Den här sida använder cookies. Om du fortsätter nu accepterar du detta men du kan ändra dina inställningar här när som helst.

Reviderad integritetspolicy

Om du har kommit till denna sida för att ändra dina kommunikationsinställningar, vänligen klicka här.

INLEDNING

 • I denna integritetspolicy förklaras vad vi gör med dina personuppgifter, oavsett om vi håller på att hjälpa dig att finna ett arbete, om vårt samarbete fortsätter när vi har funnit ett arbete till dig, om vi tillhandahållit en tjänst, om du har tillhandahållit oss en tjänst, om vi använder dina uppgifter för att be om din hjälp när det rör en av våra kandidater eller om du besöker vår webbplats.
   
 • Policyn beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter och hur vi, när vi gör det, följer våra rättsliga skyldigheter gentemot dig. Ditt integritetsskydd är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda och säkerställa din rätt till skydd av personuppgifter.  
   
 • Denna integritetspolicy tillämpas för personuppgifter tillhöriga webbplatsbesökare, sökande, kunder, leverantörer och andra människor som vi kan kontakta för att ta reda på mer om de sökande eller vilka de anger som kontaktpersoner i nödsituationer.  Den gäller även personalens nödkontakter. För att förtydliga: om du är en del av Hays personalstyrka ska du hänvisa till Hays integritetspolicy för personalen som finns tillgänglig på Hays intranät.
   
 • När det gäller tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter (inklusive men inte begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679)) (”GDPR”), kan det företag som är ansvarigt för dina personuppgifter (”Hays” eller ”oss”) hittas här.
   
 • Det är viktigt att tydligt ange att vi kan komma att ändra denna integritetspolicy vid olika tillfällen. Besök denna sida om du vill vara informerad, eftersom vi kommer att publicera eventuella ändringar här.
   
 • Om du är missnöjd med någon del av integritetspolicyn, kan du ha lagstadgade rättigheter och därför har vi, när det är relevant, även beskrivit dessa.
   
 • Denna integritetpolicy tillämpas i berörda länder i vårt internationella nätverk. Olika länder kan använda dataskydd på aningen olika sätt och därför har vi även landsspecifika delar i denna integritetspolicy. Det finns landsspecifika villkor för din jurisdiktion här. Det gör det möjligt för oss att garantera att vi följer alla tillämpliga skydd av personuppgifter oavsett var du befinner dig.
   

KORTVERSION AVSNITTET ”SNABBÖVERSIKT”

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

 • SÖKANDES UPPGIFTER: För att tillhandahålla bästa möjliga anställningsmöjligheter som är skräddarsydda för dig, behöver vi behandla viss information. Vi ber endast om uppgifter som i verklig mening kommer att hjälpa oss, som namn, ålder, kontaktuppgifter, utbildning, anställningshistorik, kontakter för nödsituationer, immigrationsstatus, ekonomisk information (när vi måste kontrollera ekonomisk bakgrund) och socialförsäkringsnummer (och du kan förstås välja att lämna ut annan relevant information). När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi även samla in information som rör hälsa, information om mångfald eller uppgifter om straffrättsliga domar.
   
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.
   
 • KUNDUPPGIFTER: Om du är en av Hays kunder, behöver vi samla in och använda information om dig eller enskilda individer i din organisation när vi tillhandahåller tjänster som till exempel: (i) finna sökande som är lämpliga för dig eller din organisation, (ii) ge dig ett förvaltat tjänsteleverantörsprogram (”FTP”) (eller bistå en annan organisation att utföra den tjänsten), (iii) tillhandahålla tjänster för utkontraktering av rekryteringsprocessen (”URP”)  (eller bistå en annan organisation att göra det) och/eller (iv) meddela dig om material som publiceras av Hays som sannolikt är relevant och användbart för dig (till exempel vårt Global Skills-index).
   
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in på det här sättet, klicka här.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.
   
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi behöver lite information från leverantörerna för att garantera att förloppet blir friktionsfritt. Vi behöver kontaktuppgifter till relevanta personer i din organisation så att vi kan kommunicera med er. Vi behöver även annan information som till exempel bankuppgifter så att vi kan betala för de tjänster som tillhandahålls (om detta är en del av avtalet oss emellan).
   
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.
   
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN KANDIDATER OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER, KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER OCH ANHÖRIGA: För att förse sökande med lämpliga arbetsmöjligheter på ett säkert sätt och för att ge de sökande och vår personal de bästa möjligheterna behöver vi viss grundläggande bakgrundsinformation. Vi ber endast om mycket grundläggande kontaktuppgifter, så att vi kan ta kontakt med dig antingen för att få referenser eller därför att du har hamnat på listan som nödkontakt åt någon av de sökande eller bland personalen.
   
 • Vid önskemål om en mer detaljerad beskrivning av de personuppgifter som vi samlar in om dig, klicka här.
   
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter från webbplatsbesökarna och de används för att förbättra webbplatsen och för att hantera de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information som till exempel hur vår webbplats används, hur ofta den besöks och de tidpunkter som webbplatsen besöks mest.
   
 • Vid önskemål om mer information om vilka uppgifter vi samlar in vid besök på webbplatsen, klicka här.


En viss del av de personuppgifter som vi samlar in krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter till var och en. När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi även samla in de sökandes personnummer och religiösa tillhörighet. Andra fakta kan helt enkelt behövas för att tillse att våra kontakter löper friktionsfritt.

Beroende på typ av personuppgifter och de grunder på vilka vi behandlar dem och om du avstår från att lämna ut sådana uppgifter till oss, kanske vi inte kan uppfylla våra avtalskrav eller, i extrema fall, kanske vi inte kan fortsätta vårt samarbete.

För uppgifter om de rättsliga grunder vi åberopar för att kunna använda och behandla personuppgifterna, klicka här.
 

Hur samlar vi in personuppgifter?

 • SÖKANDES UPPGIFTER: Det finns två huvudsakliga sätt på vilka vi samlar in personuppgifter:
  1.    Direkt från dig och
  2.    Från tredje man.
   
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
   
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.

 • KUNDUPPGIFTER: Det finns två huvudsakliga sätt på vilka vi samlar in personuppgifter:
  1.    Direkt från dig och
  2.    Från tredje man (t.ex. de sökande) och andra begränsade källor (t.ex. media på och utanför internet).
   
 • Om du vill läsa mer om hur vi samlar in personuppgifter, klicka här.
   
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
   
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi samlar in dina personuppgifter under tiden vi arbetar med dig.
   
 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även samla in vissa uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.
   
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER: Vi samlar endast in dina kontaktuppgifter när en sökande eller en medarbetare lägger in dig som en nödkontakt eller när en sökande informerar oss om dem för att du ska fungera som referens.
   
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi samlar in uppgifter automatiskt via cookies när du besöker webbplatsen och enligt den inställning för cookies som är gjord i ditt webbläsarprogram. För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här. Vi kommer även att samla in uppgifter från dig när du kontaktar oss via webbplatsen till exempel när chattfunktionen används.
   

Hur använder vi dina personuppgifter?

 • SÖKANDES UPPGIFTER: Den huvudsakliga orsaken till att vi använder dina personuppgifter är att hjälpa dig att finna en anställning eller någon annan arbetsuppgift som kan vara lämplig. Ju mer information vi har om dig, dina kunskaper och ambitioner, desto mer kan vi skräddarsy tjänsten. När det är lämpligt och följer lokala lagar och regler kan vi även använda dina personuppgifter för sådant som övervakning av marknadsföring, profilering och mångfald. När det är lämpligt kommer vi att be om ditt samtycke för att genomföra vissa av dessa åtgärder.
   
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här .
   
