från oss som du har klickat på;
 • Finansiell information
  • Bankuppgifter;
  • Ekonomisk information (vid ekonomisk bakgrundskontroll);
  • Personnummer (eller motsvarande i ditt land) och annan skatterelaterad information;
 • Information av särskild art
  • Uppgifter i syfte för mångfaldsövervakning; om etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt fysisk eller mental hälsa, inklusive uppgifter om eventuell funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning (till exempel när du uppger detta genom att lämna uppgifter om anhöriga);
  • Fysisk eller psykisk hälsa, inklusive information om eventuell funktionsnedsättning, i syfte att göra det möjligt för oss att göra rimliga justeringar, samt hälsorelaterad information i syfte att använda eller erbjuda företagshälsa till dig i samband med vissa typer av roller;
  • Uppgifter om hälsorelaterad information som härrör från eller i samband med covid-19 eller andra pandemier, om detta krävs för en roll som du är intresserad av att söka eller där du har anmält dig frivilligt, t.ex. ett testresultat (oavsett om det är positivt eller negativt) eller vaccinationshistorik (inklusive medicinska tillstånd relaterade till eller som påverkar vaccination) där så är lämpligt;
  • Videoinspelningar av kandidater som deltar i utbildningar eller möten där individer har samtyckt till inspelningen;
  • Religiös trosuppfattning för att beräkna rätten till årlig semester;
 • Uppgifter om lagöverträdelser
  • Uppgifter om lagöverträdelser om detta krävs för ett arbete som du är intresserad av att söka;
 • Automatiskt insamlad information
  • IP-adress;
  • Användningsinformation, inklusive de datum, tider och hur ofta du nyttjar våra tjänster;
  • Användarval (t.ex. marknadsföringspreferenser);
  • Användarrapporter;
  • Logg- och felsökningsinformation;
  • Enhetsinformation när du installerar, kommer åt eller använder våra tjänster;
  • Webbplatsinformation, t.ex. sidor som visas, t.ex. Hays eller kunders webbplatser;
  • E-posthistorik med Hays;
  • Platsinformation (härledd från jobb, IP-adress, applikationshistorik eller systemlagrade data);
  • Kontoåtkomstinformation (t.ex. PIN-nummer för kontoverifieringsändamål);
 • Information som andra lämnar om dig
  • Ytterligare information om dig som dina referenser väljer att berätta för oss;
  • Ytterligare information som våra kunder kan berätta för oss om dig, eller som vi hittar från andra tredjepartskällor såsom jobbsajter (som du har laddat upp information till eller som på annat sätt görs tillgänglig för oss);
  • Information om dina intressen och behov när det gäller framtida anställning, både insamlad direkt och som vi fått till oss, till exempel från jobb som du har tittat på, artiklar som du läst på webbplatsen eller från länkar i e-postmeddelanden från oss; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • All annan information som du tillhandahåller oss, inklusive till exempel uppgifter om din barnomsorg eller vårdnadsarrangemang (till exempel när du godkänner ett avdrag på lönen för barnomsorg eller när du frivilligt lämnar denna information) och när du korresponderar med oss via e-post eller på något annat sätt.

Observera att listan ovan med kategorier för personuppgifter som vi kan samla in inte är fullständig.

Vi kommer också att samla in vissa data från dig i den mån du besöker vår webbplats eller klickar på länkar i ett e-postmeddelande från oss. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information om detta.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vanligtvis samlar vi in kandidatens personuppgifter på följande sätt:

 • Personuppgifter som du som kandidat lämnar till oss;
 • Personuppgifter som vi får från andra källor; och
 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

Personuppgifter som du lämnar till oss

 • Hays behöver känna till viss information om dig för att kunna tillhandahålla dig med dess tjänster. Det kommer att göra det möjligt för oss att bland annat ge dig de bästa möjligheterna och det besparar dig tid genom att du slipper söka igenom information om arbeten och tjänster som inte är relevanta för dig.
 • Det finns ett flertal sätt som du kan dela med dig av din information till oss. Dessa kan inkludera följande:
  • Att skriva in dina uppgifter på Hays webbplats eller via ett ansökningsformulär, som en del av registreringsprocessen;
  • Att lämna CV i pappersform vid ett av Hays rekryteringsevent, en jobbmässa eller på ett kontor;
  • Att skicka CV eller annan information med e-post till Hays-anställd eller att bli intervjuad av anställd på Hays;
  • Att söka jobb via en jobbsamlarsida, som därefter skickar dig vidare till Hays webbplats;
  • Att lägga in dina personuppgifter på en av Hays mikrosajter; eller
  • Att delta i en tävling via en social mediekanal som till exempel Facebook eller Twitter (eller liknande).
 • De typer av information som fås från dig på detta sätt inkluderar:
  • Personuppgifter och kontaktinformation;
  • Information om utbildning och sysselsättning;
  • Finansiell information;
  • Information av särskild art;
  • Uppgifter om fällande domar i brottmål, och
  • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter vi får från andra källor

 • Vi får även personuppgifter om kandidater från andra källor. Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kan detta omfatta personuppgifter som erhållits i följande situationer:
  • När vi söker efter kandidater via tredjepartskällor, såsom LinkedIn och andra jobbsajter, från vilka vi får dina personuppgifter och/eller när vi utför annat förarbete i samband med rekrytering (se avsnittet ”Förarbete vid rekrytering” nedan);
  • Dina referenser kan uppge personlig information om dig;
  • Våra kunder, leverantörer, andra kandidater och våra kollegor inom Hays (t.ex. i samband med att de lämnar rekommendationer) kan dela personuppgifter om dig med oss;
  • Om vi får dina personuppgifter från Facebook eller Twitter, om du ”gillar” vår Facebook-sida eller ”följer” oss på Twitter (eller utför en liknande interaktion med oss på någon social medieplattform där vi är närvarande); och
  • Om du har hänvisats till oss via en URP- eller en FTP-leverantör, kan de lämna ut personuppgifter om dig till oss.
 • De typer av information som vi får om dig på detta sätt inkluderar den information som andra lämnar om dig som beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

 • I den mån du besöker vår webbplats, läser eller klickar på ett e-postmeddelande från oss, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, kommer vi också att samla in dina uppgifter automatiskt (t.ex. via webbplatsspårningsskript som cookies eller pixlar) eller genom att du tillhandahåller den till oss. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information.
 • De typer av information som vi samlar in om dig på detta sätt inkluderar ”Automatiskt insamlad information” som beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder generellt sett uppgifter från kandidater på fem sätt:

 • Förrekryteringsaktiviteter;
 • Rekrytering;
 • Marknadsföring;
 • Jämställdhetsövervakning; och
 • Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara juridiska anspråk.
 • Under lämpliga omständigheter använder vi även kandidatdata för profilering.

Förarbete vid rekrytering

 • När vi genomför arbete i samband med rekrytering använder vi dina uppgifter för att ta reda på om du kan vara intresserad av eller kan ha nytta av våra tjänster och för att bedöma om och hur vi kan hjälpa dig. Om vi tror att vi kan hjälpa dig kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att komma i kontakt med dig och ta reda på om du är intresserad av våra tjänster (vanligtvis via e-post), i enlighet med tillämpliga lagar och krav.
 • Vi kan därför göra följande:
  • Samla in dina personuppgifter;
  • Spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i vår databas, så att vi kan kontakta dig för rekrytering;
  • Skicka ett e-postmeddelande till dig för att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och för att hänvisa dig till denna integritetspolicy;
  • Granska din information för att ta reda på om och hur våra tjänster kan hjälpa dig; och
  • Kontakta dig angående våra tjänster.
 • Vi beskriver nedan mer ingående de olika sätten vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter på, i syfte att avgöra om våra tjänster är till nytta för dig, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är fullständig.
 • För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen. Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi anser inte att någon av de aktiviteter i samband med vilka vi åberopar villkoret om berättigade intressen på något sätt påverkar kandidaterna. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att vi i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och bearbetning av data i den utsträckning det är nödvändigt för att ta reda på om du kan vara intresserad av, eller dra nytta av, rekryteringstjänster genom att:

 • samla in uppgifter från dig och andra källor, som till exempel LinkedIn
 • lagra kandidaternas uppgifter i databaser
 • bedöma uppgifter mot lediga tjänster
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Information som andra lämnar om dig
 • Automatiskt insamlad information

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi bedömer om du kan vara intresserad av eller dra nytta av våra rekryteringstjänster

Insamling och bearbetning av dina uppgifter i samband med granskning av din information för att se hur Hays rekryteringstjänster kan vara till hjälp för dig

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi identifierar hur vi kan hjälpa dig med ditt jobbsökande

Insamling och behandling av dina uppgifter i kommunikation med dig, i samband med Hays rekryteringstjänster

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att kontakta och korrespondera med dig som en del av att tillhandahålla dig våra rekryteringstjänster

Rekrytering

 • Vårt huvudsakliga arbetsområde är rekrytering – vi för samman rätt kandidat med rätt tjänst. Nedan har vi listat de olika sätten som vi kommer att behandla eller använda dina personuppgifter i det syfte det är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav. Vänligen observera att denna lista inte är fullständig.
 • För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften, om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen. Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi tror inte att någon av de aktiviteter, till vilka vi förlitar oss på de legitima intressena, på något sätt tar skada på dig som kandidat – i själva verket hjälper de oss att erbjuda dig en mer skräddarsydd och effektiv service. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Vi kan under vissa omständigheter behandla dina personuppgifter för ändamålen nedan om det är nödvändigt för oss att leverera en avtalsenlig tjänst till dig (eller för att uppfylla en begäran från dig innan avtalet ingås). Artikel 6.1 b i GDPR säger att vi kan behandla dina uppgifter om behandlingen ”är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”
 • När vi behandlar dina uppgifter i samband med rekryteringsarbetet baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på sådant samtycke innan samtycket återkallas, genom att hänvisa till avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Vänligen observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av data i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla rekryteringstjänster till kandidater och underlätta rekryteringsprocessen genom att:

 • Samla in uppgifter från dig och andra källor, som till exempel LinkedIn
 • Lagra kandidaternas uppgifter i databasen
 • Bedöma uppgifter mot lediga tjänster
 • Skicka kandidaters information till kunder, för att söka jobb eller för att bedöma din lämplighet för jobb
 • Göra det möjligt för kandidater att skicka in CV, ansöka om jobb online eller prenumerera och få meddelanden om lediga tjänster
 • Spela in kandidaternas frågestunder och/eller videointervjuer för att stödja våra rekryteringstjänster (där inspelningarna analyseras i utbildnings-/övervakningssyfte och/eller delas med kunder och visas via en säker tredjepartsplattform)
 • Spela in kandidaternas deltagande i utbildningssessioner eller möten för intern utbildning/övervakning och/eller övervaka interna efterlevnadsstandarder
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Ytterligare information som du väljer att berätta för oss (t.ex. information som du berättar för oss i en inspelning)
 • Information som andra lämnar om dig
 • Videoinspelning

Vi förlitar oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi tillhandahåller dig våra rekryteringstjänster och att du får dem för att vi ska kunna fungera som en vinstdrivande verksamhet, och för att hjälpa dig och andra kandidater för att hitta arbete

Om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband det, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den utsträckning som den behandlingsaktivitet som vi ska genomföra är nödvändig för syftet med avtalet eller din begäran

I den mån vi spelar in en video av dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi börjar spela in, men kommer att förlita oss på berättigade intressen i samband med vår användning av uppgifterna för utbildning/övervakning och för att övervaka efterlevnadsstandarder

Behandling av kandidaternas data för att underlätta löne- och faktureringsprocesser

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Finansiell information

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • se till att vårt företag fungerar utan problem, så att vi kan fortsätta att tillhandahålla tjänster till kandidater som dig
 • se till att du får lämplig ersättning

Vi kan förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med att du gör det

Insamling och behandling av kandidaternas uppgifter under genomförandet av:

 • kundnöjdhetsundersökningar
 • Hays marknadsundersökning som vi kommer att använda för att stöda vårt marknadsföringsmaterial och annat informationsmaterial såsom rapporter och artiklar (t.ex. våra löneguider)

I den mån data publiceras kommer detta endast att vara i sammanlagd/anonymiserad form

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att:

 • förbättra och utveckla de rekryteringstjänster som vi tillhandahåller till dig genom att överväga din feedback och mata in denna i våra processer där vi anser det vara nödvändigt
 • få en inblick i karriärerna, målen och ambitionerna för de kandidater till vilka vi tillhandahåller tjänster för att marknadsföra vårt tjänsteerbjudande, för att hjälpa oss att differentiera oss på en konkurrensutsatt marknad

Insamling och bearbetning av kandidaternas data i samband med kommunikation med kandidaterna vid tjänsterelaterade frågor samt tillhandahållande av support till kund genom att behandla supportrelaterade förfrågningar

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • åtgärda eventuella problem som du har upplevt
 • förbättra och utveckla de rekryteringstjänster som vi tillhandahåller till dig genom att överväga din feedback och använda den för att utveckla våra processer där vi anser det vara nödvändigt

Vi kan förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund för att använda dina uppgifter i kommunikationskursen relaterade till våra tjänster med dig om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med att du gör det

Behandling av kandidaters uppgifter så att de kan ta emot tjänster som hör till rekryteringstjänster, såsom deltagande i:

 • specialistutbildning online
 • interaktiva funktioner
 • rekryteringsrelaterade tjänster via Hays-appen

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Information som andra lämnar om dig
 • Viss automatiskt insamlad information, t.ex. användarval och information om din användning av dessa tjänster

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • rekommendera och tillhandahålla vår specialistutbildning online eller några av våra mer interaktiva tjänster eftersom detta kan hjälpa dig med ditt jobbsökande
 • ge dig den bästa möjliga helhetstjänsten och förbättra vårt tjänsteutbud till dig och för att hjälpa oss att differentiera oss på en konkurrenskraftig marknad

Om du har registrerat dig för att ta emot dessa tilläggstjänster (antingen separat eller för att de utgör en del av rekryteringstjänsterna som du redan har anmält dig till) eller om du gör en begäran i samband med att du gör det, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den mån den behandlingsaktivitet som vi ska genomföra är nödvändig för syftet med avtalet eller din begäran

Behandling av kandidaters uppgifter under genomförandet av Hays skyldigheter som härrör från avtal som ingåtts mellan Hays och tredjeparter i samband med kandidaternas rekrytering, såsom potentiella arbetsgivare som vi har åtagit oss att identifiera de mest lämpliga kandidaterna till, för roller i deras organisationer

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Finansiell information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal med tredjepart såsom potentiella arbetsgivare så att vi kan hjälpa dig att hitta en anställning

Om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med att du gör det, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den utsträckning som den behandlingsaktivitet som vi ska genomföra också är nödvändig för syftet med vårt avtal med dig (liksom för tredjepart)

Kontrollera uppgifter som en kandidat har tillhandahållit eller för att begära information (som till exempel referenser, meriter och eventuella straffrättsliga domar i den utsträckning som detta är lämpligt och följer lokala lagar)

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Uppgifter om lagöverträdelser
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

För uppgifter om lagöverträdelser kommer vi att be dig om ett klart uttalat samtycke.

För alla andra typer av uppgifter:

 • kommer vi att förlita oss på den juridiska grunden för berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att verifiera att all information som du har lämnat till oss är sanningsenlig och korrekt och att få referenser om ditt tidigare uppträdande som en del av processen för att hitta jobb åt dig
 • om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med att du gör det, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den utsträckning som verifiering av detaljer som du har tillhandahållit eller de begäranden som vi behöver göra är nödvändiga för syftet med vårt avtal med dig.

I vissa jurisdiktioner använder vi en webbaserad process för identitetsverifiering med video för att verifiera en kandidats identitet om vi inte träffar dem personligen och dokumenterar denna process

 • Personuppgifter och kontaktinformation (inklusive en kopia av körkort och/eller pass/id-kort)
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Videoinspelning

I den mån detta utförs i din jurisdiktion kommer vi att be om ditt samtycke innan vi börjar spela in men förlitar oss på villkoret för berättigade intressen (det ligger i vårt berättigade intresse att upprätthålla interna efterlevnadsstandarder) i relation till vår användning av uppgifterna som vi fångar för att verifiera din identitet.

För mer information om din jurisdiktion, klicka här

Samla in och bearbeta uppgifter om kandidater under utvärderings- och utvecklingsaktiviteter som psykometriska utvärderingar eller färdighetstester – för mer information om din jurisdiktion, klicka här

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du tillhandahåller eller väljer att berätta för oss under utvärderingen/färdighetstestet (inklusive i relation till din prestation)

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi tillhandahåller tjänsterna från våra avdelningar för bedömning och utveckling, nämligen i relation till psykologisk bedömning och forskning, bedömningscenter, kompetenshantering, omorganisationsfrågor, ledarutveckling, karriärutveckling, mobilitet, omställning, karriärövergång och coaching.

