Hays tjänster

Söker du rätt kompetens?

När du är i behov av rätt kompetens, oavsett om det gäller en kortvarig lösning eller långsiktigt behov, har vi på Hays rätt expertis för att hjälpa dig. Våra specialiserade konsulter använder sin branschkunskap, erfarenhet och avancerade lösningar för att hitta rätt kandidat - som matchar dina specifika önskemål.

Rekrytering

Rekrytering

Vi är specialister på rekrytering och erbjuder flexibla rekryteringslösningar utifrån ditt företags situation.

Bemanning

Vi erbjuder uthyrning av kvalificerad personal till dig som har ett tidsbegränsat behov. 

 

Interim

Hays erbjuder anpassade interimlösningar på både chefs- och specialistnivå. 

 

Hays Talent Solution

Hays erbjuder lösningar inom Recruitment Process Outsourcing och Managed Service Provider.

Rekrytering

Behov av rekrytering?

Söker du rätt kompetens?

Hays tjänsteutbud

Rätt människor får strategiska beslut att bli konkreta resultat. Vi har hjälpt våra kunder att rekrytera i mer än fyrtio år, ändå ser vi med nya ögon på varje nytt uppdrag. Av erfarenhet vet vi att varje verksamhet är unik. Därför behöver du en rekryteringspartner som kan erbjuda en lösning som passar just dig och ditt verksamhetsområde samt förstår just dina specifika behov och utmaningar.

Oavsett vilket rekryteringsbehov du har – chef eller medarbetare, lokalt, nationellt eller internationellt – är Hays din partner.

Vi kan med trygghet påstå att:
1. Vi har erfarenhet från ditt verksamhetsområde
2. Vi har tillgång till de kandidater du behöver
3. Vi kan identifiera de kandidater som bäst matchar dina behov idag och i framtiden

 

Rekrytering

Vi erbjuder dig flexibla rekryteringslösningar utifrån just ditt företags situation. Därför kan du välja att anlita oss för hela rekryteringsprocessen eller delmoment av den. Vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess säkerställer en effektiv och snabb matchning av rätt kandidat till rätt tjänst samt garanterar en professionell och kostnadseffektiv lösning.

Rekryteringsprocessens steg:
1. Kravprofil
2. Annonsframtagning och publicering
3. Search
4. Selektering och urval
5. Telefonscreening 
6. Djupintervjuer
7. Shortlist
8. Tester (tillägg)
9. Referenstagning
10. Beslut om anställning
11. Uppföljning

*Kostnad för annonsering och eventuella tester av slutkandidater tillkommer.

 

Konsultlösningar

Inom alla våra expertområden erbjuder vi uthyrning av kvalificerad personal. Vi har ett stort antal konsulter knutna till oss och nya konsulter kontrakteras kontinuerligt för våra uthyrningsuppdrag. Vi hyr ut mot timarvode, interim och kan även erbjuda ”Hyr först - anställ sedan” som alternativ inom samtliga affärs-områden.

Vi arbetar med samma kvalitativa process vid konsultlösningar som vi gör vid rekrytering.

 

Search

Ibland behövs en uppsökande verksamhet för att nå den önskade målgruppen - då kartlägger vi marknaden inom det område där rätt kandidat kan finnas. Naturligtvis tar vi även tillvara på din erfarenhet som uppdragsgivare inom området, för att hitta rätt personer.

Vi identifierar relevanta kandidater med rätt kvalifikationer, diskret och konfidentiellt. På ett lyhört och professionellt sätt väcker vi intresse för den position du har att erbjuda. Genom Hayskoncernen har vi utvecklade nationella, nordiska och globala nätverk. Vi kan identifiera och kontakta tänkbara kandidater till ledande positioner, utan att skapa uppmärksamhet. Genom oss hittar du chefer och erfarna branschspecialister inom samtliga affärsområden.

 

Executive Search

Våra seniora chefskonsulter har lång egen erfarenhet från ledande positioner. De är vana att identifiera i vilket skede en organisation befinner sig och vilken typ av ledarskap som krävs. Hays Executive’s metodik identifierar snabbt potential, viktiga karaktärsdrag och avgörande erfarenheter. Vårt nätverk och unika, globala kandidatdatabas består av tusentals erfarna och kompetenta personer inom samliga branscher. Vänligen skicka din förfrågan till: stockholm@hays-executive.com

 

Second Opinion

Vill ni ha ett kvalitativt beslutsunderlag inför en anställning eller vidareutveckling av dina anställda? Vi arbetar med att definiera, mäta och utvärdera potential hos personal. Tjänsten ger en objektiv bedömning av potential, styrkor och utvecklingsbara sidor inför en anställning eller ny tjänst i företaget. Det ger ett kompletterande beslutsunderlag utan påverkan av personliga relationer, rykten eller ytliga reflektioner från ett första intryck. Vi grundar rekommendationer på en strukturerad beteendecentrerad djupintervju och arbetspsykologisk testning med instrument som har vetenskaplig grund för att förutsäga framgång i arbetslivet.

Tjänsten innehåller:
1. Kravspecifikation - avstämning av kravprofil och val av testbatteri
2. Bokning av intervju och genomförande av djupintervju
3. Testning och återkoppling till kandidat och beställare
4. Referenstagning
5. Sammanställning av rapport – återrapportering och beslutsunderlag

 

Vår databas

Vår primära och mest värdefulla källa är vår egen kandidatdatabas, där tusentals kandidater är kvalitessäkrade genom djupintervjuer och referenstagning. Vi arbetar även proaktivt med att attrahera nya intressanta profiler som motsvarar de krav våra kunder ställer.

 

Tester – Att välja rätt

Vi genomför personbedömningar och tester mot bakgrund av de förväntningar och krav på personen företagets mål och strategier innebär. Vi använder vår erfarenhet i kombination med psykometriska tester, tester av logisk, verbal och konceptuell förmåga, karriärprofilering och strukturerade djupintervjuer. Vi identifierar den personliga förmåga, motivation och utvecklingspotential som du behöver.

DynamicForms JSP Portlet

Behov av personal?

Indikerar ett obligatoriskt fält.

Vänligen fyll i denna form för att registrera en vakans, våra experter kontaktar dig inom kort. 

Använd kommentarsfältet för att kortfattat förklara ditt behov.

Insamling av e-postadresser står i linje med Hays Privacy Policy

Fördelar med Konsultlösning

Behov av konsult?

Beroende på situation kan en konsultlösning vara det bästa alternativet.
Nedan listar vi fem fördelar med att anställa en konsult.


Fördelar med konsult

Kontakta oss

Hitta ditt närmaste Hays kontor

Hitta ditt närmaste Hays kontor i Sverige.

 

Hitta till oss