 • KUNDUPPGIFTER: Den huvudsakliga anledningen till att använda information om kunder är att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt så att samarbetet kan löpa friktionsfritt. Detta kan innebära: (i) att identifiera sökande som vi tror kommer att passa bäst för dig och din organisation, (ii) att förse dig med ett FTP-program (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iii) att förse dig med URP-tjänster (eller bistå en annan organisation att göra det). Ju mer information vi har, desto mer kan vi skräddarsy vår tjänst.
   
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: De huvudsakliga anledningarna till att använda dina personuppgifter är att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt så att samarbetet kan löpa friktionsfritt och att följa lagar och regler.
   
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
   
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER: Vi använder referensers personuppgifter för att hjälpa de sökande att finna en anställning som passar dem. Om vi kan kontrollera deras uppgifter och meriter kan vi se till att de matchas på ett bra sätt med blivande arbetsgivare. Vi kan även använda referensernas personuppgifter för att kontakta dem vid en rekrytering som kan vara av intresse för dem. Vi använder en sökandes personuppgifter eller en anställds kontakter för nödsituationer vid en olycka eller en nödsituation som berör den sökande eller den anställda
   
 • För mer information om hur vi använder personuppgifter, klicka här.
   
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi använder personuppgifter som en hjälp att förbättra webbplatsen, till exempel genom att analysera dina senaste jobbsökningskriterier. Det gör att vi kan föreslå arbeten som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du även är sökande eller kund till Hays, kan vi använda uppgifter från dina besök på webbplatsen för att förbättra andra aspekter i vår kommunikation eller vår tjänst till dig.
   
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.
   
 • Lägg märke till att kommunikation till och från Hays personal inklusive e-postmeddelanden granskas som en del av interna eller externa undersökningar eller en rättstvist.
   

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

 • SÖKANDES UPPGIFTER: Vi kan lämna ut personuppgifter till olika parter, på olika sätt och av olika orsaker. Främst delar vi informationen med blivande arbetsgivare för att öka dina chanser att säkerställa att du får önskat arbete. Såvida inte något annat anges, kan vi även dela information med någon annan företagskoncern och dithörande parter som till exempel våra tjänsteleverantörer där vi känner att det skulle hjälpa oss att ge dig bästa möjliga service.
   
 • Om det finns önskemål om att få se en lista över dem vi lämnar ut personuppgifter till, klicka här.
   
 • KUNDUPPGIFTER: Vi kommer att lämna ut dina uppgifter: (i) främst för att garantera att vi förser dig med en lämplig sökandepool (ii) för att förse dig med ett förvaltat leverantörsprogram (eller bistå en annan organisation att göra det), och/eller (iii) att förse dig med tjänster för en utkontrakterad rekryteringsprocess (eller bistå en annan organisation att göra det). Såvida inte något annat anges kan vi dela information med någon annan företagskoncern och dithörande tredje part som till exempel våra tjänsteleverantörer så att vi kan uppfylla dessa mål.
   
 • Om det finns önskemål om att få se en lista över dem vi lämnar ut personuppgifter till, klicka här.
   
 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Såvida inte något annat anges kan vi lämna ut information till någon annan företagskoncern och dithörande parter som till exempel våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
   
 • Om det finns önskemål om att få se en lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till, klicka här.
   
 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER: Såvida inte något annat anges kan vi lämna ut information till någon annan företagskoncern och dithörande parter som till exempel våra tjänsteleverantörer och organisationer till vilka vi tillhandahåller tjänster.
   
 • Om det finns önskemål om att få se en lista över dem som vi lämnar ut personuppgifter till, klicka här.
   
 • WEBBPLATSBESÖKARE: Såvida inget annat anges kan vi lämna ut personuppgifter till webbanalysföretag, automatiserade marknadsföringsplattformar och leverantörer av sociala medietjänster för att se till att den annonsering du får är lämplig för dig.  
   

Hur skyddar vi personuppgifter?

 • Vi tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. Det är därför vi har vidtagit lämpliga åtgärder som är utformade för att förhindra obehörig tillgång till, och felaktig användning av, personuppgifter.
   
 • För mer detaljerad information om de metoder vi använder, klicka här.
   

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 • Om du inte har hört av dig (eller om det företag du i förekommande fall arbetar för eller med) under de senaste två åren kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system såvida vi inte i god tro bedömer att vi enligt lag eller andra myndighetkrav måste spara dem (till exempel på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med en eventuell rättstvist).
   
 • För mer information om policyn för sparande av personuppgifter, klicka här
   

Hur kan du få tillgång till ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss?

 • Även om vi redan innehar dina personuppgifter, har du fortfarande olika rättigheter till dem. För att få information om dessa rättigheter, klicka på kontakta oss. Vi strävar efter att hantera din begäran utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser enligt kraven i tillämpliga lagar. Observera att vi kan registrera din kommunikation som en hjälp för oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
   
 • Rätt att göra invändningar: Om vi använder dina uppgifter för att vi bedömer det som nödvändigt för våra legitima intressen och du inte samtycker till det, har du rätt att göra en invändning.  Vi kommer att besvara din förfrågan inom 30 dagar (även om vi kan ha rätt att förlänga denna period i vissa fall). I allmänhet kommer vi endast att motsätta oss det om vissa begränsade villkor gäller.
   
 • Rätt att återkalla samtycke: När vi har tagit emot ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för viss verksamhet (till exempel för att bedöma din lämplighet för vissa arbeten) eller ditt samtycke att marknadsföra dig, kan du när som helst återkalla detta samtycke.
   
 • Krav på tillgång till uppgifter: I förtydligande syfte har du alltid rätt att be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och du kan begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. I så fall kan vi infria din begäran eller även göra något av det följande
   
  -  vi kan be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran och
  -  när det är tillåtet enligt lag kan vi avböja din begäran, men i så fall kommer vi att förklara varför.
   
 • Rätt till radering: I vissa situationer (till exempel när vi har hanterat personuppgifter på ett olagligt sätt) har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att besvara en sådan förfrågan inom 30 dagar (även om vi kan ha rätt att förlänga denna period i vissa fall) och kommer endast att avvisa din förfrågan om vissa begränsade villkor gäller. Om vi verkligen samtycker till din begäran, kommer vi att radera dina personuppgifter men kommer vanligen att anta att du vill att vi ska behålla ditt namn i registren över personer som fördrar att inte bli kontaktade. På så sätt kommer vi att minimera risken att du blir kontaktad i framtiden när dina uppgifter samlas in under omständigheter som inte hör till saken. Om du vill att vi inte gör detta, står det dig fritt att framföra det.
   
 • Rätt till dataportabilitet: Om du vill har du rätt att överföra dina personuppgifter från oss till en annan personuppgiftsansvarig. Vi hjälper till med detta – antingen genom att direkt överföra personuppgifterna åt dig, eller genom att ge dig en kopia i ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
   
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Om detta finns information här.
   
 • Om du ändrar dig kan du säga upp prenumeration av en del av eller all marknadsföring (till exempel jobbmeddelanden via e-post eller Hays nyhetsbrev) genom att klicka på länken i e-postmeddelandet för uppsägning av prenumeration eller genom att uppdatera dina val under inställningar på Hays webbplats (genom att logga in på ditt konto eller genom att skriva in din e-postadress).
   
 • Om du vill veta mer om dina rättigheter för de personuppgifter vi har om dig, klicka här.
   

Hur lagrar och överför vi personuppgifter internationellt?

 • Hays är en global organisation, vilket är det som gör det möjligt för oss att kunna erbjuda en bra servicenivå. För att vi ska kunna fortsätta att arbeta på det här sättet, kan vi behöva överföra eller lagra personuppgifter internationellt.
   
 • För mer information om de åtgärder vi vidtar när vi överför och lagrar personuppgifter internationellt, klicka här.
   