Marknadsföring

 • Periodvis kan vi skicka dig information som vi tror kan vara av intresse eller be om din hjälp att föra ihop andra kandidater med lediga tjänster. I synnerhet kommer vi att använda dina uppgifter för de ändamål som anges nedan, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är fullständig.
 • Vi behöver ditt klart uttalade samtycke för vissa aspekter av dessa aktiviteter eller preliminärt samtycke (vilket vi förklarar ytterligare nedan). Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för samtycke till att erhålla marknadsföringsmaterial. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Preliminärt samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller där vi har fått dina kontaktuppgifter från ett tillfälle då du tidigare valt att samarbeta med oss (till exempel genom att meddela en av våra anställda att du är intresserad av våra tjänster, skickat in en jobbansökan eller CV, eller registrerat en ledig tjänst som ska tillsättas), och vi e-marknadsför eller skickar andra egna rekryteringsrelaterade tjänster via sms. Vid preliminärt samtycke gör vi tolkningen att vi har ditt samtycke såvida du inte motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter eller tills du motsätter dig alternativt avstår (och vi kommer att påminna dig om din rätt att göra detta och ge dig möjlighet att avstå, i varje e-marknadsföringsmeddelande som vi skickar till dig). För de flesta människor är detta fördelaktigt eftersom det gör det möjligt för oss att ge dig information som vi tror kommer att vara av intresse för dig och föreslå andra jobb för dig vid sidan av det specifika jobb som du sökte, vilket ökar sannolikheten för att vi ska hitta ett nytt jobb åt dig. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-marknadsföringsmaterial med ditt preliminära samtycke om vi anser att det ligger i vårt berättigade intresse att göra det.
 • För andra typer av e-marknadsföring måste vi inhämta ditt klart uttalade samtycke. Om du inte är nöjd med vårt förhållningssätt till marknadsföring har du rätt att när som helst avstå eller återkalla ditt samtycke och du kan se mer om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy. Ingen är perfekt, även om vi försöker att vara det. Vi vill att du ska veta att även om du valt bort marknadsföringsmeddelanden på inställningssidan, är det möjligt att dina uppgifter kan hittas via offentliga källor i en orelaterad marknadsföringskampanj. Vi försöker att se till att det inte inträffar, men om det gör det, ber vi om ursäkt. Vi ber dig bara att på nytt avaktivera funktionen om så blir fallet.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Använda kandidaternas data för att marknadsföra våra tjänster genom digitala kanaler inklusive i relation till:

 • marknadsföring av hela vårt utbud av rekryteringstjänster (tillsvidareanställning, tillfällig anställning, kontraktsanställning, omplacering, FTP-program och URP-tjänster) till dig
 • att skicka uppgifter till kandidaterna om rapporter, kampanjer, erbjudanden, nätverkande och kundevenemang och allmän information om de branscher som vi tror kan vara av intresse för dem
 • att förse kandidaterna med information om vissa rabatter och erbjudanden som du kan få genom ditt samarbete med Hays
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Om vi har erhållit dina kontaktuppgifter när du tidigare anlitat oss och vi e-marknadsför andra egna rekryteringsrelaterade tjänster, kommer vi att förlita oss på preliminärt samtycke om vi anser att den juridiska grunden för berättigade intressen gäller, nämligen om vi vill kontakta dig för att berätta om våra tjänster och vi anser att det skulle ligga i ditt intresse att höra om liknande tjänster som de som du redan har uttryckt intresse för

Under alla andra omständigheter kommer vi att inhämta ditt samtycke

Insamling av data via cookies eller spårningspixlar och användning av data för att visa användarna Hays annonser och annat innehåll på andra webbplatser, till exempel Facebook

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Vi kommer att erhålla ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på det här sättet kan du stänga av alternativet ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Även när du har stängt av dessa annonscookies, är det fortfarande möjligt att du kan se en annons från Hays, men i det fallet riktas den inte till dig personligen, utan snarare till en anonym publik

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar (t.ex. om du vill stänga av annonscookies) via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Look-a-like-inriktning och annan datadriven marknadsföring: tillhandahåller listor över vissa kandidaters data till Facebook och Google för att göra det möjligt för dem att hitta en målgrupp med personer med liknande egenskaper eller demografi som dessa kandidater för Hays marknadsföringsändamål.

Facebooks policy är att oåterkalleligt hasha sådana listor före användning, matcha hashade data mot sina egna kunder, generera lookalike-målgruppen, sedan radera den ursprungliga listan och inte använda den för annat ändamål. Vi kommer inte att ha tillgång till identiteten för någon i lookalike-målgruppen, såvida de inte väljer att klicka på annonserna.

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information (reklamidentifierare)

Vi kommer att erhålla ditt samtycke för insamling av reklamidentifierare via länken Cookiepreferenser på vår webbplats

Vi kommer att dela dessa reklamidentifierare med Facebook och Google på grundval av den rättsliga grunden för berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att identifiera och rikta annonser till potentiella kunder som delar egenskaper eller demografi med våra befintliga kunder, såvida lokal lag inte kräver att vi ska erhålla ditt samtycke, i vilket fall kommer vi att inhämta sådant samtycke via vårt verktyg för samtyckeshantering

Visar utdrag från kandidaternas profiler i reklamsyfte på Hays webbplats(er) för att ge exempel på framgångsberättelser

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Ytterligare information som du väljer att berätta för oss (vi kan be dig om ytterligare information för berättelsen som vi berättar om dig)

Vi kommer alltid att be dig om ett klar uttalat samtycke innan vi presenterar dig på detta sätt på webbplatsen

Användning av kandidaternas data i samband med att göra tjänste- och marknadskommunikation via WhatsApp

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Vi ser till att du har valt att delta (och därför gett ditt samtycke) via en av ett antal kanaler:

 • när du registrerar dig för WhatsApp-jobbaviseringar på webbplatsen
 • när du skickar ett anmälningsmeddelande direkt till en av våra WhatsApp-kanaler
 • när du klickar på en registreringsknapp på ett inbjudningsmeddelande.

Uppgifter av särskild art

 • Vi har åtagit oss att säkerställa att våra rekryteringsprocesser är anpassade till vår strategi för lika möjligheter och därför kommer vi att behandla vissa uppgifter av känslig/särskild art om dig för att underlätta detta. När så är lämpligt och endast enligt lokala lagar och krav, använder vi denna information på anonymiserad basis för att övervaka att vi följer vår policy för likabehandling.
 • Vi kommer att samla in andra personuppgifter av känslig/särskild art om dig, såsom hälsorelaterad information eller religiös trosuppfattning om detta är lämpligt i enlighet med lokala lagar: Enligt artikel 9.2 b i GDPR får vi göra det när behandlingen är ”nödvändig för att uppfylla skyldigheter och utöva våra eller dina särskilda rättigheter… när det gäller anställnings- och socialförsäkringslagen”, så länge som det är tillåtet enligt lag.
 • Vi kan också samla in information om eventuella lagöverträdelser om det är lämpligt i enlighet med lokala lagar, vilket kan kräva ditt samtycke. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och du hittar mer information om hur du göra detta i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar, gäller olika regler för dessa uppgifter av känslig/särskild art. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Samla in och analysera kandidaternas data för att bedöma och säkerställa vår efterlevnad och våra skyldigheter för lika möjligheter

Uppgifter om etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, samt fysisk eller mental hälsa, inklusive information om funktionsnedsättning

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vår behandling är nödvändig för att (och vi har ett berättigat intresse av) att övervaka förekomsten eller frånvaron av lika möjligheter eller behandling mellan grupper av människor och lokala lagar tillåter oss att behandla dina uppgifter på detta sätt utan att vi behöver inhämta ditt samtycke

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Dela kandidaters uppgifter (som har samlats in för att bedöma och säkerställa vår efterlevnad av skyldigheter till lika möjligheter) med kunder (inklusive deras interna eller externa revisorer) när detta krävs enligt avtal eller när kunden specifikt begär sådan information för att de ska kunna följa deras egna anställningsprocesser

Uppgifter om etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, samt fysisk eller mental hälsa, inklusive information om funktionsnedsättning

Vi kommer att inhämta ett klart uttalat samtycke från dig innan vi delar dina uppgifter på detta sätt

Behandla sjukdomshistoria/hälsorelaterade data för att göra rimliga justeringar under rekryteringsprocessen

Medicinsk historia/fysiska eller psykiska hälsorelaterade data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vi har ett berättigat intresse av och det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter för hälso- och omsorgsändamål (t.ex. för att bedöma arbetsförmågan hos en anställd eller potentiell anställd för en arbetsgivare) och lokala lagar tillåter oss att behandla dina uppgifter på detta sätt utan att inhämta ditt samtycke

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Behandla hälsorelaterade uppgifter till när vi behöver använda eller erbjuda företagshälsa till kandidater i samband med vissa typer av roller (t.ex. undervisning, omvårdnad eller nattarbete)

Medicinsk historia/fysiska eller psykiska hälsorelaterade data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vi har ett berättigat intresse av och det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter för hälso- och omsorgsändamål (t.ex. tillhandahållande av hälsovård eller behandling) och lokala lagar tillåter oss att behandla dina data på detta sätt utan att inhämta ditt samtycke

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Behandling av hälsorelaterad information som härrör från eller som uppstått i samband med covid-19 eller andra pandemier där detta krävs för en roll som du är intresserad av att söka eller som du har anmält dig till

Testresultat (oavsett om det är positivt eller negativt), eller vaccinationshistoria (inklusive medicinska tillstånd relaterade till eller påverkar vaccination) där så är lämpligt

Vi förlitar oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi samlar in och delar din hälsorelaterade information om detta krävs för en roll som du är intresserad av att söka

Vi kan också förlita oss på de vitala intressena och rättsliga grunderna för allmänintresset för att skydda mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan

Vi kan komma att behandla din hälso- och reserelaterade information i enlighet med artikel 9.2 i i GDPR för att kunna behandla hälsorelaterad information som härrör från eller som uppstått i samband med covid-19-pandemin för att förhindra spridning av och bedöma risken för covid-19 och andra smittsamma virus och sjukdomar

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Behandla uppgifter om lagöverträdelser när bakgrundskontroller utförs

Uppgifter om eventuella lagöverträdelser som utlämnas av kandidaten i samband med ansökan

Uppgifter om eventuella brottsdomar som erhållits via bakgrundskontroller som vi är skyldiga att utföra där detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter i samband med en kandidats sökande efter arbete (t.ex. om vi ställer upp en kandidat för vissa roller som kräver en viss typ av bakgrundskontroll som ska utföras)

Vi kommer att inhämta ditt ett klart uttalat samtycker från dig i kandidatansökningsformuläret, men där lokala lagar tillåter oss att göra det kan vi behöva begära en kontroll via upplysnings- och spärrtjänst (eller motsvarande tillämplig kontroll i din jurisdiktion) utan ditt samtycke där detta är nödvändigt för oss för att uppfylla våra juridiska skyldigheter i samband med ditt arbetssökande

Behandling av vissa typer av kandidatdata för att beräkna rätten till årlig semester

Medicinsk historia/hälsorelaterade data

Religiös trosuppfattning

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vår behandling är nödvändig för (och vi har ett berättigat intresse av) att utföra skyldigheterna och utöva Hays specifika rättigheter avseende anställning och social trygghet och socialskyddslagstiftning samt lokala lagar tillåter oss att behandla dina uppgifter på detta sätt utan att vi behöver inhämta ditt samtycke

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Behandling av personuppgifter av känslig/särskild art om individer som är kopplade till kandidater, till exempel:

 • där en kandidat upplyser oss om detta när de lämnar uppgifter om anhöriga
 • för att den relevanta kandidaten ska få tillgång till vissa förmåner

Uppgifter om sexuell läggning och fysisk eller psykisk hälsa, inklusive information om funktionsnedsättning

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vår behandling är nödvändig för (och vi har ett berättigat intresse av) att utföra skyldigheterna och utöva Hays specifika rättigheter avseende anställning och social trygghet och socialskyddslagstiftning samt lokala lagar tillåter oss att behandla dina uppgifter på detta sätt utan att vi behöver inhämta ditt samtycke

Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det

Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk

 • Ibland kommer det att vara nödvändigt för oss att behandla personuppgifter med hänvisning till den lagliga grunden för legitima intressen och, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, data av särskild kategori i samband med att utöva eller försvara rättsliga anspråk. Artikel 9.2 f i GDPR gör detta möjligt när behandlingen ”är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet”.
 • Detta kan till exempel uppstå när vi måste skaffa oss juridisk rådgivning i samband med rättsliga förfaranden eller enligt lag måste spara eller röja viss information som en del av en rättsprocess.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Bevara, dela och på annat sätt behandla data över kandidater för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Information av särskild art
 • Uppgifter om lagöverträdelser
 • Finansiell information
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att söka och ta emot juridisk rådgivning om vi behöver det och att skydda oss själva i samband med rättstvister och andra tvister

I det osannolika fallet att vi behöver behandla information av särskild art eller uppgifter om lagöverträdelser för detta ändamål, kommer vi endast att göra det där lokal lag tillåter oss att behandla sådana uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Profilering, algoritmer och automatiserat beslutsfattande

 • Profilering är en typ av behandlingsaktivitet som gör det möjligt för oss att bättre förstå informationen som vi samlar in om dig för att hjälpa oss att utveckla en personlig ”profil” åt dig. Detta hjälper oss att få en bättre uppfattning om hur du föredrar att interagera med oss och våra tjänster, vilka typer av förfrågningar du ställer till oss och, naturligtvis, vad du inte gillar. Syftet med att bygga denna personliga profil är att göra det möjligt för oss att tillhandahålla bästa möjliga service till dig och maximera chanserna så att vi snabbt och effektivt kan ge dig tillgång till innehåll som med största sannolikhet är relevant och användbart för dig.
 • Vi kommer att använda profileringsmetoder i förhållande till dina personuppgifter om vi anser att detta är nödvändigt för våra berättigade intressen enligt beskrivningen i tabellen nedan. Om du inte är nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att invända och du hittar mer information om hur och när du gör detta i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Vi använder också ibland automatiserade system som filtreringsverktyg, eller ibland mer komplexa verktyg som använder ett element av artificiell intelligens, såsom algoritmer eller maskininlärning (inklusive de som tillhandahålls av tredjepart), för att hjälpa oss att snabbt, effektivt och mer exakt analysera data vi har om dig och andra kandidater, samt data vi har om våra kunders behov. Detta hjälper oss att fatta beslut baserade på dessa data. Detta kan inkludera att använda verktyg som använder algoritmer (som filtreringsverktyg eller maskininlärning) på kandidaternas personuppgifter för att hjälpa oss att komma fram till den bästa möjliga listan för en viss roll. Sådan teknik ska avsevärt minska den tid som krävs för att överväga när kandidater kan vara bäst lämpade för relevanta jobb. Detta bör i sin tur göra rekryteringsprocessen mycket mer effektiv, vilket vi hoppas kommer att förbättra din övergripande upplevelse hos oss.
 • I takt med att ny och bättre teknik blir allt vanligare kan vissa av våra profilerings- och behandlingsaktiviteter som använder automatiserade system som de som beskrivs ovan omfattas av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR. Detta innebär en process för att fatta ett beslut på ett automatiserade sätt med begränsad, eller till och med ingen, mänsklig inblandning för att nå beslutet. Vi kommer endast att tillämpa automatiserat beslutsfattande i samband med dina personuppgifter där vi anser att detta är nödvändigt för att slutföra åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingås.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling av data via personaliseringscookies/pixlar och användning av denna data för profileringsändamål så att vi kan rikta och anpassa innehållet till kandidater

Detta kommer att inkludera:

 • personalisering av kandidaternas webbplatsupplevelse, inklusive i relation till de roller som de uppmärksammas på när de besöker webbplatsen
 • rekommendationer för redaktionellt innehåll som vi tror kan vara av intresse för kandidater (t.ex. rapporter om utvecklingen i deras bransch)
 • personalisering av marknadsföringsinnehållet som kandidaterna får via webbplatsen, e-post och andra marknadsföringskanaler (där de har samtyckt till den marknadsföringen)

Dessa personaliseringscookies/pixlar används för att förstå hur kandidater interagerar med webbplatsen genom att registrera deras besök på webbplatsen, sidorna de har besökt, interaktionerna de har gjort och länkarna de har följt

Vi kommer att använda denna information för att förstå vad de kan vara intresserade av och därefter skräddarsy vad vi visar och skickar till dem

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Automatiskt insamlad information
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Mer specifikt kommer detta att inkludera:

 • Personlig information och information om kandidatens jobbansökan (dvs. som är inlämnad via ansökningsformulär eller hämtad från våra system)
 • Detaljer om kandidaternas interaktioner med webbplatsen (t.ex. ansökningar, besök på webbsidor) och annan information som hämtas från systemen (t.ex. befattning, tidigare ansökningar)
 • Platsdata – antingen från jobb, IP eller applikationshistorik eller systemlagrade data
 • Digitala identifierare – IP-adress, personaliseringscookies
 • Webbplatsinformation, formulärinlämningsdata och e-postengagemang
 • Marknadsföringspreferenser

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet och aktiverar denna funktionalitet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter.

