Hays tjänster

Söker du rätt kompetens?

När du är i behov av rätt kompetens, oavsett om det gäller en kortvarig lösning eller långsiktigt behov, har vi på Hays rätt expertis för att hjälpa dig. Våra specialiserade konsulter använder sin branschkunskap, erfarenhet och avancerade lösningar för att hitta rätt kandidat - som matchar dina specifika önskemål.

Rekrytering

Rekrytering

Vi är specialister på rekrytering och erbjuder flexibla rekryteringslösningar utifrån ditt företags situation.

Bemanning

Vi erbjuder uthyrning av kvalificerad personal till dig som har ett tidsbegränsat behov. 

 

Interim

Hays erbjuder anpassade interimlösningar på både chefs- och specialistnivå. 

 

Hays Talent Solution

Hays erbjuder lösningar inom Recruitment Process Outsourcing och Managed Service Provider.

Rekrytering

Behov av rekrytering?

Våra tjänster

Rätt människor får strategiska beslut att bli konkreta resultat. Vi har hjälpt våra kunder att rekrytera i mer än fyrtio år, ändå ser vi med nya ögon på varje nytt uppdrag. Av erfarenhet vet vi att varje verksamhet är unik. Därför behöver du en rekryteringspartner som kan erbjuda en lösning som passar just dig och ditt verksamhetsområde samt förstår just dina specifika behov och utmaningar.

Oavsett vilket rekryteringsbehov du har – chef eller medarbetare, lokalt, nationellt eller internationellt – är Hays din partner.

Vi kan med trygghet påstå att:
1. Vi har erfarenhet från ditt verksamhetsområde
2. Vi har tillgång till de kandidater du behöver i Sverige såväl som globalt
3. Vi kan identifiera de kandidater som bäst matchar dina behov idag och i framtiden

 

Rekrytering

Vi erbjuder dig flexibla rekryteringslösningar utifrån just ditt företags situation. Därför kan du välja att anlita oss för hela rekryteringsprocessen eller delmoment av den. Vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess säkerställer en effektiv och snabb matchning av rätt kandidat till rätt tjänst samt garanterar en professionell och kostnadseffektiv lösning.

Rekryteringsprocessens steg:
1. Kravprofil
2. Annonsframtagning och publicering
3. Search
4. Selektering och urval
5. Telefonscreening 
6. Djupintervjuer
7. Shortlist
8. Tester (tillägg)
9. Referenstagning
10. Beslut om anställning
11. Uppföljning

*Kostnad för annonsering och eventuella tester av slutkandidater tillkommer.

 

Bemanning

Beroende på situation kan en konsultlösning vara det bästa alternativet för din organisation. Inom alla våra expertområden erbjuder vi uthyrning av kvalificerad personal. Vi har ett stort antal konsulter knutna till oss och nya konsulter kontrakteras kontinuerligt för våra uthyrningsuppdrag. Vi hyr ut mot timarvode, interim och kan även erbjuda ”Hyr först - anställ sedan” som alternativ inom samtliga affärs-områden.

Vi arbetar med samma kvalitativa process vid konsultlösningar som vi gör vid rekrytering.


Interim

Hays erbjuder anpassade interimlösningar på både chefs- och specialistnivå. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att hitta rätt talang.

 

Hays Talent Solution 

Hays erbjuder lösningar inom Recruitment Process Outsourcing (RPO)  och Managed Service Provider (MSP). Kontakta vårt expertteam så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla din organisation med rätt kompetens.

 

Vår databas

Vår primära och mest värdefulla källa är vår egen kandidatdatabas, där tusentals kandidater är kvalitessäkrade genom djupintervjuer och referenstagning. Vi arbetar även proaktivt med att attrahera nya intressanta profiler som motsvarar de krav våra kunder ställer.

 

Tester 

Vi genomför personbedömningar och tester mot bakgrund av de förväntningar och krav på personen företagets mål och strategier innebär. Vi använder vår erfarenhet i kombination med psykometriska tester, tester av logisk, verbal och konceptuell förmåga, karriärprofilering och strukturerade djupintervjuer. Vi identifierar den personliga förmåga, motivation och utvecklingspotential som du behöver.

Vakans

Rekryterar du nu? Registrera din vakans hos Hays och låt oss matcha dig med rätt kandidat.

Kontakta oss

Vi delar gärna med oss av vår expertis till dig oavsett om du är kund eller kandidat. Kontakta oss för fortsatt dialog om hur vi kan hjälpa just dig.