Vem ansvarar för behandling av personuppgifter på Hays webbplats? 

 • Hays kontrollerar behandlingen av personuppgifter på sin eller sina webbplatser.
   
 • Vid frågor eller önskemål om mer information, klicka här.
   

Vad är cookies och hur används de?

 • En ”cookie” (en ”kaka”) är en liten datafil som lagras på din dators hårddisk. De används av nästan alla webbplatser och skadar inte datorn. Vi använder dem för att spåra din aktivitet så att vi kan se till att du får ut mesta möjliga av webbplatsen. Vi kan använda informationen från dessa cookies för att se till att vi erbjuder dig alternativ som är skräddarsydda för dina inställningar vid nästa besök. Vi kan även använda cookies för att analysera trafiken och i reklamsyfte.
   
 • Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du godkänner, kan detta vanligen ändras i webbläsarprogrammets inställningar. Vi lämnar även information om detta på sidan Marknadsföringsinställningar på Hays webbplats.
   
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns, klicka här.

 

Hur man avaktiverar cookies

 • Om du inte vill ta emot cookies som inte är strikt nödvändiga för att utföra de grundläggande funktionerna på webbplatsen, kan du välja att avaktivera dem genom att ändra inställningarna i ditt webbläsarprogram
   
 • De flesta webbläsarprogram godkänner cookies men om du inte vill att vi samlar in information på detta sätt går det att välja att godkänna alla eller vissa, eller att avvisa cookies i webbläsarprogrammets inställningar. Men att avvisa alla cookies innebär att det kanske inte går att utnyttja webbplatsens alla funktioner. Varje webbläsarprogram är unikt, så läs i programmets hjälpmeny för att lära dig hur inställningarna för cookies ändras.
   
 • För mer allmän information om cookies, samt om hur de kan avaktiveras, besök aboutcookies.org. Där finns även information om hur man raderar cookies på datorn.
   

AVSNITT MED LÅNGA VERSIONER
*****************************

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Söker du efter mer information om vilka uppgifter vi samlar in om dig? Här finner du mer detaljerad information om de uppgifter vi kan samla in. Den information som beskrivs nedan är givetvis sådan som går utöver de personuppgifter vi måste samla in och behandla enligt lag i en viss situation.
 

 • SÖKANDES UPPGIFTER: Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kan vi samla in viss eller all den information som anges nedan för att vi ska kunna erbjuda dig anställningsmöjligheter som är skräddarsydda för dina omständigheter och dina intressen: I vissa jurisdiktioner finns det begränsningar när det gäller att behandla vissa av de uppgifter som anges nedan. I sådana fall kommer vi inte att behandla uppgifterna i de jurisdiktionerna: 

  -    Namn
  -    Ålder/födelsedatum
  -    Födelsenummer
  -    Kön
  -    Bilder
  -    Civilstånd
  -    Kontaktuppgifter
  -    Utbildning
  -    Anställningshistorik
  -    Nödkontakter och uppgifter om eventuella anhöriga
  -    Uppgifter om referenser
  -    Immigrationsstatus (om du behöver arbetstillstånd)
  -    Nationalitet/medborgarskap/födelseort
  -    En kopia på körkortet och/eller pass/id-kort
  -    Ekonomisk information (när vi behöver utföra en kontroll av den ekonomiska bakgrunden)
  -    Personnummer och eventuell annan skatterelaterad information
  -    Mångfaldsinformation inklusive etniskt ursprung, religiös eller liknande övertygelse, fysisk och psykisk hälsa, däribland information om funktionsnedsättning
  -    Uppgifter om straffrättsliga domar om detta krävs för ett arbete som du är intresserad av att söka
  -    Uppgifter om nuvarande lön, pensioner och förmåner
  -    Information om dina intressen och behov när det gäller framtida anställning, både insamlad direkt och som vi slutit oss till, till exempel från jobb som du har tittat på eller artiklar som du läst på webbplatsen
  -    Extra information som du väljer att uppge för oss
  -    Extra information om dig som dina referenser väljer att berätta för oss
  -    Extra information om dig som våra kunder kan berätta för oss, eller som vi får reda på av tredjepartskällor som till exempel jobbsökarwebbplatser
  -    IP-adress
  -    De datum, tider och hur ofta du utnyttjar våra tjänster och
  -    Kameraövervakningsinspelning om du vistas i våra lokaler.
   
 • Observera att listan ovan med personuppgiftskategorier som vi kan samla in inte är uttömmande.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.


***

 • KUNDUPPGIFTER: De uppgifter vi samlar in om kunder är för närvarande mycket begränsade. Vi behöver i allmänhet endast dina kontaktuppgifter eller uppgifter om enskilda kontakter i din organisation (som till exempel deras namn, telefonnummer och e-postadresser) för att göra det möjligt för oss att garantera att vårt samarbete löper friktionsfritt. Vi har även information om det du gör online med sökandeprofiler och annat material som publiceras av Hays, vilket vi använder för att garantera att marknadsföringskommunikationen till dig är relevant och levereras i tid. Vi kan även ha extra information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som till exempel när du har att göra med finans- och indrivningsteamen, kan samtalen med dig spelas in, beroende på gällande lagar och krav. Om vi behöver ytterligare personuppgifter av någon anledning, informerar vi dig om detta.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.
   

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi samlar inte in många uppgifter om leverantörer – vi behöver helt enkelt försäkra oss om att vårt samarbete löper friktionsfritt. Vi kommer att samla in kontaktuppgifter för vissa personer i din organisation, som till exempel namn, telefonnummer och e-postadresser. Vi kommer även att samla in bankuppgifter, så att vi kan betala dig. Vi kan även ha extra information som någon i din organisation har valt att berätta för oss. Under vissa omständigheter, som till exempel när du har att göra med finans- och indrivningsteamen, kan samtalen med dig spelas in, beroende på gällande lagar och krav.
   
 • Vid besök på webbplatsen kommer vi även att samla in vissa data om dig. För mer information om detta, klicka här.
   

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER: Allt vi behöver från referenserna är en bekräftelse på vad vi redan vet om den sökande eller den blivande medarbetaren så att de kan säkerställa det arbete som de verkligen vill ha. En kontakt för nödsituationer ger oss någon att ringa i ett nödläge. För att be om en referens kommer vi förstås att behöva referensens kontaktuppgifter (som till exempel namn, e-postadress och telefonnummer). Vi kommer även att behöva de uppgifterna om en sökande eller en medarbetare har lagt in dig som sin nödkontakt så att vi kan kontakta dig i händelse av en olycka eller ett nödläge.
   

***

 • WEBBPLATSANSVÄNDARE: Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter från webbplatsbesökarna och de används för att förbättra webbplatsen och för att hantera de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information som till exempel hur du använder webbplatsen, hur ofta den besöks, din webbläsartyp, den plats du besöker webbplatsen från, det språk du väljer att läsa på webbplatsen och de tidpunkter som webbplatsen besöks mest. Om det går att kontakta oss via webbplatsen, till exempel genom att använda chattfunktionen, kommer vi att samla in information som lämnas till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter.
   
 • Vid önskemål om mer information om vilka uppgifter vi samlar in vid besök på webbplatsen, klicka här.

****************************
 

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER? 

 • SÖKANDES UPPGIFTER: Vanligtvis samlar vi in den sökandes personuppgifter på tre sätt:

  1.    Personuppgifter som du som sökande lämnar till oss
  2.    Personuppgifter som vi får från andra källor och
  3.    Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

  Personuppgifter som du lämnar till oss

 • Hays behöver känna till viss information om dig för att kunna tillhandahålla en skräddarsydd tjänst. Det kommer att göra det möjligt för oss att ge dig de bästa möjligheterna och det besparar dig tid genom att du slipper söka igenom information om arbeten och tjänster som inte är relevanta för dig.
   