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med de personaliseringsaktiviteter som vi sedan utför

Vi anser att det ligger i vårt intresse (och ibland i dina intressen) att:

 • öka engagemanget med och förbättra upplevelsen av att använda våra tjänster genom att öka relevansen av innehållet som du ser på Hays webbplatser och e-postkampanjer
 • öka antalet ansökningar, konverteringsfrekvenser och användbarheten av ansökningar genom att ge dig skräddarsydda jobbrekommendationer
 • uppmuntra dig att komma tillbaka till vår webbplats genom att göra denna mest användbara upplevelse möjlig
 • minska webbplatsens avvisningsfrekvens
 • öka engagemangsfrekvensen för e-post (dvs. hur ofta användare klickar sig vidare)

Vi kan fånga och analysera kandidaternas webbaserade beteenden med hjälp av olika uppgifter, t.ex. antal lästa/ansökta jobbannonser online, antal och typ av lästa artiklar, antal gjorda webbbesök, medlemskap i ”talangpooler”/segment – se nedan) för att ge en kandidat en viktad ”tillgänglighetsgradering” i syfte att ge insikter om kandidaternas behov och för att låta Hays följa upp där det behövs

Konsulter kommer att använda dessa graderingar som en del av urvalslistorna och rangordningsaktiviteterna som beskrivs mer i detalj nedan och som en faktor för att avgöra om de ska visa roller för en kandidat, vilket kommer att komplettera andra data som Hays har om kandidaten

Vår insamling av webbaserade data kommer att förlita sig på personaliseringscookies/pixlar som vi placerar på din enhet som en del av personaliseringsaktiviteterna enligt beskrivningen ovan

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Observera dock att vi fortfarande kan utföra engagemangsgradering även om en personaliseringscookie inte placeras på din enhet (t.ex. kan vi överväga den information som vi redan har om dig på våra system i syfte att tilldela dig en engagemangsgradering även om du har valt bort personaliseringscookien)

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med att du tilldelas en engagemangsgradering och vår efterföljande användning av denna gradering

Vi anser att det ligger i vårt berättigade intresse att tilldela dig en engagemangsgradering för att hjälpa våra anställda att fatta beslut i samband med att föreslå relevanta roller och skicka relevant kommunikation till dig

Vi kan använda data som vi samlar in via personaliseringscookies/pixlar, t.ex. webbaserade beteenden såsom detaljer om kandidaternas interaktioner med webbplatsen (t.ex. applikationer, webbsidabesök), för att berika kandidatdata och befintliga profiler om dem som vi redan har i våra system

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Automatiskt insamlad information

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med användning data som vi samlar in om dig för att berika din befintliga profil på våra system

Vi anser att det ligger i vårt berättigade intresse att berika de uppgifter vi har om dig för att hjälpa våra konsulter att fatta beslut i samband med att föreslå relevanta roller och skicka relevant kommunikation till dig

Analysera kandidaternas uppgifter genom att kontinuerligt spåra och övervaka deras erfarenhet och kontoaktivitet för att profilera och allokera dem till ”talangpooler” baserat på deras egenskaper och beteenden (t.ex. tidigare roller, färdigheter, branscherfarenhet, plats, när en kandidat är tillgänglig att jobba)

Talangpooler används som ett sätt att hantera kandidatdatabasen, för att placera kandidater i roller och för marknadsföring till kandidater

Tilldelningen av kandidater till talangpooler är en helt automatiserad process och kan involvera användning av botar

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att använda profileringsmetoder för att placera dig och din kandidatprofil i grupper eller segment med andra kandidater, baserat på dina intressen, vanor, egenskaper och/eller preferenser för att:

 • hjälpa oss att optimera matchningen av kandidatprofiler till roller och förbättra effektiviteten och verkan i rekryteringscykeln
 • hålla reda på om vi har tillräckligt med lämpliga kandidater för att uppfylla våra affärsbehov och under hela tiden våra kunders behov
 • hjälpa våra anställda att fatta beslut när det gäller att föreslå relevanta roller och skicka relevant kommunikation till dig

Vi kan använda profileringsmetoder i relation till kandidaters data för att:

 • placera dem och andra lämpliga kandidater på urvalslistor för särskilda roller baserade på kriterierna, vilket gör det möjligt för våra anställda att identifiera de mest lämpliga kandidaterna för roller på det mest effektiva sättet; och
 • rekommendera roller baserat på hur en kandidats intressen, vanor, egenskaper och/eller preferenser rankas i jämförelse med andra kandidater

Vår avsikt är att alla sådana aktiviteter (som kan innebära att använda automatiserade processer för att profilera, välja, screena, rangordna, betygsätta, lista och/eller lägga fram kandidater för roller) ska komplettera snarare än helt ersätta våra anställdas aktivitet

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att använda profileringsmetoder för att placera dig och din kandidatprofil i grupper eller segment med andra kandidater, baserat på dina intressen, vanor, egenskaper och/eller preferenser för att:

 • hjälpa oss att optimera matchningen av kandidatprofiler till roller och förbättra effektiviteten och verkan i rekryteringscykeln
 • hjälpa våra konsulter att fatta beslut när det gäller att föreslå relevanta roller till dig

Om dessa urvalslistor och rangordningsaktiviteter omfattas av ett automatiserat beslutsfattande i enlighet med artikel 22 i GDPR, kommer vi endast att utföra dessa aktiviteter där vi anser att detta är nödvändigt för att slutföra åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingås. Vi anser att det är rimligt att anta att du som kandidat hoppas kunna ingå ett anställningsavtal och att du genom att använda våra tjänster ber oss att vidta nödvändiga åtgärder för detta ändamål. Detta kan till exempel inkludera att kontrollera att du uppfyller vissa krav för en viss roll. Om rollen är mycket populär kan vi behöva kontrollera behörigheten för ett stort antal potentiella kandidater. Vi kan därför tillämpa automatiserat beslutsfattande för att filtrera denna pool av kandidater till ett mer hanterbart antal.

Efterlevnad av en laglig skyldighet

 • Under vissa omständigheter kommer vi att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. I artikel 6.1 c i GDPR anges att vi kan behandla dina data när denna behandling ”är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som (vi) är föremål för”.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Tillgång till, bevarande och avslöjande av kandidaters data om det finns en giltig juridisk begäran från en tillsynsmyndighet, brottsbekämpande myndighet, myndighet eller om vi på annat sätt har en juridisk skyldighet att göra det

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Automatiskt insamlad information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Information som andra lämnar om dig

Efterlevnad av en rättslig skyldighet inklusive när:

 • vi har mottagit ett domstolsbeslut om att utlämna information för domstolsförfaranden i samband med civilrättsliga och kommersiella frågor
 • vi är tvungna av brottsbekämpande myndigheter att tillhandahålla data i samband med en brottsutredning
 • vi måste uppfylla våra skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, till exempel konkurrenslagstiftningen
 • vi måste uppfylla våra skyldigheter enligt företagslagstiftning och skattelagstiftningen, till exempel att tillhandahålla information om din ersättning och betalda skatt
 • vi måste uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddslagar
 • vi måste uppfylla våra skyldigheter enligt arbetslagar (t.ex. de som kräver att vi spårar antalet timmar du har arbetat)

Bevara och dela kandidaternas data med andra, inklusive brottsbekämpande myndigheter och att svara på juridiska förfrågningar när vi inte är tvingade av tillämplig lag men i god tro anser att det krävs enligt lag i den relevanta jurisdiktionen

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig

Även där vi inte har någon rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter kommer vi under vissa omständigheter att ha ett berättigat intresse av att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra organ för att till exempel hjälpa till med att förebygga och upptäcka brott

Behandling av kandidaters data vid verifiering av dokument och information som begärs från och tillhandahålls av kandidater för att bevisa att de har rätt att arbeta i en viss jurisdiktion

 • Personuppgifter och kontaktinformation (t.ex. en kopia av ditt pass och adressbevis)
 • Utbildnings- och anställningsinformation (t.ex. immigrationsstatus och arbetstillstånd om tillämpligt)
 • Finansiell information (t.ex. personnummer eller motsvarande i ditt land)

Vi kommer att behandla dina uppgifter där detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter i förhållande till att säkerställa att du har rätt att arbeta i en viss jurisdiktion

Delning av data

 • Vi kommer att lämna ut personuppgifter till olika parter, på olika sätt och av olika orsaker. Främst delar vi informationen med blivande arbetsgivare för att öka dina chanser att säkra önskat arbete. Om du inte anger något annat kommer vi också att dela din information med något av våra koncernbolag och associerade tredjeparter, t.ex. våra tjänsteleverantörer och utvalda platsbanker, om vi anser att detta hjälper oss att ge dig bästa möjliga service och maximera dina chanser att få det du vill ha.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Utlämnande av kandidaters uppgifter till mottagare som anges i avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?”, inklusive överföring, lagring och behandling av sådana uppgifter utanför Storbritannien/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för de ändamål som anges i de föregående tabellerna

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Finansiell information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Uppgifter av särskild art
 • Uppgifter om lagöverträdelser
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

 • Utlämnandet är nödvändigt (t.ex. för potentiella arbetsgivare) för att ingå och utföra alla avtal som vi har ingått med dig (se avsnittet Rekryteringsaktiviteter ovan)
 • Utlämnandet (t.ex. till skatte-, revisions- eller andra myndigheter) är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (se avsnittet Efterlevnad av en juridisk skyldighet ovan)
 • Utlämnandet (t.ex. till våra professionella rådgivare) är nödvändigt för att hjälpa oss att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk
 • Vi har inhämtat ditt samtycke (t.ex. när vi delar dina data av särskild art med kunder (inklusive till deras interna eller externa revisorer) där detta krävs enligt avtal eller när kunden specifikt begär sådan information för att de ska kunna följa sina egna anställningsprocesser
 • Utlämnandet är nödvändigt för hälso- och socialvårdsändamål (t.ex. till en företagshälsospecialist för att möjliggöra stöd under rekryteringsprocessen om en kandidat lider av ett hälsotillstånd eller funktionsnedsättning)
 • Utlämnandet är nödvändigt för att fullgöra skyldigheterna och utöva Hays specifika rättigheter inom området för anställning och social trygghet (t.ex. på koncernintern basis vid bedömning och verkställande av din rätt till årlig semester/vissa förmåner)
 • Utlämnandet är nödvändigt för ”berättigade intressen” som eftersträvas av oss (som beskrivs i tabellerna ovan)
 
 1. Tillfälligt anställda

Detta avsnitt av integritetspolicyn gäller för tillfälligt anställda.

De som är tillfälligt anställda omfattar de som anställs eller anlitas av Hays i syfte att utföra tillfälligt arbete för en kund eller ett annat företag i Hays-koncernen. Om du är en tillfällig anställd kommer vi också att fortsätta att behandla dina personuppgifter som kandidat under hela varaktigheten av ditt tillfälliga arbetsuppdrag och därefter i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy. Frågan om och i vilken utsträckning integritetspolicyn för nyanställda och personalens integritetspolicy gäller för dig som tillfälligt anställd beror på lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här. Den tillfälliga anställningen avser vårt avtalsförhållande med tillfälligt anställda medan de är anställda eller anlitas direkt av oss.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt, kommer vi, beroende på relevanta omständigheter och tillämpliga lokala lagar och krav, samla in en del eller all information som anges nedan (utöver de uppgifter som samlas in om kandidater) för att säkerställa att vår tillfälliga arbetsrelation löper smidigt och att vi kan uppfylla våra avtalsenliga och andra skyldigheter gentemot varandra, och mot våra kunder, som en del av vår tillfälliga arbetsrelation och våra skyldigheter gentemot tredjepart såsom skattemyndigheter och statliga myndigheter. I vissa jurisdiktioner är vi begränsade från att behandla vissa av uppgifterna som beskrivs nedan. Då kommer vi endast att behandla uppgifterna i dessa jurisdiktioner i den utsträckning och under de omständigheter som lagen tillåter:

 • Information om tillfälligt anställda
  • Personalnummer/personnummer/annan identifierare;
  • Din arbetsplatsadress hos kunden;
  • Uppgifter om klagomål, oavsett om de uppges av eller mot dig eller där du på annat sätt är eller har varit inblandad;
  • Detaljer om eventuell ledighet du tar eller begär under den tillfälliga anställningen;
  • Uppgifter om genomförda resor;
  • Uppgifter om uppehållstillstånd/arbetstillstånd;
  • I förekommande fall:
   • Uppgifter om klagomål eller disciplinära frågor, oavsett om de uppges av eller mot dig eller där du på annat sätt är inblandad; och
   • Information om din arbetsförmåga som anställd under den tillfälliga anställningen, däribland uppgifter om bonus och befordran du får, prestationsbedömningar och annan information som rör din anställning, ditt samarbete med kolleger och anställningsrelaterade frågor som uppstår; och
 • Information av särskild art
  • Uppgifter om eventuell sjukfrånvaro inklusive hälsorelaterad information.

Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är fullständig.

En viss del av de personuppgifter som anges ovan krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig och andra. Vissa, t.ex. ditt personnummer (eller motsvarande), krävs enligt lag eller andra lagar. Andra fakta kan helt enkelt behövas för att tillse att vår tillfälliga anställning löper friktionsfritt eller för att bedriva vår verksamhet.

Beroende på typ av personuppgifter och de grunder på vilka vi behandlar dem och om du avstår från att lämna ut sådana uppgifter till oss, kanske vi inte kan uppfylla våra avtalskrav eller, i extrema fall, kanske vi inte kan fortsätta vår tillfälliga arbetsrelation.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt, samlar vi in dina uppgifter (utöver de uppgifter som redan har samlats in om kandidater) på följande sätt:

 • Personuppgifter som du lämnar till oss, och
 • Personuppgifter som vi får från andra källor.

Nedan följer några fler uppgifter om dessa metoder.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Hays behöver känna till viss information om dig för att kunna fullgöra skyldigheter gentemot dig, samt för att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter gentemot Hays på rätt sätt och för att garantera att vi båda uppfyller våra skyldigheter gentemot andra. Denna information gör det möjligt för oss att fortsätta ha ett vanligt tillfälligt anställningsförhållande, med allt vad det innebär.

Det finns många sätt som du kan dela din information med oss på utöver den information du delar som kandidat. När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan de omfatta:

 • när du fyller i registreringsformulär i början av den tillfälliga anställningen; eller
 • i möten eller kommunikation med din konsultchef, vårt HR-team eller andra kollegor.

De typer av information som vi får från dig på detta sätt inkluderar:

 • Information om tillfälligt anställda; och
 • Information av särskild art,

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter vi får från andra källor

Vi får även personuppgifter om dig från andra källor. Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kan de omfatta personuppgifter som erhållits i följande situationer:

 • om du har hänvisats till oss via en rekryteringsbyrå eller andra arbetsbyråer, kan de lämna ut personuppgifter om dig till oss;
 • information vi fått från tredjepartsleverantörer som gjort bakgrundskontroll på dig åt oss i början av vår tillfälliga arbetsrelation;
 • dina kolleger kan lämna ut personuppgifter om dig till oss;
 • medicinsk personal kan (under lämpliga och begränsade omständigheter) lämna ut personuppgifter om dig till oss;
 • dina pensionsförvaltare och förmånsgivare kan lämna ut relevanta personuppgifter om dig till oss; och
 • andra tredjeparter som den lokala skattemyndigheten kan lämna ut dina personuppgifter till oss.

De typer av information som vi får om dig på detta sätt inkluderar:

 • Information om tillfälligt anställda; och
 • Information av särskild art,

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Om vi anställer eller anlitar dig som tillfälligt anställd direkt använder vi dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att garantera att den tillfälliga anställningen löper friktionsfritt (inklusive alla de åtgärder som måste vidtas i ett vanligt samarbete av den typen), som t. ex:
  • underlätta löne- och faktureringsprocesser, om det är relevant för din jurisdiktion;
  • bestämma villkoren för vilka du arbetar under din tillfälliga anställning;
  • föra register över befordran, löneökningar eller bonusar du får; och
 • Bedöma dina resultat.

Mer detaljerad information om hur dina uppgifter behandlas finns i integritetspolicyn för nyanställda. Till exempel, under introduktionsprocessen hos Hays kommer tillfälligt anställda att behandlas på liknande sätt som nyanställda för Hays roller och deras personuppgifter under rekryteringsprocessen för sådana roller kommer att behandlas på de sätt som beskrivs i integritetspolicyn för nyanställda. Beroende på tillämpliga lokala lagar är du inte en ”nyanställd” i den mening som anges i den policyn, men eftersom vi använder uppgifterna på ett liknande sätt och för samma ändamål, tänkte vi att du inte skulle ha något emot att snabbt gå igenom den policyn om du är intresserad av mer detaljerade uppgifter.

Frågan om och i vilken utsträckning integritetspolicyn för nyanställda och personalens integritetspolicy gäller för dig som tillfälligt anställd beror på lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Aktiviteter under tillfällig anställning

 • Nedan anger vi olika sätt på vilka vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter i samband med den tillfälliga anställningen, där det är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är fullständig.
 • I de flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter för ändamålen nedan om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal som vi har ingått med dig eller om vi anser att det är nödvändigt för våra berättigade intressen.
 • Artikel 6.1 b i GDPR säger att vi kan behandla dina uppgifter om behandlingen ”är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”
 • Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen, grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi anser inte att någon av de aktiviteter i samband med vilka vi åberopar villkoret om berättigade intressen på något sätt påverkar dig som tillfälligt anställd – i själva verket hjälper de oss att erbjuda dig en mer skräddarsydd och effektiv service. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • När vi behandlar dina uppgifter för i samband med rekrytering, baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandling, baserat på sådant samtycke innan samtycket återkallas. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Samla in och behandla data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att underlätta den tillfälliga arbetsrelationen, inklusive genom:

 • Förenklade löneutbetalnings- och faktureringsprocesser
 • Fastställande av villkoren på vilka tillfälligt anställda arbetar under den tillfälliga anställningen
 • Lagring av uppgifter om tillfälligt anställda i databasen (inklusive startdatum och varaktighet för uppdragets längd, arbetade timmar under uppdragen och (i vissa jurisdiktioner) register över eventuella befordringar, löneökningar eller utdelade bonusar)
 • Bedömning av de tillfälligt anställdas prestationer
 • Ge feedback till tillfälligt anställda i relation till uppdrag
 • Hantering av frånvaro
 • Information om tillfälligt anställda
 • Information av särskild art

Om du har ingått i en tillfällig arbetsrelation med oss kommer vi att förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den utsträckning som den behandlingsaktivitet som vi ska genomföra är nödvändig för syftet med det avtal som vi har ingått med dig

Vi kommer annars att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi underlättar den tillfälliga anställningen

Om vi behöver behandla dina data av särskild art (t.ex. uppgifter om eventuell sjukfrånvaro inklusive hälsorelaterad information), kommer vi att behandla dina personuppgifter på detta sätt om vi har ett berättigat intresse av att och det är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter för hälso- och socialvårdsändamål och lokala lagar tillåter oss att behandla dina uppgifter på detta sätt utan att inhämta ditt samtycke. Om lokal lag kräver att vi ska inhämta ditt samtycke kommer vi att göra det.

