IT Contracting

IT Contracting

IT-contracting är helt enkelt när en IT-specialist fungerar som en entreprenör och själv säljer sina tjänster till en kund, där kontrakten ofta varierar från projekt till projekt. Dessa specialister är kontrakterade temporärt, oftast för att arbeta på individuella projekt, till skillnad från personal som är anställd permanent med tills vidare-kontrakt.

Att arbeta med Hays underlättar för dig som IT-specialist
För IT-specialisterna agerar vi som en mellanhand och hittar företag som behöver deras kunskap. På Hays har vi redan ett stort nätverk med kontakter, vilket minskar oron i att inte veta vad nästa jobb är. Detta gör att våra IT-specialister bara behöver fokusera på att göra ett bra jobb.
 


Läs mer om vårt expertområde IT här