 • Det finns ett flertal sätt på vilka du kan dela med dig av din information. Det beror på vad som passar dig. Hit hör exempelvis följande:
  -    Att skriva in dina uppgifter på Hays webbplats eller via ett ansökningsformulär, som en del av registreringsprocessen
  -    Att lämna in en CV i pappersform vid ett av Hays rekryteringsevent, en jobbmässa eller ett kontor
  -    Att skicka en CV med e-post till Hays konsult eller att bli intervjuad av konsulten
  -    Att söka jobb via en jobbsamlarsida, som därefter skickar dig vidare till Hays webbplats
  -    Att lägga in dina personuppgifter på en av Hays mikrosajter, eller
  -    Att delta i en tävling via en social mediekanal som till exempel Facebook eller Twitter.

  Personuppgifter vi får från andra källor

 • Vi får även personuppgifter om sökande från andra källor: Beroende på de aktuella omständigheterna och tillämpliga lokala lagar och krav, kan de omfatta personuppgifter som erhållits i följande situationer:
  -    Din referens kan yppa personlig information om dig
  -    Våra kunder kan lämna ut personuppgifter om dig till oss
  -    Vi kan få information om dig efter sökning efter potentiella sökande från tredjepartskällor, som till exempel LinkedIn och andra jobbsajter
  -    Om du ”gillar” vår sida på Facebook eller ”följer” oss på Twitter får vi personuppgifter om dig från de webbplatserna och
  -    Om du har hänvisats till oss via en URP- eller en FTP-leverantör, kan de lämna ut personuppgifter om dig till oss.

  Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, samla in dina uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.


***

 • KUNDUPPGIFTER: Vi samlar in kunders personuppgifter på tre sätt:

  1.    Personuppgifter som vi får direkt från dig
  2.    Personuppgifter som vi får från andra källor och
  3.    Personuppgifter som vi samlar in automatiskt.

  Personuppgifter som vi får direkt från dig

 • Vi delar samma mål – att se till att du får bästa möjliga personal till din organisation. Vi kommer att få information direkt från dig på två sätt:
  -    När du tar kontakt med oss, vanligen via telefon eller e-post och/eller
  -    När vi kontaktar dig, antingen via telefon eller e-post, eller mer vanligt via våra konsulters affärsutvecklingsverksamhet.

  Personuppgifter vi får från andra källor

 • När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi söka efter mer information om dig eller dina kolleger från andra källor vanligen genom bakgrundskontroller eller annan marknadsinformation inklusive:
  -    Från tredje parts marknadsundersökningar och genom att analysera medier på och utanför internet (vilket vi kan göra själva, eller anlita andra organisationer som gör det åt oss)
  -    Från listor med representanter på relevanta event och
  -    Från andra begränsade källor och tredje part (till exempel från de sökande i den utsträckning som de förser oss med dina uppgifter som referens åt dem). 

  Personuppgifter vi samlar in via webbplatsen 

 • I den utsträckning som webbplatsen besöks och klickas på eller om ett e-postmeddelande från oss läses, kan vi även, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, samla in dina uppgifter automatiskt eller genom att du lämnar dem till oss. För mer information klicka här.


***

 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vid besök på vår webbplats finns det viss information som vi kan samla in automatiskt, oavsett om du beslutar dig för att utnyttja våra tjänster eller ej. Den utgörs av din IP-adress, datum och tidpunkt och hur ofta du besöker webbplatsen och det sätt på vilket du förflyttar dig runt bland innehållet. Vi kommer även att samla in uppgifter när du kontaktar oss via webbplatsen till exempel genom att använda chattfunktionen. 
   
 • Vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies enligt den inställning för cookies som är gjord i ditt webbläsarprogram. Om du även är sökande eller kund hos Hays, kan vi använda uppgifter om hur du använder webbplatserna för att förbättra andra delar av kommunikationen eller tjänsterna till dig. För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.
   

*****************************
 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När vi fått in uppgifter om dig, använder vi dem på ett antal sätt.

 • Självklart är vårt huvudsakliga arbetsområde rekrytering genom att vi för samman rätt sökande med rätt arbetstillfällen. Nedan har vi angett olika sätt på vilka vi kan använda och behandla dina personuppgifter i detta syfte när det är lämpligt och följer lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är uttömmande.
  -    Att samla in uppgifter från dig och andra källor, som till exempel LinkedIn
  -    Att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i vår databas, så att vi kan kontakta dig för rekrytering
  -    Att förse dig med rekryteringstjänster och att förenkla rekryteringsprocessen
  -    Att matcha dina personuppgifter med lediga tjänster som vi tror kan passa dig
  -    Att skicka din information till kunder, för att söka jobb eller för att bedöma din lämplighet för jobb
  -    Att göra det möjligt för dig att lämna in din CV, söka jobb online eller att prenumerera på meddelanden om arbeten som vi tror kan vara intressanta för dig
  -    Att göra det möjligt för dig att delta i specialistkurser online
  -    Att göra det möjligt för dig att använda interaktiva funktioner för våra tjänster, när du väljer att göra det
  -    Att fullfölja de skyldigheter som finns i avtal som ingåtts oss emellan
  -    Att fullfölja de skyldigheter som finns i avtal som ingåtts mellan Hays och tredje part med anledning av din rekrytering
  -    Att förenkla våra löneutbetalnings- och faktureringsprocesser
  -    Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar
  -    Att kontrollera uppgifter du har lämnat genom att använda tredjepartsresurser (som till exempel psykometriska utvärderingar eller kunskapstester) eller att begära information (som till exempel referenser, meriter och eventuella straffrättsliga domar i den utsträckning som detta är lämpligt och följer lokala lagar)
  -    Att följa de juridiska skyldigheterna i samband med upptäckt av brott eller uppbörd av skatt och avgifter och
  -    Att bearbeta dina uppgifter så att vi kan skicka dig målstyrt, relevant marknadsföringsmaterial eller annan kommunikation som vi tror sannolikt kommer att vara intressant för dig.
   
 • Vi kan använda dina personuppgifter för ovanstående syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här. Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur och när det görs här.
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

  Marknadsföring

   
 • Periodvis kan vi skicka dig information som vi tror kan vara av intresse eller be om din hjälp att föra ihop andra sökande med arbetstillfällen. Vi kan särskilt vilja använda dina uppgifter i de syften som anges nedan, när det är lämpligt och följer lokala lagar och krav. Observera att denna lista inte är uttömmande. För att:
  -    göra det möjligt för oss att utveckla och marknadsföra andra produkter och tjänster
  -    marknadsföra hela vårt utbud av rekryteringstjänster (tillsvidareanställning, tillfällig anställning, kontraktsanställning, omplacering, förvaltat leverantörsprogram och utkontrakteringstjänster för rekryteringsprocessen till dig
  -    skicka dig uppgifter om rapporter, kampanjer, erbjudanden, nätverkande och kundevenemang samt allmän information om de branscher som vi tror kan vara av intresse för dig
  -    visa kampanjutdrag om dina uppgifter på Hays webbplats(er) som en framgångsberättelse (endast när vi har fått ditt uttryckliga samtycke att göra det) och
  -    förse dig med information om vissa rabatter och erbjudanden som du kan få genom ditt samarbete med Hays.
 • Vi behöver få ditt samtycke till vissa delar av denna verksamhet som inte omfattas av våra legitima intressen (särskilt insamlingen av uppgifter via cookies och utskick av direktmarknadsföring till dig via digitala kanaler) och, beroende på situationen, kommer vi att be om detta via en samtyckesbaserad tjänst eller ett passivt samtycke (som vi förklarar ytterligare nedan). Lägg märke till att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   
 • Passivt samtycke är ett specifikt samtycke som tillämpas när du tidigare har haft med oss att göra (till exempel genom att ha lämnat in en jobbansökan eller CV, eller genom att ha registrerat en ledig tjänst som ska tillsättas), och när vi marknadsför andra rekryteringsrelaterade tjänster. Efter ett passivt samtycke tar vi ditt samtycke för givet såvida du inte väljer att avstå. För de flesta människor är det en fördel då det gör det möjligt för oss att föreslå andra arbeten förutom de specifika arbeten du har sökt, vilket ökar sannolikheten betydligt för oss att hitta ett nytt jobb till dig. För andra typer av e-marknadsföring måste vi få ditt uttryckliga samtycke.
   