Delning av data

 • Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd, kan vi komma att dela dina personuppgifter med ett antal ytterligare parter för att säkerställa att den tillfälliga anställningen löper friktionsfritt. Till exempel kan vi dela dina personuppgifter med lämpliga kollegor inom Hays (detta kan inkludera kollegor på kontor utomlands), med en kund och, om så är lämpligt, medicinsk personal som din läkare eller en specialist på arbetshälsa (till exempel för ändamålet av eventuella arbetsanpassningsbedömningar om tillämpligt).
 • Vi kommer i allmänhet att förlita oss på samma rättsliga grunder som det hänvisas till i avsnittet som behandlar aktiviteter under den tillfälliga anställningen ovan, beroende på sammanhanget.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 
 1. Kunder

Detta avsnitt av integritetspolicyn gäller för kunder.

Kunder inkluderar våra kunder, klienter och andra till vilka Hays tillhandahåller tjänster under sin verksamhet eller som Hays rimligen anser skulle vara intresserade av våra tjänster. Under vissa omständigheter tillhandahåller Hays tjänster till enskilda anställda som arbetar för kundorganisationer, såsom utbildningar för att undervisa personal som arbetar för uppdragsgivare inom utbildningssektorn. Observera att Hays i detta sammanhang kräver att kunderna meddelar sina anställda de relevanta delarna av denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som riktar sig till kunder, besökare och webbplatsanvändare).

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Söker du efter mer information om vilka uppgifter vi samlar in om dig? Här finner du mer detaljerad information om de uppgifter vi samlar in. Den information som beskrivs nedan är givetvis sådan som går utöver de personuppgifter vi måste samla in och behandla enligt lag i en viss situation.

De uppgifter vi samlar in om kunder är för närvarande mycket begränsade. Vi behöver i allmänhet bara ha dina kontaktuppgifter eller uppgifter om enskilda kontakter i din organisation för att vi ska kunna se till att vi kan kontakta dig angående våra tjänster, säkerställa att vårt förhållande löper friktionsfritt och under vissa omständigheter tillhandahålla tjänster till dina anställda. Vi har även information om det du gör online med kandidatprofiler och annat material som publiceras av Hays, vilket vi använder för att garantera att marknadsföringskommunikationen till dig är relevant och levereras i tid. Vi kan även ha ytterligare information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som när du samarbetar med våra ekonomi- och inkassoteam, kan våra samtal med dig spelas in, beroende på tillämpliga lokala lagar och krav. Om vi behöver ytterligare personuppgifter av någon anledning, informerar vi dig om detta:

 • Personuppgifter och kontaktinformation

Om dig själv eller enskilda kontakter i din organisation, inklusive:

  • Namn;
  • Jobbtitlar;
  • Telefonnummer;
  • E-postadresser;
 • Automatiskt insamlad information
  • Information om ditt engagemang online med kandidatprofiler;
  • Information om ditt engagemang online med annat material publicerat av Hays,
  • IP-adress;
  • Ytterligare information om användning som du väljer att berätta för oss, inklusive datum, tider och frekvens med vilka du använder våra tjänster;
  • Användarval (t.ex. marknadsföringspreferenser);
  • Användarrapporter;
  • Logg- och felsökningsinformation;
  • Enhetsinformation när du installerar, kommer åt eller använder våra tjänster;
  • Webbplatsinformation, t.ex. visade sidor (begränsat till Hays webbplatser);
  • E-postengagemang med Hays;
  • Platsinformation (härledd från jobb, IP-adress, applikationshistorik eller systemlagrade data);
  • Kontoåtkomstinformation (t.ex. PIN-nummer för kontoverifieringsändamål);
 • Information som andra lämnar om dig
  • Ytterligare information som våra kandidater kan berätta för oss om dig som kund, eller som vi hittar från andra tredjepartskällor; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • Ytterligare information som du eller någon i din organisation har valt att berätta för oss, inklusive när du korresponderar med oss via e-post eller på annat sätt.

Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är fullständig.

Vi kommer också att samla in vissa data från dig i den mån du besöker vår webbplats eller klickar på länkar i ett e-postmeddelande eller textmeddelande från oss. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information om detta.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in kundens/beställarens personuppgifter på följande sätt:

 • Personuppgifter som vi får direkt från dig;
 • Personuppgifter som vi får från andra källor; och
 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

Personuppgifter som vi får direkt från dig

 • Vi delar samma mål – att se till att du får bästa möjliga personal till din organisation. Vi kommer att få information direkt från dig på två sätt:
  • När du tar kontakt med oss, vanligen via telefon eller e-post; och/eller
  • När vi kontaktar dig, antingen via telefon eller e-post, eller mer generellt via våra anställdas affärsutvecklingsverksamhet.
 • De typer av information som vi får från dig på detta sätt inkluderar:
  • Personuppgifter och kontaktinformation; och
  • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter vi får från andra källor

 • Där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, kommer vi att söka mer information om dig eller dina kollegor från andra källor i allmänhet genom due diligence eller annan marknadsinformation:
  • Från tredjeparts marknadsundersökningar och genom att analysera medier på och utanför internet (vilket vi kan göra själva, eller anlita andra organisationer att göra det åt oss);
  • Från välrenommerade leverantörer av datalistor från företag till företag i den utsträckning vi kan använda sådan data från sådana källor i enlighet med GDPR;
  • Från listor med representanter på relevanta event; och
  • Från andra begränsade källor och tredjeparter, t.ex. från våra kandidater i den mån de ger oss dina uppgifter i syfte att du agerar referensgivare för dem eller när de ger feedback på ett visst uppdrag.
 • De typer av information som vi får om dig på detta sätt kan omfatta information som andra lämnar om dig enligt beskrivningen i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter vi samlar in via vår webbplats eller via länkar och e-postmeddelanden

 • I den mån du besöker vår webbplats eller läser eller klickar på ett e-postmeddelande eller textmeddelande från oss, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, kommer vi också att samla in dina uppgifter automatiskt eller genom att du tillhandahåller den till oss. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information.
 • De typer av information som vi samlar in om dig på detta sätt inkluderar den automatiskt insamlade informationen som beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder kundinformation för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster;
 • Marknadsföringsaktiviteter; och
 • Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk.

Tillhandahållande av våra tjänster

 • Våra tjänster består i stort sett av: (i) att förse dig med kandidater; (ii) URP-tjänster; (iii) FTP-program; och (iv) konsult- och rådgivningstjänster. Nedan har vi angett de olika sätt på vilka vi använder dina uppgifter för att underlätta detta.
 • Vi tillhandahåller även tjänster till dina anställda, såsom utbildningar till personal som arbetar för våra kunder inom utbildningssektorn, vilket kommer att kräva att vi använder deras personuppgifter för att ge dem tillgång till dessa tjänster.
 • För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen.
 • Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi anser inte att någon av de aktiviteter i samband med vilka vi åberopar villkoret om berättigade intressen på något sätt påverkar kunder. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt att kontakta kunder angående våra tjänster, inklusive genom att:

 • Spara kunduppgifter (och uppdatera dem vid behov) i Hays databas, så att Hays kan kontakta kunderna i samband med våra tjänster;
 • Föra register över Hays samtal och möten med kunder så att Hays kan tillhandahålla riktade tjänster till kunderna
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen:

 • att vi kontaktar dig angående våra tjänster för att förse dig eller din organisation med lämpliga kandidater, ett FTP-program; URP-tjänster och/eller konsult- och rådgivningstjänster

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att:

 • tillhandahålla tjänster till kollegor/anställda till Hays kunder
 • göra videoinspelningar av kunders (och kollegor/anställda hos kunder) deltagande i utbildningssessioner eller möten för intern utbildning/övervakning och/eller för att upprätthålla interna efterlevnadsstandarder
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Videoinspelning

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen:

 • att vi under vissa omständigheter ska kunna kontakta dina kollegor/anställda om våra tjänster, såsom utbildningar

I den mån vi spelar in en video av dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi börjar spela in, men vi kommer att förlita oss på berättigade intressen i samband med vår användning av uppgifterna för utbildning/övervakning och för att övervaka efterlevnadsstandarder

Insamling och behandling av kunders uppgifter under genomförandet av:

 • kundnöjdhetsundersökningar
 • Hays marknadsundersökning som Hays kommer att använda för att stöda dess marknadsföringsmaterial och annat informationsmaterial såsom rapporter och artiklar (t.ex. Hays löneguider)

I den mån data publiceras kommer detta endast att vara i aggregerad/anonymiserad form

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • förbättra och utveckla de rekryteringstjänster som vi tillhandahåller till dig genom att överväga din feedback och använda den i våra processer där vi anser det vara nödvändigt

Behandling av kunddata i samband med utförandet av Hays skyldigheter som härrör från avtal som ingåtts mellan Hays och tredjepart i samband med rekrytering, såsom potentiella kandidater som Hays identifierar som lämpliga för en roll i en kundorganisation

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med tredjepart såsom potentiella kandidater, så att vi kan hjälpa dig att hitta lämpliga medarbetare

I vissa jurisdiktioner använder vi en webbaserad process för identitetsverifiering med video för att verifiera en kunds identitet och dokumentera denna process

 • Personuppgifter och kontaktinformation (inklusive en kopia av körkort och/eller pass/id-kort)
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Videoinspelning

I den mån detta utförs i din jurisdiktion kommer vi att be om ditt samtycke innan vi börjar spela in, men vi förlitar oss på efterlevnad av en rättslig skyldighet i den utsträckning som vi är tvungna av tillämplig lag att verifiera din identitet (t.ex. i samband med betalningstjänster)

För mer information om din jurisdiktion, klicka här

Insamling och behandling av kunddata i samband med att kandidatreferenser erhålls från kunder och delning av dessa data med tredjepart som behöver dessa referenser där så är lämpligt

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Referens om en kandidat

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att erhålla kandidatreferenser under genomförandet av våra tjänster och för att verifiera detaljer som de har tillhandahållit oss

Marknadsföring

 • Enligt tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi inte att begära ditt samtycke när vi skickar ut marknadsföringsmaterial som till exempel vårt Global Skills-index till en företagsadress eller en e-postadress.
 • Om du inte är nöjd med detta så har du rätt att välja bort att få marknadsföringsmaterial från oss och du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för marknadsföring. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Behandling av kunduppgifter i syfte att rikta lämpliga marknadsföringskampanjer för Hays tjänster

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Berättigade intressen, nämligen om vi vill kontakta dig för att berätta om våra tjänster och vi anser att det skulle ligga i ditt intresse att höra om liknande tjänster som de du redan har uttryckt intresse för.

Profilering, algoritmer och automatiserat beslutsfattande

 • Profilering är en typ av behandlingsaktivitet som gör det möjligt för oss att bättre förstå informationen som vi samlar in om dig för att hjälpa oss att utveckla en personlig ”profil” åt dig. Detta hjälper oss att få en bättre uppfattning om hur du föredrar att interagera med oss och våra tjänster, vilka typer av förfrågningar du ställer till oss och, naturligtvis, vad du inte gillar. Syftet med att bygga denna personliga profil är att göra det möjligt för oss att tillhandahålla bästa möjliga service till dig och maximera chanserna att vi snabbt och effektivt kan ge dig tillgång till innehåll som med största sannolikhet är relevant och användbart för dig.
 • Vi kommer att använda profileringsmetoder i förhållande till dina personuppgifter om vi anser att detta är nödvändigt för våra berättigade intressen enligt beskrivningen i tabellen nedan. Om du inte är nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att invända och du hittar mer information om hur och när du gör detta i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • I takt med att ny och bättre teknik blir allt vanligare kan vissa av våra profilerings- och behandlingsaktiviteter som använder automatiserade system som de som beskrivs ovan omfattas av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR. Detta innebär en process för att fatta ett beslut på ett automatiserade sätt med begränsad, eller till och med ingen, mänsklig inblandning för att nå beslutet. Vi kommer endast att tillämpa automatiserat beslutsfattande i samband med dina personuppgifter där vi anser att detta är nödvändigt för att slutföra åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingås.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling av data via personaliseringscookies/pixlar och användning av denna data för profileringsändamål så att Hays kan visa kunder riktat och personligt anpassat innehåll

Detta kommer att inkludera:

 • personifiering av kundernas webbplatsupplevelse, inklusive i relation till de roller som de uppmärksammas om när de besöker webbplatsen
 • rekommendationer för redaktionellt innehåll som vi tror kan vara av intresse för kunder (t.ex. rapporter om utvecklingen i den relevanta branschen)
 • personalisering av marknadsföringsinnehållet som kunderna får via webbplatsen, e-post och andra marknadsföringskanaler (där de har samtyckt till den marknadsföringen)

Dessa personaliseringscookies/pixlar används för att förstå hur kunder interagerar med webbplatsen genom att registrera deras besök på webbplatsen, sidorna de har besökt, interaktionerna de har gjort och länkarna de har följt. Hays kommer att använda denna information för att förstå vad kunderna kan vara intresserade av och därefter skräddarsy vad som visas och skickas till dem

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Mer specifikt kommer detta att inkludera:

 • Personlig information och information om kundens jobbsökning (dvs. det som lämnades in via formulär eller hämtades från våra system)
 • Detaljer om kundens interaktioner med webbplatsen (t.ex. ansökningar, besök på webbsidor) samt annan information som hämtas från systemen (t.ex. befattning, tidigare ansökningar)
 • Platsdata – antingen från jobb, IP eller applikationshistorik eller systemlagrade data
 • Digitala identifierare – IP-adress, personaliseringscookies
 • Webbplatsinformation, formulärinlämningsdata och e-postengagemang
 • Marknadsföringspreferenser

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet och aktiverar denna funktionalitet.

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med de personaliseringsaktiviteter som vi sedan utför

Vi anser att det ligger i vårt intresse (och i dina intressen) att:

 • öka engagemanget med och förbättra upplevelsen av att använda våra tjänster genom att öka relevansen av innehållet som du ser på Hays webbplatser och e-postkampanjer
 • öka antalet ansökningar, konverteringsfrekvenser och användbarheten av ansökningar genom att ge dig skräddarsydda jobbrekommendationer
 • uppmuntra dig att komma tillbaka till vår webbplats genom att göra denna mest användbara upplevelse möjlig
 • minska webbplatsens avvisningsfrekvens
 • öka engagemangsfrekvensen för e-post (dvs. hur ofta användare klickar sig vidare)

Hays kan registrera och analysera kunders webbaserade beteenden med hjälp av olika uppgifter, (t.ex. antal gjorda webbbesök, antal sökta kandidater) för att ge en kund en viktad ”tillgänglighetsgradering” i syfte att ge insikter om kunders behov och för att låta Hays följa upp där det behövs

Anställda kommer att använda dessa graderingar som en del av urvalslistorna och rangordningsaktiviteterna som beskrivs mer i detalj nedan, samt som en faktor för att avgöra om de ska kontakta/visa roller för en kund (och vad de ska visa dem), vilket kommer att komplettera andra data som Hays har om kunden

Hays insamling av webbaserade data kommer att förlita sig på personaliseringscookies/pixlar som den placerar på kunders enheter som en del av personaliseringsaktiviteterna som beskrivs ovan

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Observera dock att vi fortfarande kan utföra engagemangsgraderingar även om en personaliseringscookie inte placeras på din enhet (t.ex. kan vi överväga data som vi redan har om dig i våra system i syfte att tilldela dig en engagemangsgradering även om du har valt bort personaliseringscookien)

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med att du tilldelas en engagemangsgradering och vår efterföljande användning av denna gradering

Vi anser att det ligger i vårt berättigade intresse att tilldela dig en engagemangsgradering för att hjälpa våra konsulter att fatta beslut i samband med att föreslå relevanta tjänster och skicka relevant kommunikation till dig

Hays kan använda de data som man samlar in via personaliseringscookies/pixlar, t.ex. webbaserade beteenden såsom detaljer om kunders interaktioner med webbplatsen (t.ex. applikationer, webbsidabesök), för att berika kunddata och befintliga profiler om dem som Hays redan har i systemen

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med användning data som vi samlar in om dig för att berika din befintliga profil i våra system

Vi anser att det ligger i vårt berättigade intresse att berika de uppgifter vi har om dig för att hjälpa våra konsulter att fatta beslut i samband med att föreslå relevanta tjänster och skicka relevant kommunikation till dig

Delning av data

 • Vi kommer att lämna ut dina uppgifter: (i) främst för att säkerställa att vi förser dig med en lämplig pool av kandidater; (ii) för att förse dig med ett FTP-program (eller hjälpa en annan organisation att göra det); (iii) för att förse dig med URP-tjänster (eller hjälpa en annan organisation att göra det); (iv) för att ge dig konsult- och rådgivningstjänster och/eller (v) tillhandahålla tjänster till dina anställda, såsom utbildningar till personal som arbetar för våra kunder inom utbildningssektorn. Såvida inte något annat anges kommer vi att dela din information med andra företagskoncerner och dithörande tredjeparter som till exempel våra tjänsteleverantörer så att vi kan uppfylla dessa mål.
 • Om du vill se en mer detaljerad lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy. Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Utlämnande av kunders uppgifter till mottagare som anges i avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?”, inklusive överföring, lagring och behandling av sådana uppgifter utanför Storbritannien/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för de ändamål som anges i de föregående tabellerna

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Utlämnandet (t.ex. till våra professionella rådgivare) är nödvändigt för att hjälpa oss att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk
 • Utlämnandet är nödvändigt för ”berättigade intressen” som eftersträvas av oss (som beskrivs i tabellerna ovan)

Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk

 • Under mer ovanliga omständigheter kommer vi att använda dina personuppgifter med utgångspunkt i den rättsliga grunden för berättigade intressen för att hjälpa oss att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Bevara, dela och på annat sätt behandla kunddata för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera något av följande:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att söka och ta emot juridisk rådgivning om vi behöver det och att skydda oss själva i samband med rättstvister och andra tvister

 
 1. Leverantörer och andra tredjeparter

Detta avsnitt i integritetspolicyn gäller leverantörer.

Leverantörer inkluderar samarbetspartner och företag (däribland enmansföretagare), samt atypisk personal som oberoende leverantörer och frilansarbetare tillhandahåller tjänster till Hays. Under vissa omständigheter kommer Hays att underkontraktera tredjepartsleverantörer, som utför tjänster åt Hays, för de tjänster som tillhandahålls av kunder. I detta sammanhang kommer leverantörer, som är enskilda uppdragstagare, frilansarbetare eller anställda hos leverantörer att behandlas som kandidater i dataskyddssyfte. Observera att i detta sammanhang kräver Hays att leverantörerna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för kandidater) till sina medarbetare.

Det här avsnittet i integritetspolicyn gäller även andra parter som vi har en affärsrelation eller annan typ av relation med (från investerare till välgörenhetsorganisationer).

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar inte in mycket data om leverantörer och andra tredjeparter som vi har en affärsrelation med (t.ex. investerare) – vi behöver helt enkelt se till att vår relation löper friktionsfritt. Vi kommer att samla in kontaktuppgifter för vissa personer i din organisation, som till exempel namn, telefonnummer och e-postadresser. När det gäller leverantörer samlar vi också in bankuppgifter så att vi kan betala dig. Vi kan även ha ytterligare information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som när en leverantör interagerar med våra ekonomi- och inkassoteam, kan våra samtal med dig spelas in, beroende på tillämpliga lokala lagar och krav:

 • Personuppgifter och kontaktinformation

Om dig själv eller enskilda kontakter i din organisation, inklusive:

  • Namn;
  • Jobbtitlar;
  • Telefonnummer;
  • E-postadresser;
  • Bankuppgifter för företagskonto;
  • Identifieringsnummer;
 • Information som andra lämnar om dig
  • Ytterligare information om dig som våra kandidater eller kunder väljer att berätta för oss, eller som vi får från andra tredjepartskällor; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • Ytterligare information som du eller någon i din organisation har valt att berätta för oss, inklusive när du korresponderar med oss via e-post eller på annat sätt.

Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är fullständig.

Vi kommer också att samla in vissa data från dig i den mån du besöker vår webbplats eller klickar på länkar i ett e-postmeddelande eller textmeddelande från oss. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information om detta.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från leverantörer och annan tredjepart på följande sätt:

 • Personuppgifter som vi får från andra källor; och
 • Personuppgifter vi får från andra källor.

Personuppgifter som vi får direkt från dig

 • Vi kommer att få information direkt från dig på två sätt:
  • När du tar kontakt med oss, vanligen via telefon eller e-post; och/eller
  • Där vi kontaktar dig, antingen via telefon eller e-post.
 • De typer av information som vi får från dig på detta sätt inkluderar:
  • Personuppgifter och kontaktinformation; och
  • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter vi får från andra källor

 • Där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, kommer vi att söka mer information om dig eller dina kollegor från andra källor i allmänhet genom due diligence eller annan marknadsinformation:
  • Från tredjeparts marknadsundersökningar och genom att analysera medier på och utanför internet (vilket vi kan göra själva, eller anlita andra organisationer att göra det åt oss);
  • Från listor med representanter på relevanta event; och
  • Från andra begränsade källor och tredjepart.
 • De typer av information som vi får om dig på detta sätt kan omfatta information som andra lämnar om dig enligt beskrivningen i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

 • I de flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående ändamål om vi anser att det är nödvändigt för våra berättigade intressen.
 • Vi kommer inte att begära ditt samtycke när vi skickar ut marknadsföringsmeddelanden till en företagsadress eller en e-postadress.
 • För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen. Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi anser inte att någon av följande aktiviteter på något sätt skadar leverantörer eller andra tredjeparter. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Lagring av leverantörs- och andra tredjepartsuppgifter (och uppdatering av dem vid behov) i Hays databas, så att Hays kan kontakta leverantörer och tredjepart i relation till Hays avtal och affärsrelationer med dessa parter

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen:

 • att vi kontaktar dig angående gällande arrangemang

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att få support och tjänster från leverantörer och upprätthålla affärsrelationer med andra tredjeparter

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • vi under vissa omständigheter ska få information från dig om dina tjänster
 • vi sköter vår affärsrelation med dig

Om du är en individ (t.ex. en leverantör som verkar som enskild näringsidkare) eller om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med detta, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund

Under begränsade omständigheter kan vi behöva förlita oss på efterlevnaden av en rättslig grund i den mån vi är tvungna av tillämplig lag att utföra olika kontroller i förhållande till våra leverantörer och andra tredjeparter, t.ex. i samband med att verifiera att sociala avgifter betalas ut och att få fram listor över utländska anställda)

Bevara, dela och på annat sätt behandla leverantörs- och tredjeparts data för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Den faktiska informationen som används beror på de faktiska omständigheterna, men kan inkludera:

 •  Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information som andra lämnar om dig
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att söka och ta emot juridisk rådgivning om vi behöver det och att skydda oss själva i samband med rättstvister och andra tvister

I vissa jurisdiktioner använder vi en webbaserad process för identitetsverifiering med video för att verifiera en leverantörs eller tredjeparts identitet och dokumentera denna process

 • Personuppgifter och kontaktinformation (inklusive en kopia av körkort och/eller pass/id-kort)
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Videoinspelning

I den mån detta utförs i din jurisdiktion kommer vi att be om ditt samtycke innan vi börjar spela in men förlitar oss på:

 • efterlevnad av en rättslig skyldighet i den mån vi är tvungna av tillämplig lag att verifiera din identitet (t.ex. i samband med betalningstjänster)
 • villkoret för berättigade intressen i den mån vi inte är juridiskt skyldiga att verifiera din identitet men det ligger i vårt berättigade intresse att göra det för att upprätthålla interna efterlevnadsstandarder

För mer information om din jurisdiktion, klicka här

Delning av data

 • Om vi har identifierat dig som en leverantör eller annan tredjepart och om du inte anger något annat, kan vi komma att dela din information med något av våra koncernbolag och associerade tredjeparter såsom våra tjänsteleverantörer för att komma i kontakt med dig om våra tjänster.
 • Vi kommer i allmänhet att förlita oss på samma rättsliga grunder som vi har hänvisat till i avsnittet ovan.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 
 1. PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER OCH NÄRSTÅENDE FÖR NÖDSITUATIONER

Det här avsnittet i integritetspolicyn gäller för personer vars data vi får från kandidater och Hays personal. Dessa kan innefatta nödkontakter och referensgivare. Vi kommer endast att kontakta dem under korrekta omständigheter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in den?

Allt vi behöver från referenserna är en bekräftelse på vad vi redan vet om kandidaten eller den blivande medarbetaren, så att den sökande kan säkra det jobb som den verkligen vill ha. En kontakt för nödsituationer ger oss någon att ringa i ett nödläge. För att be om en referens kommer vi förstås att behöva referensens kontaktuppgifter (som till exempel namn, e-postadress och telefonnummer). Vi kommer även att behöva de uppgifterna om en kandidat eller en medarbetare har lagt in dig som sin nödkontakt så att vi kan kontakta dig i händelse av en olycka eller ett nödläge.

Vi kommer att samla in ditt födelsedatum, kontaktuppgifter och eventuellt viss hälsoinformation om en medlem av vår personal har angett dig som anhörig eller någon annan form av förmånstagare för en förmån som är kopplad till vår personals anställning eller om en medlem av vår personal utövar vissa anställningsrättigheter. Vi kan också få (genom slutledning) begränsad information om din sexuella läggning om en anställd identifierar dig som make eller maka när han eller hon anger dig som anhörig eller kontaktperson för nödsituationer:

 • Nyckelidentifikation och kontaktinformation
  • Namn;
  • Ålder/födelsedatum;
  • Civilstånd;
  • Kontaktuppgifter;
  • Användning av personalens företagsfordon;
 • Information av särskild art
  • Uppgifter om sexuell läggning (slutledning) och fysisk eller psykisk hälsa, till exempel om detta är nödvändigt i samband med en förmånstagares rätt till en förmån i samband med deras anställning eller där du upplyser om detta genom att lämna uppgifter om anhöriga;
 • Information som andra lämnar om dig
  • Ytterligare information om dig som dina referenser väljer att berätta för oss;
  • Ytterligare information som en anställd kan berätta om dig; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • All annan information som du kan tillhandahålla oss, inklusive när du korresponderar med oss via e-post eller på annat sätt.

Observera att listan ovan över kategorier av personuppgifter som vi samlar in inte är fullständig. I den mån du besöker vår webbplats eller klickar på länkar i ett e-postmeddelande från oss, kommer vi också att samla in vissa uppgifter från dig. Se det kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som gäller för webbplatsanvändare om du vill ha mer information om detta.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att använda den information som kandidaten eller den blivande medarbetaren lämnar till oss i följande syften:

 • Om våra kandidater eller personalen lägger in dig som en nödkontakt kommer vi att kontakta dig vid en olycka eller en nödsituation som påverkar den kandidaten/blivande medarbetaren;
 • Om du angavs av en anställd eller tillfälligt anställd som en anhörig eller närstående eller någon annan form av förmånstagare, kommer vi att lagra dina personuppgifter för att säkerställa att personaluppgifterna för den anställde eller tillfälligt anställde är korrekta, och använda dina personuppgifter där det är nödvändigt för att tillhandahålla personalförmåner och betala ersättning och lämna ut dina uppgifter till den relevanta förmånsleverantören; eller
 • Om du angavs av en kandidat eller blivande anställd som en referensgivare, kommer vi att kontakta dig för att få en referens eller ge dina uppgifter till en tredjepart för att göra detta å våra vägnar. Om du blir ombedd att ge en referens baserat på deras yrkeserfarenhet av en kandidat, och då vi tror att du kan vara intresserad av att bli en kund till oss, kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig för det alternativa ändamålet (med förbehåll för lokala lagar och krav).

Vi kommer att använda dina personuppgifter för dessa ändamål om vi anser att det är nödvändigt för våra berättigade intressen eller i enlighet med tillämplig arbetsrätt.

Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända och du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du komma åt, ändra eller ta tillbaka de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.

Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att:

 • reagera på olyckor och nödsituationer, inklusive genom att lagra data i databasen om personer vars data Hays tar emot från kandidater och personal, som t.ex. nödkontakter och anhöriga
 • tillhandahålla personalförmåner och betala ersättning, inklusive genom att lagra data i databasen om personer vars data Hays tar emot från personal och tillfälligt anställda, som t.ex. anhöriga, och dela dessa med förmånsleverantörer där så är lämpligt
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att berätta för oss (t.ex. information som du berättar för oss i en inspelning)
 • Information som andra lämnar om dig

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi:

 • har möjlighet att kontakta dig i händelse av en olycka eller nödsituation;
 • tillhandahåller eventuell lön eller ersättning till dig som en del av förmåner för personal eller tillfälligt anställda

Samlar in och behandlar data om personer vars data Hays tar emot från kandidater och personal, som t.ex. referenser, i samband med kommunikation med referenser för att erhålla kandidat- eller personalreferenser, och dela dessa data med tredjepart som behöver referenser där så är lämpligt

 • Personuppgifter och kontaktinformation;
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Referens om en kandidat

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att erhålla personal- och kandidatreferenser under genomförandet av våra tjänster och att verifiera detaljer som de har tillhandahållit

Användning av data från personer vars data Hays tar emot från kandidater och personal, som t.ex. referensgivare, nödkontakter och anhöriga, för att utföra marknadsföringsaktiviteter i syfte att marknadsföra Hays tjänster där Hays anser att individen kan vara intresserad av att bli kund (med förbehåll för eventuella lokala lagar och krav)

 • Personuppgifter och kontaktinformation

Vi kommer att inhämta ditt samtycke

Delning av data

 • Såvida inte något annat anges kommer vi att lämna ut information till någon annan företagskoncern och dithörande parter som till exempel våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

 
 1. Webbplatsanvändare

Detta avsnitt av integritetspolicyn gäller för webbplatsanvändare.

Webbplatsanvändare inkluderar alla personer som besöker någon av Hays webbplatser eller någon av Hays mobilapplikationer (appar).

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter från webbplatsbesökarna som används för att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen eller mobilapparna och för att förvalta de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information om hur du använder vår webbplats eller våra mobilappar, hur ofta du besöker vår webbplats eller våra mobilappar, vilken typ av webbläsare du använder, vilken typ av enhet du använder, varifrån du tittar på vår webbplats, vilket språk du väljer att titta på den med och när vår webbplats är som mest populär. Om du kontaktar oss via webbplatsen eller mobilapparna, till exempel genom att använda chattfunktionen, eller när du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev, webbseminarier eller deltar i något ytterligare erbjudande av vår webbplats eller mobilappar, kommer vi att samla in all information som du lämnar till oss, till exempel ditt namn och kontaktuppgifter:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
  • Namn;
  • Telefonnummer;
  • E-postadresser;
 • Automatiskt insamlad information
  • Information om ditt engagemang online med material publicerat av Hays;
  • IP-adress;
  • Ytterligare användningsinformation som du väljer att berätta för oss, inkluderar datum, tider och frekvens med och plats från vilken du kommer åt våra tjänster;
  • Användarval,
  • Användarrapporter;
  • Logg- och felsökningsinformation;
  • Enhetsinformation när du installerar, kommer åt eller använder våra tjänster;
  • Kontoåtkomstinformation (t.ex. PIN-nummer för kontoverifieringsändamål); och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • All annan information som du tillhandahåller oss, inklusive när du korresponderar med oss via e-post eller på annat sätt,

Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är fullständig.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker vår webbplats eller mobilappar finns det viss information som vi automatiskt kommer att samla in, oavsett om du bestämmer dig för att använda våra tjänster eller inte, nämligen din IP-adress, datum och tider samt hur ofta du besöker webbplatsen eller mobilapparna, hur du bläddrar i dess innehåll och annan teknisk information. Vi kommer också att samla in data från dig när du kontaktar oss via webbplatsen eller mobilapparna, till exempel genom att använda chattfunktionen eller när du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev, webbseminarier eller deltar i ytterligare erbjudanden av vår webbplats eller mobilappar.

Vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies eller liknande teknik som spårningspixlar och HTML5 Local Storage i linje med de cookieinställningar som du anger via länken ”Cookiepreferenser” antingen högst upp eller längst ned på webbplatsen, eller i inställningarna i din webbläsare. Om du även är en kandidat eller en kund hos Hays, kommer vi att använda uppgifter om hur du använder webbplatserna för att förbättra andra delar av kommunikationen eller tjänsterna till dig. Om du vill veta mer om cookies eller liknande teknik, inklusive hur vi använder dem och vilka val som är tillgängliga för dig, ska du läsa avsnittet ”Cookies” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.

De typer av information som vi samlar in om dig på detta sätt inkluderar:

 • Personuppgifter och kontaktinformation; och
 • Automatiskt insamlad information,

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att:

 • ge dig den tjänst du registrerat dig för eller de tjänster du deltagit i, till exempel att skicka dig ett nyhetsbrev eller delta i en onlineundersökning;
 • skydda våra system från attacker och andra olagliga aktiviteter; och
 • för att hjälpa oss att förbättra din upplevelse av att använda vår webbplats eller våra mobilappar, till exempel genom att analysera dina senaste jobbsökningskriterier för att hjälpa oss att presentera jobb eller kandidater för dig som vi tror att du kommer att vara intresserad av.

Vi kommer att använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända och du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du komma åt, ändra eller ta tillbaka de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.

Om du vill veta mer om cookies eller liknande teknik, inklusive hur vi använder dem och vilka val som är tillgängliga för dig, ska du läsa avsnittet ”Cookies” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.

Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla webbplatsanvändare tjänster de registrerar sig för, inklusive nyhetsbrev och onlineundersökningar

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi tillhandahåller dig dessa tjänster och att du får dem till stöd för vår kärnverksamhet avseende rekrytering

Om du har ingått eller är på väg att ingå ett avtal med oss eller om du gör en begäran i samband med att du gör det, kan vi förlita oss på fullgörandet av en avtalsrättslig grund i den utsträckning som den behandlingsaktivitet som vi ska genomföra är nödvändig för syftet med avtalet eller din begäran

Vi kommer att inhämta samtycke innan vi skickar marknadsföringsmaterial till dig

Insamling av data via personaliseringscookies/pixlar och användning av dessa data för profileringsändamål så att Hays kan visa webbplatsanvändare både riktat och personligt anpassat innehåll. Detta kommer att inkludera:

 • personalisering av webbplatsanvändarnas webbplatsupplevelse, inklusive i relation till de roller som de uppmärksammas om när de besöker webbplatsen
 • ge rekommendationer för redaktionellt innehåll som Hays tror kan vara av intresse för webbplatsanvändare
 • personalisering av marknadsföringsinnehållet som webbplatsanvändare får via webbplatsen, e-post och andra marknadsföringskanaler (där de har samtyckt till den marknadsföringen)

Dessa personaliseringscookies/pixlar används för att förstå hur webbplatsanvändare interagerar med webbplatsen genom att registrera deras besök på webbplatsen, sidorna de har besökt, interaktionerna de har gjort och länkarna de har följt. Hays kommer att använda denna information för att förstå vad webbplatsanvändare kan vara intresserade av och skräddarsy vad de visas och skickas därefter.