 • Om du vill läsa mer om hur vi inhämtar samtycke, klicka här. Om du inte känner dig nöjd med marknadsföringsmetoden, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det går att läsa mer om hur man gör det här. Ingen är perfekt, även om vi försöker att vara det. Vi vill att du ska veta att även om du valt bort marknadsföringsmeddelanden på inställningssidan, är det möjligt att dina uppgifter kan hittas via offentliga källor i en orelaterad marknadsföringskampanj. Vi försöker att se till att det inte inträffar, men om det gör det, ber vi om ursäkt. Vi ber dig bara att på nytt avaktivera funktionen om så blir fallet.
   
 • All vår marknadsföring baseras på vad vi tror kommer att betjäna våra kunder och sökande på bästa sätt, men vi vet att det inte alltid blir rätt för alla. Vi kan använda dina uppgifter för att visa dig Hays annonser och annat innehåll på andra webbplatser, till exempel Facebook. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på det sättet, stäng då av alternativet ”Annonscookies” (gå till vår cookiespolicy). Även när du har stängt av dessa annonscookies, är det fortfarande möjligt att du kan se en annons från Hays, men i det fallet riktas den inte till dig personligen, utan snarare till en anonym publik.

  Övervakning av likabehandling och andra känsliga personuppgifter

 • Vi jobbar hårt för att garantera att våra rekryteringsprocesser följer vår metod för likabehandling. Vissa av de uppgifter som vi (under lämpliga omständigheter och enligt lokala lagar och krav) samlar in om dig rör området ”mångfaldsinformation”. Det kan vara information om din etniska bakgrund, kön, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosinriktning och/eller socioekonomisk bakgrund. När så är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, använder vi denna information på anonymiserad basis för att övervaka att vi följer vår likabehandlingspolicy. Vi yppar även dessa uppgifter (lämpligen anonymiserad i relevanta fall) till kunder när det krävs enligt avtal eller om kunden specifikt begär sådan information för att göra det möjligt för dem att följa sina egna rekryteringsprocesser.
   
 • Denna typ av information kallas ”känslig” och aningen striktare dataskyddsbestämmelser gäller för den. Därför behöver vi få ditt uttryckliga medgivande innan vi kan använda dem. Vi kommer att be om ditt medgivande genom att erbjuda dig en samtyckesbaserad tjänst. Det innebär att du uttryckligen och tydligt måste samtycka till att vi samlar in och använder denna information.
   
 • Vi kan samla in andra känsliga personuppgifter om dig, som till exempel hälsorelaterad information, religiös tillhörighet eller uppgifter om straffrättsliga domar om det är lämpligt enligt lokala lagar och om det krävs för ett arbete som du är intresserad av att söka. Vi kommer aldrig att göra det utan ditt uttryckliga medgivande.
   
 • Om du vill veta mer om samtycke, klicka här. Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar, gäller olika regler för dessa känsliga uppgifter. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.

   
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det går att läsa mer om hur man gör det här.

  Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk
   
 • I mer sällsynta fall kan vi använda dina uppgifter för att hjälpa oss att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.

  Profilering
   
 • Även om all vår rekrytering för närvarande innebär att människor fattar beslut under processen, kan vi i framtiden rakt igenom använda fullt automatiserade tekniker som till exempel expertsystem eller artificiell intelligens för att genomföra en heltäckande urvalsprocess för en sökande när det är lämplig och följer lokala lagar och krav.
   
 • När det är lämpligt kommer vi att be om ditt samtycke till att genomföra vissa av eller alla dessa åtgärder. Om du inte lämnar ditt samtycke till profilering, kommer din ansökan att fortsätta att granskas manuellt för de jobb du söker, men din profil kommer inte automatiskt att övervägas för alternativa arbeten. Detta minskar sannolikheten för att vi ska lyckas finna ett nytt jobb till dig.
   
 • Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Det går att läsa mer om hur man gör det här.***

Nedan följer några fler uppgifter om:

    Rekrytering 

 • Självklart är vårt huvudsakliga arbetsområde rekrytering genom: (i) att förse dig med sökande, (ii) URP-tjänster och (iii) FTP-program. Nedan har vi angett de olika sätt på vilka vi använder dina uppgifter för att underlätta detta.
  -    Att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i vår databas, så att vi kan kontakta dig för rekrytering
  -    Att registrera våra samtal och möten, så att vi kan tillhandahålla skräddarsydda tjänster till dig
  -    Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och
  -    Att behandla dina uppgifter i syfte att skräddarsy lämpliga marknadsföringskampanjer.
 • Vi kan använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
   
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur och när det görs här.


    Marknadsföring 
 

 • Enligt tillämpliga lokala lagar och krav, kommer vi självklart inte att begära ditt samtycke när vi skickar ut marknadsföringsmaterial som till exempel vårt Global Skills-index till en företagsadress eller en e-postadress.
   
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att avstå från att få marknadsföringsmaterial från oss. Det går att läsa mer om hur man gör det här.
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för marknadsföring. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.


Att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk
 

 • I mer sällsynta fall kan vi använda dina uppgifter för att hjälpa oss att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.
   

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER: Vi inser att du sannolikt är upptagen och inte vill att vi kontaktar dig om alla möjliga saker. För att få rätt balans kommer vi endast att använda din information: 
   
 • För att spara dina uppgifter (och uppdatera dem vid behov) i vår databas, så att vi kan kontakta dig enligt våra överenskommelser
   
 • För att erbjuda dig tjänster eller för att få stöd och tjänster av dig
   
 • För att uppfylla vissa juridiska skyldigheter
   
 • För att hjälpa oss att skräddarsy lämpliga marknadsföringskampanjer och
   
 • Under mer ovanliga omständigheter, för att hjälpa oss att fastställa, utöva och försvara rättsanspråk.
   
 • Vi kan använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
   
 • Vi kommer självklart inte att begära ditt samtycke när vi skickar ut marknadsföringsmeddelanden till en företagsadress eller en e-postadress.
   
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du under vissa omständigheter rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur man gör det här.
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER: Vi kommer endast att använda den information som den sökande lämnar till oss i följande syften: 
   
 • Om de sökande eller personalen lägger in dig som en nödkontakt kommer vi att kontakta dig vid en olycka eller en nödsituation som påverkar den sökande eller
   
 • Om du skrivs in av en sökande eller en blivande medarbetare som referens, kommer vi att kontakta dig för att få referenser. Detta är en viktig del av vår kvalitetssäkringsprocess för sökande och det kan vara skillnaden som gör att personen får en anställning eller ej.
   
 • Om du har registrerats av en sökande eller en blivande medarbetare som referens, kan vi ibland använda dina uppgifter för att kontakta dig när det gäller rekrytering som vi tror kan vara av intresse för dig, i vilket fall vi kommer att använda dina uppgifter i samma syfte som vi använder kunduppgifter. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
   
 • Vi kan använda dina personuppgifter i dessa syften om vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Om du vill veta mer om vad detta innebär, klicka här.
   
 • Om du inte känner dig nöjd med detta har du rätt att göra invändningar och kan ta reda på mer om hur man gör det här.
   