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Mer specifikt kommer detta att inkludera:

 • Personlig information och information om webbplatsanvändarnas sökningar (dvs. som det skickades in via formulär eller hämtades från våra system)
 • Detaljer om webbplatsanvändarnas interaktioner med webbplatsen (t.ex. ansökningar, besök på webbsidor) och annan information som hämtas från systemen (t.ex. jobbtitel, tidigare ansökningar)
 • Platsdata – antingen från jobb, IP eller applikationshistorik eller systemlagrade data
 • Digitala identifierare – IP-adress, personaliseringscookies
 • Webbplatsinformation, formulärinlämningsdata och e-postengagemang
 • Marknadsföringspreferenser

Vi kommer att inhämta ditt samtycke via länken Cookiepreferenser på vår webbplats innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet och aktiverar denna funktionalitet

Om du inte vill ge ditt samtycke till att vi placerar en personaliseringscookies på din enhet ska du stänga av alternativen ”Funktionalitetscookies” och ”Annonscookies” (se vår Cookiepolicy)

Observera att om du använder våra tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter

Oaktat vår insamling av samtycke innan vi placerar personaliseringscookies/pixlar på din enhet, kommer vi att förlita oss på villkoret för berättigade intressen i samband med de personaliseringsaktiviteter som vi sedan utför

Vi anser att det ligger i vårt intresse (och i dina intressen) att:

 • öka engagemanget med och förbättra upplevelsen av att använda våra tjänster genom att öka relevansen av innehållet som du ser på Hays webbplatser och e-postkampanjer
 • öka antalet ansökningar, konverteringsfrekvenser och användbarheten av ansökningar
 • uppmuntra dig att komma tillbaka till vår webbplats genom att göra denna mest användbara upplevelse möjlig
 • minska webbplatsens avvisningsfrekvens
 • öka engagemangsfrekvensen för e-post (dvs. hur ofta användare klickar sig vidare)

Förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, olaglig verksamhet, intrång i Hays rättigheter eller intressen eller andra attacker mot Hays system

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
 • Automatiskt insamlad information

Berättigade intressen, dvs:

 • det ligger i vårt och ditt intresse att vi förhindrar och vidtar åtgärder mot bedrägeri, obehörig användning av vårt system och annan olaglig eller skadlig aktivitet
 • det ligger i vårt intresse att skydda oss själva, dig och andra
 • även om vi inte är skyldiga att dela eller på annat sätt behandla dina uppgifter, kommer vi under vissa omständigheter att ha ett berättigat intresse av att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra organ

Om vi är skyldiga att dela eller på annat sätt behandla dina uppgifter, efterlevnad av en rättslig skyldighet, till exempel om vi får en giltig juridisk begäran från en brottsbekämpande myndighet, tillsynsmyndighet eller annat organ

Delning av data

 • Såvida du inte anger något annat kan vi dela din information med något av våra koncernbolag och associerade tredjeparter, t.ex. våra tjänsteleverantörer, för att komma i kontakt med dig om våra tjänster.
 • Vi kommer i allmänhet att förlita oss på samma rättsliga grunder som vi har hänvisat till i avsnittet ovan.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy. Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 
 1. Personalalumner

Denna del av integritetspolicyn gäller personalalumner.

Personalalumner inkluderar tidigare anställda som har uttryckt sin önskan att förbli en del av Hays alumnnätverk och att använda Hays alumnportal.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Om du är en tidigare medlem av personalen och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal, samlar vi in ditt namn, de kontaktuppgifter som du vill att vi ska använda och all annan information du vill lämna till oss för att hålla kontakten med dig. Vi kan också behålla vissa typer av uppgifter som vi har haft om dig angående din tid hos oss som personal:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
  • Namn;
  • Ålder/födelsedatum;
  • Kön;
  • Bilder;
  • Civilstånd;
  • Nationalitet/medborgarskap/födelseort;
  • Kontaktuppgifter;
 • Information om utbildning och sysselsättning
  • Utbildning;
  • Anställningshistorik; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss
  • All annan information som du kan tillhandahålla oss, inklusive när du korresponderar med oss via e-post eller på annat sätt.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Om du är en tidigare anställd kommer vi att fråga dig om du vill förbli en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal innan du lämnar oss. Om du är intresserad kommer vi att be dig att ge oss ditt namn och kontaktuppgifter och ge dig möjlighet att välja att ta emot marknadskommunikation som vi tror kommer att vara av intresse för dig som en av våra alumner.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Om du är en tidigare medlem av personalen och du vill vara en del av vårt alumnnätverk och använda vår alumnportal, kommer vi att använda dina uppgifter för att engagera och hålla kontakt med dig för att upprätthålla vår relation med dig genom att:

 • skicka nyhetsbrev och rapporter till dig;
 • bjuda in dig till evenemang;
 • informera dig om särskilda lediga tjänster;
 • skicka nyheter om Hays;
 • bjuda in dig att delta i opinionsundersökningar; och
 • skicka meddelanden till dig vid speciella tillfällen som din födelsedag.

För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen.

Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av en tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen, grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.” Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända och du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du komma åt, ändra eller ta tillbaka de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.

Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av data under och i den utsträckning det är nödvändigt för att ge personalalumner åtkomst till Hays alumnnätverk och alumnportal, inklusive genom att lagra information om personalalumner i databasen

 • Personuppgifter och kontaktinformation (inklusive data för att skapa ditt alumnportalkonto)
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi ger dig tillgång till alumnnätverket, portalen och relevanta resurser

Insamling och behandling av data för personalalumner under genomförandet av Hays opinionsundersökningar

I den mån data publiceras kommer detta endast att vara i aggregerad/anonymiserad form

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att:

 • förbättra och utveckla upplevelsen som vi tillhandahåller till dig genom att överväga din feedback och använda denna i våra processer där vi anser nödvändigt

Samla in och behandla data för personalalumner under kommunikationen med personalalumner genom att:

 • Skicka nyhetsbrev och rapporter till personalalumner
 • Bjuda in personalalumner till evenemang
 • Informera personalalumner om särskilda lediga tjänster
 • Skicka meddelanden till personalalumner vid speciella tillfällen
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du lämnar samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke

Vi kommer i övrigt att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att:

 • rekommendera och ge dig tillgång till våra alumnresurser och evenemang

Delning av data

 • Såvida inte något annat anges kommer vi att lämna ut information till någon annan företagskoncern och dithörande parter som till exempel våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
 • Om du vill se en mer detaljerad lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 
 1. Besökare

Detta avsnitt i integritetspolicyn gäller besökare.

Besökare inkluderar personer som besöker våra lokaler men som inte är medlemmar i vår personal.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Söker du efter mer information om vilka uppgifter vi samlar in om dig? Här finner du mer detaljerad information om de uppgifter vi samlar in. Den information som beskrivs nedan är givetvis sådan som går utöver de personuppgifter vi måste samla in och behandla enligt lag i en viss situation.

Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi att samla in viss eller all den information som anges nedan. I vissa jurisdiktioner är vi begränsade från att behandla vissa av uppgifterna som beskrivs nedan. Då kommer vi endast att behandla uppgifterna i dessa jurisdiktioner i den utsträckning och under de omständigheter som lagen tillåter:

 • Personuppgifter och kontaktinformation
  • Namn;
  • Ålder/födelsedatum;
  • En kopia på körkortet och/eller pass/id-kort;
  • Fordonets registreringsnummer;
  • E-postadress;
 • Information om utbildning och sysselsättning
  • Aktuell befattning/specialism/industrisektor;
 • Information av särskild art
  • Detaljer om ditt nuvarande hälsotillstånd (t.ex. möjliga covid-19-symtom);
  • Temperaturkontroller;
  • Vaccinationshistorik (inklusive medicinska tillstånd relaterade till eller som påverkar vaccination);
  • Uppgifter om researrangemang där så är lämpligt;
 • Automatiskt insamlad information
  • IP-adress;
  • MAC-adress;
  • Enhetsinformation när du installerar, kommer åt eller använder våra tjänster;
  • Platsinformation (härledd från jobb, IP-adress, applikationshistorik eller systemlagrade data);
  • Kontoåtkomstinformation (t.ex. PIN-nummer för kontoverifieringsändamål);
  • Övervakningsfilmer;
 • Ytterligare information som du väljer att berätta för oss i samband med ditt besök
  • Registreringsdetaljer för anläggningar och platser; och
  • Syftet med ditt besök.

Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är fullständiga.

I den mån du besöker våra lokaler som en kandidat, kund, leverantör/annan tredjepart eller tillfälligt anställd, hänvisas du till det relevanta kontextspecifika avsnittet i denna integritetspolicy som innehåller information om hur vi behandlar dina uppgifter i var och en av dessa scenarier utöver de behandlingsaktiviteter som anges i detta avsnitt.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in besökarnas personuppgifter på följande sätt:

 • Personuppgifter som du som besökare lämnar till oss; och
 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Hays behöver få viss information om dig för att kunna ge dig tillgång till sina lokaler.

Hays kommer vanligtvis att samla in denna information från dig vid din ankomst till våra lokaler.

De typer av information som fås från dig på detta sätt inkluderar:

 • Personuppgifter och kontaktinformation;
 • Information om utbildning och sysselsättning;
 • Information av särskild art; och
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss;

vilket beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?” ovan.

Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

I den mån du ansluter till våra Wi-Fi-tjänster, eller spelas in av övervakningskameror, där så är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav, kommer vi också att samla in dina uppgifter automatiskt (t.ex. via webbplatsspårningsskript som cookies eller pixlar) eller genom att du tillhandahåller den till oss.

De typer av information som vi samlar in om dig på detta sätt inkluderar ”Automatiskt insamlad information” beskrivs i avsnittet ”Vilken typ av personuppgifter samlar?” ovan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder vanligtvis besöksdata för besökshanteringsändamål.

Besökshantering

 • Vi har nedan angett olika sätt på vilka vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter för denna besökshantering, där det är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är uttömmande.
 • För det mesta kommer vi att använda dina personuppgifter för nedanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra berättigade intressen. Artikel 6.1 f i GDPR anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av berättigade intressen som genomförs av oss eller av tredjepart, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för dig som kräver skydd av personuppgifter.”
 • Vi anser inte att någon av de aktiviteter i samband med vilka vi åberopar villkoret om berättigade intressen på något sätt påverkar besökarna. Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Du finner mer information om hur du gör det i avsnittet ”Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Vi kan samla in och använda din hälsorelaterade data av särskild art för ändamålen nedan om vi anser det nödvändigt för vitala eller allmänna intressen. Artikel 6.1 d i GDPR säger att vi kan behandla dina uppgifter där det ”är nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen”. GDPR skäl 46 tillägger följande: ”Vissa typer av behandling kan tjäna både viktiga grunder av allmänt intresse och den registrerades vitala intressen, till exempel när behandlingen är nödvändig för humanitära ändamål, bland annat för att övervaka epidemier och deras spridning”. Artikel 9.2 i i GDPR säger att vi kan behandla dina data av särskild art där det ”är nödvändigt av hänsyn till allmänintresset för folkhälsan, såsom skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan”.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Varför och hur vi behandlar din information

Typer av personliga data som används

Rättslig grund som åberopas

Insamling och behandling av personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att föra register över besökare i våra lokaler, inklusive:

 • Insamling av data från besökare vid ankomst
 • Lagring av besökarinformation på våra system
 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Ytterligare information som du väljer att uppge för oss

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att föra register över alla besökare till våra lokaler för besökshanteringsändamål och för att säkerställa skyddet och säkerheten för våra lokaler

Samla in hälso- och reserelaterad information av särskild art för att upprätthålla hälsa och säkerhet för personal och andra besökare och för att förhindra spridning av och bedöma risken för covid-19 och andra smittsamma virus och sjukdomar

 • Information av särskild art

Vi förlitar oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt intresse att skydda vår verksamhet från covid-19 och andra smittsamma virus och sjukdomar genom att övervaka våra besökares hälsa och resebakgrund. Vi måste se till att vår verksamhet fortlöper friktionsfritt och vår personal och andra besökare kan utsättas för risker om vi inte implementerar lämpliga åtgärder för att säkerställa att våra besökare klarar lämpliga kontroller.

Vi kan också förlita oss på de vitala intressena och rättsliga grunderna för allmänintresset för att skydda mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan

Vi kan komma att behandla din hälso- och reserelaterade information i enlighet med artikel 9.2 i i GDPR för att göra det möjligt för oss att behandla hälsorelaterad information som härrör från eller i samband med covid-19-pandemin eller som på annat sätt är tillämpligt för att göra det möjligt för oss att vidta åtgärder, där så är lämpligt, för att säkerställa hälsa och säkerhet för personal och andra besökare och för att förhindra spridning av och bedöma risken för covid-19 och andra smittsamma virus och sjukdomar

Inspelning och behandling av bilder och videor av besökare som spelats in av Hays övervakningskameror

 • Automatiskt insamlad information

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och dina intressen att upprätthålla och skydda säkerheten i våra lokaler och vår personal och annat genom att förhindra och upptäcka säkerhetshot eller andra kriminella eller skadliga aktiviteter

Behåller och behandlar elektroniska identifieringsdata som samlats in från besökare och deras elektroniska enheter för att de ska kunna få tillgång till IT-tjänster, t.ex. gäst-Wi-Fi

 • Personuppgifter och kontaktinformation
 • Automatiskt insamlad information

Vi kommer att förlita oss på berättigade intressen eftersom det ligger i vårt och ditt intresse att vi tillhandahåller IT-relaterade tjänster i våra lokaler, såsom gäst-Wi-Fi-tjänster

Delning av data

 • Om vi har identifierat dig som en besökare och om du inte anger något annat, kan vi komma att dela din information med något av våra koncernbolag och associerade tredjeparter såsom våra tjänsteleverantörer för att komma i kontakt med dig om våra tjänster.
 • Vi kommer i allmänhet att förlita oss på samma rättsliga grunder som vi har hänvisat till i avsnittet ovan.
 • Om du vill se en fullständig lista över vem vi kommer att dela dina personuppgifter med ska du läsa avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” i avsnittet Allmän integritetsinformation i denna integritetspolicy.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

 

Allmän integritetsinformation

 1. Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

När det är lämpligt och i enlighet med lokala lagar och krav delar vi i allmänhet dina personuppgifter med följande kategorier av personer:

 • Något av koncernföretagen;
 • Lämpliga kollegor på Hays (detta kan omfatta kolleger på utlandskontor);
 • Personer och företag som har information som rör din referens eller ansökan om att arbeta hos oss, som till exempel nuvarande, tidigare eller blivande medarbetare, utbildare och granskningsorgan, arbetsgivare och rekryteringsföretag;
 • Skatte- och granskningsmyndigheter eller andra myndigheter när vi i god tro gör bedömningen att lagen eller annan förordning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter (till exempel på grund av en begäran från en skattemyndighet eller i samband med en väntad rättstvist);
 • Tjänsteleverantörer (oavsett om det är tredjepart eller våra koncernbolag) som utför funktioner för vår räkning (inklusive externa konsulter, affärspartner och professionella rådgivare som advokater, revisorer och bokförare, administrativa funktioner, tekniska stödfunktioner och IT-konsulter som utför test- och utvecklingsarbete på våra affärstekniska system);
 • Utkontrakterade leverantörer av tredjeparts-IT-tjänster och dokumentlagring där vi har ett gällande lämpligt databehandlingsavtal (eller liknande skydd);
 • Plattformar och leverantörer av marknadsföringsteknik; och
 • Om Hays går samman med eller köps upp av ett annat företag i framtiden (eller befinner sig i meningsfulla diskussioner om en sådan möjlighet) kan vi dela med oss av dina personuppgifter med de (blivande) nya ägarna av det företaget.

Det finns också vissa kategorier av personer som vi delar dina personuppgifter med om du är en kandidat, tillfälligt anställd, person vars uppgifter vi tar emot (t.ex. en referensgivare) eller personalalumner.

Kandidater:

Om du är en kandidat kan vi också dela dina personuppgifter med följande kategorier av personer:

 • potentiella arbetsgivare och andra rekryteringsbyråer/organisationer för att öka dina chanser att finna ett arbete;
 • tredjepartspartner, jobbsidor, jobbplattformar, platsbanker, programvaruleverantörer och molnbaserade databaser när vi anser att detta kommer att förbättra chanserna att hitta rätt jobb till dig eller förbättra rekryteringsprocesserna mer generellt;
 • FTP-leverantörer som en del av våra kunders FTP-program;
 • Tredjepart som vi har sparat för att tillhandahålla tjänster som referenser, meriter och straffrättsliga domar, i den utsträckning som sådana kontroller är lämpliga och följer lokala lagar;
 • interna och externa revisorer för våra kunder när vi är skyldiga att dela dessa uppgifter med dem på begäran för att uppfylla våra avtalsenliga eller regulatoriska skyldigheter; och
 • tredjeparter som hjälper oss genom att utveckla tjänster och processer för att optimera kandidaturvalsprocessen för att förbättra kvaliteten och effektiviteten hos rekryteringstjänsterna.
 

Tillfälligt anställda:

Om du är en tillfälligt anställd kan vi också dela dina personuppgifter med följande kategorier av personer:

 • under begränsade omständigheter, om det är lämpligt, medicinsk personal, t.ex. din husläkare eller en specialist på företagshälsovård;
 • Kunden där du som tillfälligt anställd arbetar eller kommer att arbeta; och
 • blivande arbetsgivare (till exempel när en referens anges, när det är tillåtet enligt lokala lagar och krav).

Personer vars data vi tar emot:

Om du är referensgivare för en av våra kandidater kan vi också dela dina personuppgifter med följande kategorier av personer:

 • tredjepart som vi har sparat för att tillhandahålla tjänster som referenser, meriter och lagöverträdelser, i den utsträckning som sådana kontroller är lämpliga och följer lokala lagar; och
 • interna och externa revisorer för våra kunder när vi är skyldiga att dela dessa uppgifter med dem på begäran för att uppfylla våra avtalsenliga eller regulatoriska skyldigheter.

Personalalumner:

 • Om du är en personalalumn kan vi också dela dina personuppgifter med ett antal ytterligare parter för att underlätta vår fortsatta relation, och kan till exempel dela dina personuppgifter med andra personalalumner och associerade tredjeparter såsom våra tjänsteleverantörer som driver vår alumnportal.

 1. Hur skyddar vi personuppgifter?
 • Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har från missbruk, förlust eller obehörig åtkomst. Det görs genom att vi har infört ett antal lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa omfattar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång.
 • Om du misstänker eventuellt missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter bör du informera oss omedelbart. Uppgifter om hur du kontaktar oss finns här.

 1. Hur länge sparar vi personuppgifter?
 • När det gäller att fastställa lämplig lagringsperiod för olika typer av personuppgifter, bedömer vi alltid mängd, typ och känslighet för de berörda personuppgifterna, möjlig risk för skada på grund av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifterna, syftet för vilket vi måste behandla dem och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt (givetvis utöver att garantera att vi följer lagenliga, tillsynsrelaterade och riskhanteringsåtaganden).
 • Nedan beskriver vi lagringsmetoderna som vi tillämpar på vissa kategorier av människor.

Kandidater:

 • Om du är en kandidat kommer vi att behålla dina personuppgifter i våra system under en period på upp till två år från det att vi samlar in sådana personuppgifter eller därefter har meningsfull kontakt med dig (eller, i förekommande fall, företaget du arbetar för eller med). Efter denna period är det troligt att dina uppgifter inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlades in för. Vi kan komma att behålla dina personuppgifter i våra system under en längre period än så om vi i god tro anser att vi behöver göra det, till exempel på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med eventuella förväntade rättstvister.
 • Vi kommer att anse att det finns en meningsfull kontakt med dig i detta sammanhang om du till exempel skickar in ett CV till oss via vår hemsida, deltar i någon av våra onlineutbildningar, kommunicerar med oss om potentiella roller (antingen muntligen eller skriftligen) eller klickar dig vidare från någon av våra marknadskommunikationer. Ditt mottagande, öppnande eller läsning av ett e-postmeddelande eller annat digitalt meddelande från oss kommer inte att räknas som meningsfull kontakt för dessa ändamål, endast när du klickar dig vidare eller svarar direkt. Vi kommer bara att anse att vi har haft meningsfull kontakt med dig om det sker en positiv handling från din sida.
 • För de kandidater vars tjänster tillhandahålls via ett företag från tredjepart eller annan enhet, innebär meningsfull kontakt med dig meningsfull kontakt med företaget eller den enhet som tillhandahåller dina tjänster. Om vi meddelas av ett sådant företag eller en sådan enhet att det inte längre har den relationen med dig, kommer vi att behålla dina uppgifter i högst två år från den tidpunkten eller, om senare, under en period på två år från den tidpunkt vi därefter har meningsfull kontakt direkt med dig.
 • Om du uttryckligen har angett som kandidat att du hellre vill att vi inte behåller dina personuppgifter, kommer vi att radera dem från våra system om vi inte i god tro tror att vi behöver bevara dem, till exempel på grund av våra skyldigheter till skattemyndigheter eller i samband med någon förväntad rättstvist.

Tillfälligt anställda:

 • Om vi anställer eller anlitar dig direkt som tillfälligt anställd kommer vi vanligtvis att behandla dina uppgifter under hela din tillfälliga anställning och kommer sedan att behålla dem under en period efter att vi har gått skilda vägar. Den exakta tidslängden kommer att bero på typen av data, våra legitima affärsbehov och andra rättsliga och tillsynsregler som kan kräva att vi behåller dem under vissa minimiperioder. Vi kan till exempel tvingas behålla vissa uppgifter i skatterapporteringssyften inför skatteförfrågningar. Vi kan även behålla dem om det kan vara relevant för en potentiell rättstvist. I jurisdiktioner som tillåter det, kommer vi vanligen att vid behov behålla personuppgifter som rör dig så att vi kan förse dig eller en framtida arbetsgivare med en referens.
 • Om du är en tillfälligt anställd kommer vi också att fortsätta att behandla dina personuppgifter som kandidat under hela din tillfälliga relation och därefter. Frågan om huruvida och i vilken utsträckning vi kommer att fortsätta att behandla dina personuppgifter som personaldata under hela det tillfälliga anställningsförhållandet och därefter beror på lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

Kunder och leverantörer:

 • Om du är en kund eller en leverantör kommer vi att behålla dina personuppgifter för att förse dig med tjänster eller för att få tjänster från dig, eller för att förse dig med information om våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • Om du uttryckligen har angett att du inte är intresserad av våra tjänster, kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system såvida vi inte i god tro tror att vi behöver bevara dem, till exempel på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med eventuella förväntade rättstvister.

Webbplatsanvändare:

 • Om du är en webbplatsanvändare kommer vi att behålla din IP-adress och all annan information som krävs för att driva webbplatsen eller våra mobilappar i 365 dagar.

Andra kategorier av personer:

 • I övrigt kommer vi att behålla dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet som de samlades in eller behandlades för. Om denna tid har kommit eller om du uttryckligen har angett att du inte längre är intresserad av någon av våra tjänster på webbplatsen eller i mobilappen kommer vi att radera den från våra system, såvida vi inte i god tro anser att vi behöver behålla den, till exempel på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med en förväntad rättstvist.
 1. Hur kan du få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du HAR lämnat till oss?
 • Ett av de huvudsakliga målen med GDPR är att skydda och förtydliga rättigheterna för EU-medborgare och enskilda individer i EU avseende dataskydd. Detta innebär att du har olika rättigheter när det gäller dina uppgifter, till och med efter det att du har lämnat ut dem till oss. Dessa rättigheter beskrivs mer ingående nedan.
 • För att få information om dessa rättigheter, klicka på kontakta oss. Vi kommer att sträva efter att hantera din begäran utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser inom en månad (med förbehåll för eventuella förlängningar som vi har rätt till enligt lag). Observera att vi kan, när så är nödvändigt, registrera din kommunikation för att hjälpa oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
 • Rätt att göra invändningar: Denna rättighet gör det möjligt för dig att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om vi gör det av något av följande fyra skäl: (i) våra berättigade intressen; (ii) att göra det möjligt för oss att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller utföra en myndighetsuppgift; (iii) att skicka dig direktmarknadsföringsmaterial; och (iv) i vetenskapligt, historiskt, analysrelaterat eller statistiskt syfte.
 • Kategorierna ”berättigade intressen” och ”direktmarknadsföring” ovan är de som mest sannolikt tillämpas för webbplatsanvändare, kandidater, tillfälligt anställda, kunder och leverantörer. Om dina invändningar handlar om att vi bearbetar dina personuppgifter därför att vi bedömer att det är nödvändigt för dina berättigade intressen, måste vi lyssna till dina invändningar och upphöra med det du invänder emot såvida:
  • vi kan visa att vi har bindande legitima grunder för att behandla uppgifterna och dessa grunder åsidosätter dina intressen; eller
  • vi behandlar dina uppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Om din invändning avser direktmarknadsföring måste vi agera på din invändning genom att upphöra med denna aktivitet.
 • Rätt att återkalla samtycke: När vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för viss verksamhet (till exempel för att använda cookies eller pixlar i vissa jurisdiktioner), kan du återkalla detta samtycke när som helst och vi kommer då att upphöra att utföra den särskilda åtgärd som du tidigare hade samtyckt till, såvida vi inte bedömer att det finns en alternativ orsak som berättigar att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter i detta syfte. I så fall kommer vi att informera dig om detta villkor.
 • Begäran om tillgång till uppgifter: Du kan när som helst be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Vi kan be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer det inte att kosta dig något om din begäran inte är ”uppenbart ogrundad eller orimlig”. Om du begär ytterligare kopior av denna information från oss, kan vi ta ut en rimlig administrativ avgift om det är tillåtet enligt lag. När vi har laglig rätt att göra det, kan vi avböja din begäran. Om vi avböjer din begäran kommer vi alltid att berätta orsaken till det.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för krav från registrerade och kan avvisa din begäran enligt sådana lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Vanligen måste informationen uppfylla ett av följande kriterier:
  • uppgifterna är inte längre nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in för, och/eller behandlade;
  • samtycke har tidigare getts men nu har du återtagit det och det finns inte längre något giltigt skäl för oss att fortsätta att behandla uppgifterna;
  • uppgifterna har behandlats olagligt (dvs. på ett sätt som inte följer GDPR);
  • det är nödvändigt att uppgifterna raderas för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter som personuppgiftsansvarig; eller
  • om vi behandlar uppgifterna därför att vi tror att det är nödvändigt för våra berättigade intressen och du motsätter dig behandlingen och det inte finns några överordnade legitima grunder för att fortsätta att behandla uppgifterna.
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för den registrerades rätt till radering av sina uppgifter och vi kan avvisa din begäran enligt lokala lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Vi har rätt att vägra följa din begäran för något av följande orsaker:
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • att utöva juridiska skyldigheter eller för att utföra en skyldighet som är i allmänhetens intresse eller utöva en myndighetsåtgärd;
  • av skäl som rör folkhälsan och som ligger i allmänintresset;
  • för arkiverings-, forsknings- eller statistiksyften; eller
  • för att utöva eller försvara rättsanspråk.
 • När vi uppfyller en giltig begäran om radering av uppgifter kommer vi att radera de relevanta uppgifterna.
 • Rätt att begränsa behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta innebär att vi endast kan fortsätta att lagra dina uppgifter men kommer inte att kunna utföra någon mer behandling av dessa uppgifter antingen tills: (i) en av de omständigheter som anges nedan har åtgärdats; (ii) du har samtyckt; eller (iii) ytterligare behandling är nödvändig, antingen för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk, skydda rättigheter för en annan person eller på grund av orsaker som är viktiga för allmänintressen i EU eller en medlemsstat.
 • De omständigheter under vilka du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter är:
  • när du bestrider korrektheten i de personuppgifter som vi behandlar om dig. I ett sådant fall kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas under den period när uppgifternas korrekthet kontrolleras;
  • när du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Här kan du begära att uppgifterna begränsas medan vi kontrollerar våra grunder för att behandla dina personuppgifter;
  • när vår behandling av dina personuppgifter är olaglig, men du föredrar att vi begränsar behandlingen av dem snarare än att radera dem; och
  • när vi inte har några fler behov av att behandla personuppgifter men du kräver ut uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.
 • Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredjepart, kommer vi att meddela dem om den begränsade behandlingen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. Vi kommer givetvis att meddela dig innan vi tar bort en eventuell begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse: Du har även rätt att begära att vi rättar till felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredjepart, kommer vi att meddela dem om rättelsen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. När det är lämpligt kommer vi även att berätta för dig vilka tredjeparter vi har lämnat ut de felaktiga eller ofullständiga personuppgifterna till. När vi anser att det är rimligt för oss att inte infria din begäran kommer vi att förklara orsaken till ett sådant beslut.
 • Rätt till dataportabilitet: Om du vill, har du rätt att överföra dina personuppgifter mellan olika personuppgiftsansvariga. Följaktligen innebär det att du kan överföra uppgifterna på ditt Hays-konto till en annan internetplattform. För att du ska kunna göra det kommer vi att lämna ut dina uppgifter till dig i ett vanligt maskinläsbart format som är skyddat med lösenord så att du kan överföra uppgifterna till en annan internetplattform. Alternativt kommer vi att överföra uppgifterna direkt åt dig. Denna rätt till dataportabilitet tillämpas för: (i) personuppgifter som vi behandlar automatiskt (dvs. utan någon mänsklig inblandning); (ii) personuppgifter lämnade av dig; och (iii) personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Uppgifter om hur du kontaktar dem finns här.
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycket är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter), finns information om hur du kan kontakta oss här. Observera att vi kan, när så är nödvändigt, registrera din kommunikation för att hjälpa oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
 • Du kan när som helst begära att avregistrera dig från jobbmeddelanden och annan marknadskommunikation från oss. Uppgifter om hur man gör det finns här.
 • Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss uppdaterade om dina personuppgifter ändras under den tid vi lagrar dem.

 1. Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
 • Det går att ta reda på vilken Hays-filial som ansvarar för behandling av dina personuppgifter och var den är belägen genom att följa denna länk.
 • Om du har några kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy ska du klicka på den här länken. Vi tar sekretessen på största allvar och därför återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 1. Hur lagrar och överför vi dina personuppgifter internationellt?
 • Vill du veta mer om hur vi lagrar och överför dina uppgifter internationellt? Dina uppgifter komma att lämnas ut för att kunna ge dig bästa service och för att leva upp till de syften som beskrivs i denna policy:
  • mellan och inom Hays filialer;
  • till tredjepart (som till exempel rådgivare eller andra leverantörer till Hays);
  • till utländska kunder där så är tillämpligt;
  • till kunder i ditt land, där så är tillämpligt, som i sin tur kan överföra dina uppgifter internationellt;
  • till en molnbaserad lagringsleverantör; och
  • till andra tredjeparter som anges i avsnittet ”Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?” ovan.
 • Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter lagras och överförs på ett säkert sätt. Vi kommer därför endast att överföra data utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES (dvs. medlemsstaterna i EU samt Norge, Island och Liechtenstein) där dataskyddslagen följs och överföringssättet för dina uppgifter säkerställs på ett adekvat sätt, till exempel:
  • genom ett dataöverföringsavtal, som införlivar de aktuella standardiserade avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter av personuppgiftsansvariga i EES till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i jurisdiktioner utan adekvata dataskyddslagar; eller
  • överföring av dina personuppgifter till ett land där EU-kommissionen har funnit att det föreligger en adekvat nivå på det landets dataskydd via landets lagstiftning; eller
  • genom ett system som godkänts av Europeiska kommissionen (oavsett om det är en efterträdare till Privacy Shield eller på annat sätt) som reglerar utbyte av personuppgifter mellan jurisdiktioner; eller
  • när det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal eller uppfylla ett avtal mellan oss och en tredjepart och överföringen ligger i ditt intresse avseende det avtalet (till exempel om vi behöver överföra uppgifter utanför EES för att uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet, om du är kund oss); eller
  • när du har samtyckt till dataöverföringen.
 • För att garantera att dina personuppgifter får en adekvat skyddsnivå, har vi infört lämpliga metoder för de tredjeparter som vi delar dina personuppgifter med för att garantera att dina personuppgifter behandlas av dessa tredjeparter på ett sätt som är konsekvent med och följer dataskyddslagar.

 1. Cookiepolicy

Vad är en cookie?

 • En ”cookie” (eller liknande teknik som en spårningspixel) (”Cookie”) är en mycket liten textfil eller grafik som placeras på din enhet när du besöker en webbsida eller öppnar ett e-postmeddelande och som registrerar ditt beteende (t.ex. navigering på en webbplats). Cookies används för att förbättra din användning av Hays olika digitala kanaler, till exempel genom att göra det möjligt för oss att presentera skräddarsytt innehåll och alternativ baserat på den information som lagras om ditt senaste besök. Cookies kan även användas för att analysera trafiken och i marknadsföringssyfte.
 • Cookies används av nästan alla digitala kanaler och skadar inte datorn. Vi använder dem oavsett om du interagerar med Hays via vår webbplats, en app eller annan digital kanal, och oavsett om du är en kandidat, tillfälligt anställd, kund, leverantör, webbplatsanvändare eller någon annan.
 • Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du accepterar, kan detta vanligtvis ändras via integritetsinställningarna i din webbläsare, eller så kan du göra det mycket enkelt genom att använda länken ”Cookiepreferenser” antingen högst upp eller längst ned på webbplatsen. Observera att om du använder Hays tjänster på flera enheter kan du behöva justera dina inställningar via länken Cookiepreferenser på var och en av dina enheter.

Hur använder vi cookies?