***

 • WEBBPLATSBESÖKARE: Vi använder dina uppgifter som hjälp att förbättra din upplevelse och användning av vår webbplats, till exempel genom att analysera dina senaste jobbsökskriterier för att hjälpa oss att föreslå arbeten eller sökande som vi tror att du kan vara intresserad av.
   
 • För mer information om cookies samt om hur vi använder dem och vilka val som finns tillgängliga för dig, klicka här.******************************
 

TILL VILKA LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER?

 • När det är lämpligt och följer lokala lagar och krav, kan vi lämna ut personuppgifter, på olika sätt och av olika orsaker till följande personkategorier:
  -    Något av koncernföretagen
  -    Personer och företag som har information som rör din referens eller ansökan om att arbeta hos oss, som till exempel nuvarande, tidigare eller blivande medarbetare, lärare och granskningsorgan, arbetsgivare och rekryteringsföretag
  -    Skatte- och granskningsmyndigheter eller andra myndigheter när vi i god tro gör bedömningen att lagen eller annan förordning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter (till exempel på grund av en begäran från en skattemyndighet eller i samband med en väntad rättstvist)
  -    Tredjepartsleverantörer som utför tjänster å våra vägnar (inklusive externa konsulter och affärspartner, professionella rådgivare som till exempel advokater, revisorer och redovisningskonsulter, teknisk supportpersonal och IT-konsulter som utför tester och utveckling av våra tekniksystem)
  -    Utkontrakterade leverantörer av tredjeparts-IT-tjänster och dokumentlagring där vi har ett gällande lämpligt databehandlingsavtal (eller liknande skydd)
  -    Teknikplattformar för marknadsföring och leverantörer
  -    När det gäller sökande: potentiella arbetsgivare och andra rekryteringsbyråer/organisationer för att öka dina chanser att finna ett arbete
  -    När det gäller sökande: tredjepartspartner, rekryteringsportaler samt jobbsamlarsidor då vi anser att detta förbättrar utsikterna för att finna rätt arbete till dig
  -    När det gäller de sökande: FTP-leverantörer som en del av våra kunders FTP-program
  -    När det gäller sökande och de sökandes och blivande medarbetares referenser: tredje part som vi har sparat för att tillhandahålla tjänster som referenser, meriter och straffrättsliga domar, i den utsträckning som sådana kontroller är lämpliga och följer lokala lagar
  -    Om Hays fusioneras med eller köps upp av ett annat företag i framtiden (eller befinner sig i meningsfulla diskussioner om en sådan möjlighet) kan vi dela med oss av dina personuppgifter med de (blivande) nya ägarna av det företaget.


  *******************************
   

HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har från missbruk, förlust eller obehörig åtkomt. Det görs genom att vi har infört ett antal lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa omfattar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång.
   
 • Om du misstänker eventuellt missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter bör du informera oss omedelbart.  Uppgifter om hur du kontaktar oss finns här


********************************
 

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Vi kommer att radera dina personuppgifter i våra system om du inte har hört av dig (eller om företaget du arbetar för när det lämpligt) på två år (eller under en längre period om vi i god tro bedömer att det enligt lag eller relevanta myndigheter krävs att vi sparar dina uppgifter). Efter denna period är det sannolikt att uppgifterna inte längre är relevanta för det syfte för vilket de samlades in.
   
 • För de sökande vars tjänster tillhandahålls via ett tredjepartsföretag eller en annan enhet, betyder ”meningsfull kontakt” med dig en meningsfull kontakt med det företag eller den enhet som tillhandahåller dina tjänster. När vi blir meddelande av ett sådant företag eller en sådan enhet om att det inte längre föreligger något anställningsförhållande med dig, kommer vi att behålla dina uppgifter i högst två år från den tidpunkten eller om den tidpunkten inträffar senare, i två år räknat från den
  tidpunkten vi därefter har en meningsfull kontakt direkt med dig.
   
 • När vi hänvisar till ”meningsfull kontakt” avser vi till exempel kommunikation oss emellan (antingen att vi talar med eller skriver till varandra), eller när du aktivt tar del av våra tjänster på internet. Om du är sökande anser vi att vi har en meningsfull kontakt med dig om du lämnar in en uppdaterad CV på vår webbplats eller deltar i någon kurs online. Vi kommer även att anse att vi har en meningsfull kontakt om du diskuterar potentiella arbeten med oss, antingen genom att vi talar med eller skriver till varandra eller genom att du klickar dig vidare från något av våra marknadsföringsmeddelanden. Om du tar emot, öppnar eller läser ett e-postmeddelande eller något annat digitalt meddelande från oss, kommer det inte att räknas som en meningsfull kontakt – det kommer endast att inträffa ifall du klickar vidare eller svarar direkt.
   

********************************
 

HUR KAN DU FÅ TILLGÅNG TILL, ÄNDRA ELLER ÅTERKALLA DE PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS?

 • Ett av de huvudsakliga målen med GDPR är att skydda och förtydliga rättigheterna för EU-medborgare och enskilda individer i EU med avseende på dataskydd. Detta innebär att du har olika rättigheter när det gäller dina uppgifter, till och med efter det att du har lämnat ut dem till oss. Dessa rättigheter beskrivs mer ingående nedan.
   
 • För att få information om dessa rättigheter, klicka på kontakta oss. Vi kommer att sträva efter att hantera din begäran utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser inom en månad (beroende på eventuell förlängning som vi har rätt till enligt lag). Observera att vi kan registrera din kommunikation för att hjälpa oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
   
 • Rätt att göra invändningar: denna rätt gör att du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter av en av de följande anledningarna: (i) våra legitima intressen, (ii) att göra det möjligt för oss att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller utföra en myndighetsuppgift, (iii) att skicka dig direktmarknadsföringsmaterial och (iv) i vetenskapligt, historiskt, analysrelaterat eller statistiskt syfte.
   
 • Kategorierna ”legitima intressen” och ”direktmarknadsföring” ovan är de som mest sannolikt tillämpas för våra webbplatsbesökare, sökande, kunder och leverantörer. Om dina invändningar handlar om att vi bearbetar dina personuppgifter därför att vi bedömer att det är nödvändigt för dina legitima intressen, måste vi lyssna till dina invändningar och upphöra med det du invänder emot såvida:
  -    vi kan visa att vi har bindande legitima grunder för att behandla uppgifterna och dessa grunder åsidosätter dina intressen, eller
  -    vi behandlar dina uppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
   
 • Om dina invändningar rör direktmarknadsföring måste vi lyssna till dessa genom att upphöra med denna marknadsföringsaktivitet.
   
 • Rätt att återkalla samtycke: När vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för viss verksamhet (till exempel för marknadsföring eller automatisk profilering), kan du återkalla detta samtycke när som helst och vi kommer då att upphöra att utföra den särskilda åtgärd som du tidigare hade samtyckt till såvida vi inte bedömer att det finns en alternativ orsak som berättigar att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter i detta syfte. I så fall kommer vi att informera dig om detta villkor.
   