 • Vi använder cookies för att göra följande:
  • för att personalisera din upplevelse av våra digitala kanaler och förbättra deras funktionalitet, till exempel:
   • hålla dig inloggad på ditt konto under hela ditt besök;
   • skräddarsy och öka relevansen av innehållet som du ser (vilket kan variera beroende på om du är en kandidat, tillfälligt anställd, kund, leverantör, webbplatsanvändare eller någon annan, och även enligt dina preferenser) vilket vi hoppas kommer i sin tur öka engagemanget med och förbättra upplevelsen av att använda våra tjänster (och uppmuntra dig att återvända);
   • personalisera marknadsföringsinnehåll, om du är en kandidat, som vi gör tillgängligt för dig via våra digitala kanaler (där du har samtyckt till marknadsföringen) vilket vi hoppas kommer att öka antalet ansökningar, konverteringsfrekvenser och användbarheten av applikationer;
  • förstå hur du interagerar med vår webbplats och andra digitala kanaler, till exempel genom att spåra de sidor du har besökt, de interaktioner du har gjort, länkarna du har följt och antalet lästa jobbannonser och artiklar. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur du använder våra digitala kanaler, skräddarsy vad vi visar och skickar till dig samt spåra eventuella mönster som framträder individuellt eller i större grupper. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra våra digitala kanaler och tjänster som svar på vad våra besökare vill ha och behöver (och vi förstår att dessa önskemål och behov varierar beroende på om du är en kandidat, tillfälligt anställd, kund, leverantör, webbplatsanvändare eller någon annan), vilket i sin tur hjälper oss att öka engagemanget i och förbättra upplevelsen av att använda våra tjänster genom att öka relevansen av innehållet som vi visar. Som beskrivs ovan i avsnitten om ”Profilering, algoritmer och automatiserat beslutsfattande”, gör processen att analysera webbaserade beteenden det möjligt för oss att ge kandidater en viktad ”tillgänglighetsgradering” i syfte att ge insikter om kandidaternas behov och gör det möjligt för Hays att följa upp där det behövs. Anställda använder dessa graderingar som en del av urvalslistor och rangordning av kandidater och som en faktor för att avgöra om de ska kontakta/visa roller för en kandidat, vilket kommer att tjäna till att komplettera andra data som Hays har om kandidaten; och
  • om du är en kandidat:
   • för att hjälpa oss att annonsera jobb för dig som vi tror att du kommer att vara intresserad av, genom att personalisera de roller som uppmärksammas för dig;
   • för att personalisera våra rekommendationer för redaktionellt innehåll (såsom rapporter om utvecklingen i din bransch) som vi tror kan vara av intresse;
   • för att berika kandidatdata och befintliga profiler om kandidater som vi redan har i våra system;
   • för att analysera data som erhållits genom att spåra och övervaka kandidaternas erfarenhet och kontoaktivitet för att profilera kandidater och allokera dem till ”talangpooler” baserat på deras egenskaper och beteenden (t.ex. tidigare roller, färdigheter, branscherfarenhet, plats eller när en kandidat är villig att arbeta). Det beskrivs ovan i avsnitten om ”Profilering, algoritmer och automatiskt beslutsfattande” att tilldelningen av kandidater till talangpooler är en helt automatiserad process och att den kan involvera botar.

Förhoppningsvis innebär detta mindre tid ägnad åt att leta igenom oändliga sidor och snabbare anställning i det jobb du vill ha.

 • Cookies är antingen:
  • Sessionscookies: Dessa lagras endast på din enhet under webbläsarsessionen och upphör automatiskt när du stänger webbläsaren – de gör det möjligt för webbplatsen att identifiera och länka dina handlingar under en webbläsarsession och lagrar vanligtvis ett anonymt sessions-ID som gör att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida, men de samlar inte in någon information från din enhet; eller
  • Beständiga cookies: En beständig cookie lagras på din enhet mellan webbläsarsessioner och finns kvar när du stänger din webbläsare. Denna cookie kan läsas av den webbplats som skapade den när den webbplatsen besöks igen. Vi använder beständiga cookies för Google Analytics och för personalisering (se ovan för mer information om vad personalisering kan innebära och även avsnitten ovan om ”Profilering, algoritmer och automatiskt beslutsfattande”).
 • Cookies kan även kategoriseras enligt följande:
  • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är oumbärliga för att göra det möjligt för dig att använda webbplatsen effektivt, som till exempel när du söker ett jobb. Därför kan de inte avaktiveras. Utan dessa cookies kan tjänsterna på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg vilka platser du har besökt på internet.
  • Funktionscookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra webbplatsens prestanda. Med dem kan vi till exempel räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är de mest populära. Med dessa cookies kan webbplatsen dessutom komma ihåg val du gör (som till exempel användarnamn, språk eller din region) och tillhandahålla förbättrade funktioner. Vi kan till exempel ge dig nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. Dessa cookies kan även användas för att spara dina ändringar av textstorlek, typsnitt och andra delar av anpassningsbara sidor. De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat som till exempel att se ett videoklipp eller att kommentera en blogg. Den information som dessa cookies samlar in anonymiseras vanligen.
  • Annonscookies: Dessa cookies hjälper oss att lägga ut annonser för potentiella jobbmöjligheter som vi tror kan vara av intresse. Dessa cookies lagras (så länge som du är registrerad hos oss) och innebär att när du loggar in eller återvänder till webbplatsen, kan du se annonser om jobb som liknar de jobb som du tidigare har tittat på.

Länken Cookiepreferenser på vår webbplats ger en lista över de cookies vi använder i din jurisdiktion, varför vi använder dem och vilka typer av cookies de är.

Så hanterar eller avvisar man cookies

 • När du första gången besöker vår(a) webbplats(er) kommer du att bli ombedd att välja vilken typ av cookies du vill ta emot. Vi ber om ditt samtycke i förväg för vissa cookies via länken Cookiepreferenser, och vi kan ställa in strikt nödvändiga cookies utan ditt samtycke. Du kan också använda integritetsinställningarna i din webbläsare för att göra detta. Var medveten om att om du avvisar alla cookies via din webbläsares integritetsinställningar kommer det att innebära att du kanske inte kan dra full nytta av alla vår webbplats funktioner. Varje webbläsarprogram är unikt, så läs i programmets hjälpmeny för att lära dig hur du ändrar dina cookiepreferenser.
 • Du kan uppdatera ditt givna samtycke när som helst via länken Cookiepreferenser. Du kan också välja att avstå cookies som inte är strikt nödvändiga för att utföra grundläggande funktioner på vår webbplats genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du använder länken Cookiepreferenser för att uppdatera ditt val av cookies, notera då att detta inte leder till radering av redan placerade cookies på din enhet. Om du vill radera dessa cookies ska du göra det via din webbläsares integritetsinställningar.
 • Om du väljer att radera alla cookies via din webbläsares integritetsinställningar, kommer detta också att radera alla uppgifter om att du har avstått som kan lagras av en cookie på din enhet (så att borttagningen kan fortsätta att åtgärdas) och du kan behöva avstå igen.

 1. tredjepartstjänster
 • Under användningen av våra tjänster kan kandidater, tillfälligt anställda och personalalumner vilja komma åt oberoende webbplatser och tredjepartstjänster (t.ex. jobbplattformar) som inte drivs av oss. Sådana oberoende webbplatser och tredjeparter står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras integritetspolicy (om de har någon). Du kommer att behöva göra din egen oberoende bedömning om huruvida du ska använda sådana oberoende webbplatser, inklusive om du ska använda de tjänster som erbjuds av tredjepart.
 • Ibland kommer tredjeparts tjänsteleverantörer som vi har anlitat att behandla personuppgifter som vi gett dem som personuppgiftsansvarig i sin egen rätt, till exempel i syfte att: (i) genomföra sin egen interna rapportering, (ii) förhindra eller reagera på hot mot säkerheten eller integriteten hos deras system; (iii) fastställa, utöva eller försvara sina egna rättsliga anspråk; (iv) uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller dem; och (v) använda personuppgifter i anonymiserad eller aggregerad form för att förbättra sina egna produkter och tjänster. De kommer vanligtvis att ha sina egna integritetspolicyer som anger mer detaljer i samband med dessa behandlingsaktiviteter.

 

Bilaga 1


Så kontaktar du oss

Land där du anlitar Hays tjänster eller erbjuder tjänster till Hays

Hays-enhet som är ansvarig för behandlingen av webbplatsanvändares personuppgifter

Hays-enheten som är ansvarig för att behandla personuppgifter om kandidater, tillfälligt anställda, kunder, leverantörer och tredjepart, personer vars data vi tar emot, webbplatsanvändare, personalalumner och besökare kommer att bero på vilket av nedanstående företag som är motparten förknippad med relevant upplägg

Hur du kan komma i kontakt med oss:

 • för att få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss;
 • om du eventuellt misstänker missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter;
 • för att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycke är den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter);

med eventuella kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy

Hur du kan komma i kontakt med oss för att uppdatera dina marknadsföringsinställningar

Sverige

Hays Specialist Recruitment AB

 • Hays Specialist Recruitment AB

Det går att skriva till oss på följande adress:

Sturegallerian, Stureplan 4C, 114 35 Stockholm c/o Data Protection Officer and data protection team

Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud och dataskyddsteam via e-post på: stockholm@hays.com.

Det kan du göra genom att uppdatera din profil här.

Du kan även skicka e-post till oss på: stockholm@hays.com eller genom att klicka på länken för att avbryta en prenumeration i varje e-postmeddelande vi skickar till dig.

Om mer än en av Hays-enheterna som anges ovan gemensamt bestämmer medlen och syftena för behandling av personuppgifter för de typer av individer som anges ovan, kommer Hays-enheterna att behandla sådana personuppgifter som gemensamma personuppgiftsansvariga för syftet med artikel 26.1 i GDPR.

Vi följer de krav som ställs av GDPR i samband med upprättandet av förhållanden med gemensamt personuppgiftsansvariga mellan Hays-enheter.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR i samband med behandlingen av dina personuppgifter av Hays-enheter som tillämpar gemensamt personuppgiftsansvariga, ska du kontakta oss via en av de ovan angivna kanalerna.

 

Bilaga 2
Hur man kontaktar den lokala tillsynsmyndigheten

Land där du anlitar Hays tjänster eller erbjuder tjänster till Hays

Uppgifter om den lokala tillsynsmyndigheten

Sverige

Datainspektionen. Det går att kontakta dem på följande sätt:

 • Telefon: (0046) (0)8 657 61 00
 • E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 • Post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
 • Fax: (0046) (0)8 652 86 52

 

Bilaga 3
Landsspecifika variationer av integritetspolicyn

JURISDIKTION

LANDSSPECIFIKA RÄTTSKRAV

Sverige

Användning av känslig eller specialkategoriserad data

Brottmålsdomar

Detaljer om brottmålsdomar eller straffregister kommer endast att behandlas när det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt att upprätta eller utöva juridiska rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk, såsom krav mot en arbetsgivare för en anställds kriminella handlingar. Personuppgifter i samband med brottmålsdomar eller kriminalregister kan behandlas, till exempel i förhållande till personer i viktiga eller ledande befattningar, om det är nödvändigt att utreda klagomål eller anklagelser om allvarligt oregelbundet uppförande eller för att följa regler inom socialtjänstens område.

Krav på tillgång till uppgifter

Om du har skickat in ett kravrav på tillgång till uppgifter kommer vi inte att inkludera information som finns i utkast till dokument (t.ex. utkast till Word-dokument, utkast till styrelseprotokoll eller utkast till e-post), såvida inte sådant dokument har delats med tredje part eller om dokumentet är mer än ett år gammalt.

Övrigt

Vi kan behöva behandla personlig information om dig för att följa kollektivavtal. Sådan behandling av data är likvärdig med den behandling av data som utförs för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och förordningar.

 

Ordlista

 • Kandidater – inkluderar personer som Hays inte har haft tidigare kontakt med, men som Hays rimligen anser skulle vara intresserade av, eller kan dra nytta av, Hays tjänster och som övervägs för alla roller som annonseras eller marknadsförs av Hays-, inklusive fasta tjänster, deltidstjänster och tillfälliga tjänster, och frilansroller med Hays kunder (inklusive de individer som vill bli tillfälligt anställda). Kandidater inkluderar också sökande till sådana roller samt personer som har tillhandahållit ett spekulativt CV till Hays som inte gäller ett specifikt jobb och/eller som har kontaktat Hays om Hays tjänster och/eller roller som annonserats eller marknadsförts av Hays. Enskilda leverantörer, frilansare och anställda hos leverantörer eller andra tredjeparter presenteras för arbetstillfällen hos Hays kunder som en del av ett FTP-erbjudande eller behandlas för övrigt som kandidater enligt syftena i denna integritetspolicy.
 • Kunder – denna kategori omfattar våra kunder, klienter och andra som Hays tillhandahåller tjänster till inom ramen för sin verksamhet eller som Hays rimligen anser skulle vara intresserade av våra tjänster. Under vissa omständigheter tillhandahåller Hays tjänster till enskilda anställda som arbetar för kundorganisationer, såsom utbildningar till personal som arbetar för kunder inom utbildningssektorn. Observera att i detta sammanhang kräver Hays att kunderna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för kunderna) till sina medarbetare.
 • Radera – Idag är det praktiskt taget omöjligt att garantera en permanent och oåterkallelig radering av elektroniska data. Dessutom kommer vi, som vi har rett ut i denna integritetspolicy, ibland enligt lag eller förordning, eller i riskahanteringssyfte, att tvingas behålla möjligheten att ha tillgång till vissa delar av personuppgifterna. Vårt åtagande gentemot dig är emellertid att så snart personuppgifterna når slutet av den formella lagringsperioden, eller när vi får en giltig begäran från dig att radera dem, vidta särskilda drifts- och systemåtgärder för att garantera att dina uppgifter ”placeras bortom användning”. På så sätt anser vi att medan uppgifterna fortfarande rent tekniskt existerar i ett register, kommer vi att garantera att de inte kan nås snabbt i något av våra driftsystem, processer eller personal. Endast mycket få (och vi menar ytterst få) personer i den överordnade personalen, i mycket begränsade (och återigen menar vi ytterst begränsade) och noggrant föreskrivna situationer kan återställa dina personuppgifter så att de kan läsas enligt de legitima syftena. Så snart det står klart att alla relevanta lagenliga lagringsperioder har löpt ut (som vi, enligt aktuella syften, förväntar oss vara en period på sju år), kommer vi att ta det slutliga steget för att genomföra en ”genomgripande radering”, varigenom inte ens en mycket begränsad överordnad personal kan återställa dina personuppgifter.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) – ett europeiskt rättsligt instrument vars syfte är att harmonisera de europeiska dataskyddslagarna. Den träder i kraft den 25 maj 2018, och alla hänvisningar till den bör tolkas på motsvarande sätt för att inkludera all relaterad nationell dataskyddslagstiftning.
 • Förvaltade tjänsteleverantörsprogram (FTP) – kunder som kontrakterar hanteringen av extern personal (däribland frilansarbetare, oberoende uppdragstagare och tillfälligt anställda) till en extern rekryteringsleverantör.
 • Andra personer som Hays kan kontakta – de kan omfatta kandidaters och Hays personals nödkontakter och referenser. Vi kommer endast att kontakta dem under korrekta omständigheter.
 • Tjänster för utkontraktering av rekryteringsprocessen (URP) – full eller delvis utkontraktering av rekryteringsprocessen för tillsvidareanställda till en rekryteringsleverantör.
 • Personal – inkluderar nuvarande och tidigare anställda och praktikanter som är direkt engagerade i Hays verksamhet (eller som har accepterat ett erbjudande om att bli anställd) samt vissa andra arbetstagare som tillhandahåller eller tillhandahöll tjänster till Hays (även om de inte klassas som anställda). För dessa ändamål inkluderar vi även Hays anställda som arbetar i kundens lokaler enligt villkoren i URP- eller FTP-avtal. I förtydligande syfte omfattar ”personal” inte personer som anställs av Hays i syfte att placeras hos kunder utanför ett URP/FTP-arrangemang. Dessa individer behandlas på samma sätt som Hays kandidater och omfattas av denna integritetspolicy.På samma sätt faller oberoende entreprenörer och konsulter som utför tjänster åt Hays inom definitionen av en ”leverantör” för syftet med denna integritetspolicy.
 • Leverantörer – avser samarbetspartner och företag (däribland enmansföretagare), och atypisk personal som oberoende leverantörer och frilansarbetare, som tillhandahåller tjänster till Hays. Under vissa omständigheter kommer Hays att till tredjepartsleverantörer, som utför tjänster åt Hays, underkontraktera de tjänster som tillhandahålls till kunder. I detta sammanhang kommer leverantörer, som är enskilda uppdragstagare, frilansarbetare eller anställda hos leverantörer att behandlas som kandidater i dataskyddssyfte. Observera att i detta sammanhang kräver Hays att leverantörerna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för kandidater) till sina medarbetare.
 • Personalalumner – avser tidigare anställda som har uttryckt sin önskan att förbli en del av Hays alumnnätverk och att använda Hays alumnportal.
 • System – telefon, dator, internet och wifi-system, programvara och portaler, konton och/eller nätverk som tillhör, kontrolleras eller används av Hays och som används för att överföra, utföra och/eller ta emot kommunikation eller som används på annat sätt i Hays verksamhet, däribland programvara för kandidatportalen och CRM-system.
 • Tillfällig anställning – avser vårt avtalsförhållande med tillfälligt anställda medan de är anställda eller anlitas direkt av oss.
 • Tillfälligt anställda – omfattar de som anställs eller anlitas av Hays i syfte att utföra tillfälligt arbete för en kund eller ett annat företag i Hays-koncernen.Om du är en tillfälligt anställd kommer vi också att fortsätta att behandla dina personuppgifter som kandidat under hela varaktigheten av ditt tillfälliga arbetsuppdrag och därefter, i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.Frågan om och i vilken utsträckning integritetspolicyn för nyanställda och personalens integritetspolicy gäller för dig som tillfälligt anställd beror på lokala lagkrav.För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
 • Brittiska GDPR – GDPR utgör en del av lagarna i Storbritannien i kraft av avsnitt 3 i UK European Union (Withdrawal) Act 2018.
 • Besökare – avser personer som besöker Hays lokaler men som inte ingår i Hays personal.
 • Webbplatsanvändare – alla personer som besöker någon av Hays webbplatser eller någon av Hays mobilapplikationer (appar).