 • Krav på tillgång till uppgifter: Du kan när som helst be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Vi kan be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran och om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer det inte att kosta dig något om din begäran inte är ”uppenbart ogrundad eller orimlig”. Om du begär ytterligare kopior av denna information från oss, kan vi ta ut en rimlig administrativ kostnad när det är tillåtet enligt lag. När vi har laglig rätt att göra det, kan vi avböja din begäran. Om vi avböjer din begäran kommer vi alltid att berätta orsaken till det.
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för registrerades krav och kan avvisa din begäran enligt sådana lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Vanligen måste informationen uppfylla ett av de följande kriterierna:
  -    uppgifterna är inte längre nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in och/eller behandlades
  -    samtycke har tidigare getts men nu har du återtagit det och det finns inte längre något giltigt skäl för oss att fortsätta att behandla dina uppgifter
  -    uppgifterna har behandlats olagligt (dvs. på ett sätt som inte följer GDPR)
  -    det är nödvändigt att uppgifterna raderas för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter som personuppgiftsansvarig eller
  -    om vi behandlar uppgifterna därför att vi tror att det är nödvändigt för våra legitima intressen och du motsätter dig behandlingen och det inte finns några överordnade legitima grunder för att fortsätta att behandla uppgifterna.
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för den registrerades rätt till radering av sina uppgifter och kan avvisa din begäran enligt lokala lagar. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   
 • Vi har endast rätt att vägra att infria din begäran av en av de följande orsakerna:
  -    att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
  -    att utöva juridiska skyldigheter eller för att utföra en skyldighet som är i det allmännas intresse eller utöva en myndighetsåtgärd
  -    av skäl som rör folkhälsan och som ligger i allmänintresset
  -    för arkiverings-, forsknings- eller statistiksyften eller
  -    för att utöva eller försvara rättsanspråk.
   
 • När vi infriar en giltig begäran om radering av uppgifter kommer vi att vidta alla rimliga och praktiska åtgärder för att radera de berörda uppgifterna.
   
 • Rätt att begränsa behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta innebär att vi endast kan fortsätta att lagra dina uppgifter men kommer inte att kunna utföra någon mer behandling av dessa upgifter antingen tills: (i) en av de omständigheter som anges nedan har åtgärdats, (ii) du har samtyckt eller (iii) ytterligare behandling är nödvändig antingen för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk, skydda rättigheter för en annan person eller på grund av orsaker som är viktiga för allmänintressen i EU eller en medlemsstat.

   
 • De omständigheter under vilka du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter är:
  -    när du bestrider korrektheten i de personuppgifter som vi behandlar om dig. I ett sådant fall kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas under den period när uppgifternas korrekthet kontrolleras
  -    när du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för våra legitima intressen. Här kan du begära att uppgifterna begränsas medan vi kontrollerar våra grunder för att behandla dina personuppgifter
  -    när vår behandling av dina personuppgifter är olaglig, men du föredrar att vi begränsar behandlingen av dem snarare än att radera dem och
  -    när vi inte har några fler behov av att behandla personuppgifter men du kräver ut uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.
   
 • Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredje part, kommer vi att meddela dem om den begränsade behandlingen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. Vi kommer givetvis att meddela dig innan vi tar bort en eventuell begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
   
 • Rätt till rättelse: Du har även rätt att begära att vi rättar till felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Om vi har lämnat ut dina personuppgifter till tredje part, kommer vi att meddela dem om rättelsen såvida det inte är omöjligt eller medför en orimlig arbetsinsats. När det är lämpligt kommer vi även att berätta för dig vilka tredje parter vi har lämnat ut de felaktiga eller ofullständiga personuppgifterna till. När vi anser att det är rimligt för oss att inte infria din begäran kommer vi att förklara orsaken till ett sådant beslut.
   
 • Rätt till dataportabilitet: Om du vill, har du rätt att överföra dina personuppgifter mellan olika personuppgiftsansvariga. Följaktligen innebär det att du kan överföra uppgifterna på ditt Hays-konto till en annan internetplattform. För att du ska kunna göra det kommer vi att lämna ut dina uppgifter till dig i ett vanligt maskinläsbart format som är lösenordsskyddat så att du kan överföra uppgifterna till en annan internetplattform. Alternativt kan vi överföra uppgifter direkt åt dig. Denna rätt till dataportabilitet tillämpas för: (i) personuppgifter som vi behandlar automatiskt (dvs. utan någon mänsklig inblandning), (ii) personuppgifter lämnade av dig och (iii) personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.
   
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Uppgifter om hur du kontaktar dem finns här.
   
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycket är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter), finns information om hur du kan kontakta oss här. Observera att vi kan registrera din kommunikation för att hjälpa oss att lösa eventuella frågor som du ställer.
   
 • Det går även att när som helst be om att få upphöra att prenumerera på jobbmeddelanden. Uppgifter om hur man gör det finns här.
   
 • Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss uppdaterade om dina personuppgifter ändras under den tid vi lagrar dem.
   

********************************
 

VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ HAYS WEBBPLATS?

 • Det går att ta reda på vilken Hays-filial som ansvarar för behandling av dina personuppgifter och var den är belägen genom att följa denna länk.
   
 • Om du har några kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy, klicka på länk. Vi tar sekretessen på största allvar och därför återkommer vi till dig så snart som möjligt.


********************************
 

HUR LAGRAR OCH ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER INTERNATIONELLT?

 • Vill du veta mer om hur vi lagrar och överför dina uppgifter internationellt? För att kunna ge dig bästa service och för att leva upp till de syften som beskrivs i denna integritetspolicy kan dina uppgifter komma att lämnas ut:
  -    mellan och inom Hays filialer
  -    till tredje part (som till exempel rådgivare eller andra leverantörer till Hays företag)
  -    till kunder utomlands
  -    till kunder i ditt land som i sin tur kan överföra dina uppgifter internationellt
  -    till en molnbaserad lagringsleverantör och
  -    till andra tredje parter enligt vad som anges här.
   
 • Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter lagras och överförs på ett säkert sätt. Vi kommer därför endast att överföra uppgifter till länder utanför EES (dvs. medlemsstaterna i EU samt Norge, Island och Liechtenstein) där dataskyddslagen följs och överföringssättet för dina uppgifter säkerställs på ett adekvat sätt, till exempel:
  -    genom ett dataöverföringsavtal, som införlivar de aktuella standardiserade avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter av personuppgiftsansvariga i EES till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i jurisdiktioner utan adekvata dataskyddslagar eller
  -    genom att skriva under EU:s och USA:s avtal om integritetsskydd (Privacy Shield Framework) för överföring av personuppgifter från företag i EU till företag i USA eller något motsvarande avtal i andra jurisdiktioner eller
  -    överföring av dina personuppgifter till ett land där EU-kommissionen har funnit att det föreligger en adekvat nivå på det landets dataskydd via landets lagstiftning eller
  -    när det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal eller uppfylla ett avtal mellan oss och en tredje part och överföringen ligger i ditt intresse avseende det avtalet (till exempel om vi behöver överföra uppgifter utanför EES för att uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet, om du är kund till oss) eller
  -    när du har samtyckt till dataöverföringen.
   
 • För att garantera att dina personuppgifter får en adekvat skyddsnivå, har vi infört lämpliga metoder med de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med för att garantera att dina personuppgifter behandlas av dessa tredje parter på ett sätt som är konsekvent med och följer dataskyddslagar.
   

********************************
 

POLICY FÖR COOKIES

Vad är en cookie?

 • En ”cookie” är ett stycke information som lagras på din dators hårddisk och som registrerar din navigering på en webbplats så att, när du åter besöker en webbplats, den kan visa skräddarsydda alternativ baserat på den information som lagrats om ditt senaste besök. Cookies kan även användas för att analysera trafiken och i marknadsföringssyfte.
   
 • Cookies används av nästan alla webbplatser och skadar inte datorn. Om du vill kontrollera eller ändra vilka typer av cookies du godkänner, kan detta vanligen ändras i webbläsarprogrammets inställningar. Vi lämnar även information om detta under Marknadsföringsinställningar på Hays webbplats.


Hur använder vi cookies?

 • Vi använder cookies för att göra två saker:
  -    för att följa hur du använder webbplatsen. Det gör det möjligt för oss att förstå hur du använder webbplatsen och följa mönster för enskilda personer eller större grupper. Det hjälper oss att utveckla och förbättra webbplatsen och tjänsterna som svar på vad besökarna vill ha och behöver och
  -    för att hjälpa oss att informera dig om jobb som vi tror att du kan vara intresserad av. Förhoppningsvis betyder det mindre tidsspill för dig då du slipper leta igenom ett oändligt antal sidor och du får den anställning som du vill snabbare.
   
 • Cookies är antingen:
  -    Tillfälliga cookies: de lagras endast på datorn så länge som du besöker webbplatsen och raderas automatiskt när webbläsarprogrammet stängs ned. De lagrar vanligen ett anonymt besöks-ID som gör att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida men de samlar inte in någon information från din dator eller
  -    Lagrade cookies: en lagrad cookie finns kvar i datorn som en fil och finns där även när webbläsarprogrammet stängs ned. Denna cookie kan läsas av den webbplats som skapade den när den webbplatsen besöks igen. Vi använder lagrade cookies för Google Analytics och för personlig anpassning (se nedan).
   
 • Cookies kan även kategoriseras enligt följande:
  -    Absolut nödvändiga cookies: Dessa cookies är oumbärliga för att göra det möjligt för dig att använda webbplatsen effektivt, som till exempel när du söker ett jobb. Därför kan de inte avaktiveras. Utan dessa cookies kan tjänsterna på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg vilka platser du har besökt på internet.
  -    Resultatcookies: Med dessa cookies kan vi övervaka och förbättra webbplatsens prestanda. Med dem kan vi till exempel räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är de mest populära.
  -    Funktionscookies: Med dessa cookies kan webbplatsen komma ihåg val du gör (som till exempel användarnamn, språk eller din region) och tillhandahålla förbättrade funktioner. Vi kan till exempel ge dig nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. Dessa cookies kan även användas för att spara dina ändringar av textstorlek, typsnitt och andra delar av anpassningsbara sidor.   De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat som till exempel att se ett videoklipp eller att kommentera en blogg. Den information som dessa cookies samlar in anonymiseras vanligen.
  -    Personligt anpassade cookies: Dessa cookies hjälper oss att lägga ut annonser för potentiella jobbmöjligheter som vi tror kan vara av intresse. Dessa cookies lagras (så länge som du är registrerad hos oss) och innebär att när du loggar in eller återvänder till webbplatsen, kan du se annonser om jobb som liknar de jobb som du tidigare har tittat på.
   

Tabellen i bilaga 4 anger de cookies vi använder, varför vi använder dem och vilka typer av cookies de är.

****************************
 

 

VÅRA RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

LEGITIMA INTRESSEN

 • Artikel 6 (1) (f) i GDPR är den enda som är relevant här – den anger att vi kan behandla dina personuppgifter när det ”är nödvändigt på grund av legitima intressen som genomförs av [oss] eller av tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för [dig] som kräver skydd av personuppgifter.”
   
 • Vi tror inte att några av de följande aktiviteterna hindrar enskilda individer på något sätt – i själva verket hjälper de oss att erbjuda dig en mer skräddarsydd och effektiv tjänst, så alla är vinnare! Du har dock rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på denna grund. Om du vill veta mer om hur man gör det, klicka här.
   
 • Observera att i vissa av de jurisdiktioner där vi verkar, kan en annorlunda rättslig grund för databehandling i vissa fall tillämpas. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   
 • SÖKANDES UPPGIFTER:
   
 • Vi anser att det är rimligt att förvänta sig att om du söker efter arbete eller har lagt ut ditt CV på en jobbportal eller en professionell nätverkssida, att du samtycker till att vi samlar in och använder dina personuppgifter på annat sätt för att erbjuda eller förse dig med våra rekryteringstjänster, dela den informationen med blivande arbetsgivare och bedöma dina kunskaper mot vår platsbank med lediga jobb. Om det ser ut som om du kan få jobbet, kan din blivande arbetsgivare även vilja dubbelkolla eventuell information du har överlämnat till oss (som till exempel resultaten från psykometriska utvärderingar eller kunskapstester) eller för att bekräfta dina referenser, meriter och brottsregister i den utsträckning som det är lämpligt och enligt lokala lagar. Vi behöver vidta dessa åtgärder så att vi kan fungera som vinstdrivande företag och för att hjälpa dig och andra sökande att få det arbete ni förtjänar.
   
 • Vi vill ge dig skräddarsydda jobbrekommendationer och relevanta artiklar att läsa som en hjälp för dig i jakten på ett arbete. Därför anser vi att det är rimligt att behandla dina personuppgifter för att försäkra oss om att vi skickar dig det lämpligaste innehållet.
   
 • Vi anser också att det kan hjälpa dig med ditt sökande efter jobb om du deltar i våra specialistkurser på internet eller några av våra mer interaktiva tjänster, om du har tid. De är en del av vårt tjänsteutbud som företag och det hjälper oss att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Därför är det i våra legitima intressen att använda dina uppgifter av den anledningen.
   
 • Vi måste se till att vårt företag fungerar friktionsfritt, så att vi kan fortsätta att tillhandahålla tjänster till sökande som dig. Därför behöver vi även använda dina uppgifter för intern administrativ verksamhet, som löneutbetalningar och fakturering när det är relevant.
   
 • Vi har egna skyldigheter enligt lagen, vilket är ett av våra legitima intressen - att insistera på att vi ska träffas! Om vi i god tro anser att det är nödvändigt, kan vi därför lämna ut dina uppgifter i samband med brottsupptäckt eller skatteuppbörd eller faktisk eller väntad rättstvist.
   

***

 • KUNDUPPGIFTER:
   
 • För att garantera att vi ger dig bästa möjliga service, lagrar vi dina personuppgifter och/eller personuppgifter till enskilda kontakter i din organisation samt registerför våra samtal, möten, registrerade jobb och anställningar. Vid olika tillfällen kan vi även be dig att göra en kundnöjdhetsundersökning. Vi anser att det är rimligt – vi bedömer att denna användning av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen, som en organisation som tillhandahåller olika rekryteringstjänster.
   

***

 • LEVERANTÖRSUPPGIFTER:
   
 • Vi använder och lagrar individers personuppgifter i din organisation för att förenkla mottagandet av tjänster från dig som en av våra leverantörer. Vi har även dina bankuppgifter, så att vi kan betala för tillhandahållna tjänster. Vi bedömer att all sådan verksamhet är nödvändig inom ramen för våra legitima intressen som mottagare av dina tjänster.
   

***

 • PERSONER VARS UPPGIFTER INKOMMER FRÅN SÖKANDE OCH PERSONAL, SOM TILL EXEMPEL REFERENSER OCH KONTAKTER FÖR NÖDSITUATIONER:
   
 • Om du har registrerats av en sökande eller en blivande medarbetare som en av den sökandes eller den blivande medarbetarens referenser, använder vi dina personuppgifter för att kontakta dig för att erhålla referenser. Det är en del av vår kvalitetssäkring och därför anser vi det nödvändigt för våra legitima intressen som en organisation som erbjuder rekryteringstjänster och själva är arbetsgivare.
   
 • Om en sökande eller en medarbetare har gett oss dina uppgifter i egenskap av nödkontakt, kommer vi att använda dessa uppgifter för att kontakta dig vid olycksfall eller i en nödsituation. Vi är säkra på att du kommer att samtycka till att det är en avgörande del av vår personorienterade organisation, och därför nödvändigt för våra legitima intressen. 
   

****************************************
 

SAMTYCKE

 • Under vissa omständigheter måste vi få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för vissa åtgärder. Beroende på exakt vad vi gör med informationen, kommer detta samtycke att vara samtyckesbaserat eller ett passivt samtycke.
   
 • Artikel 4 (11) i GDPR anger att en samtyckesbaserad tjänst är ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.” På klarspråk betyder det att:
  -    du måste lämna ditt samtycke frivilligt utan att vi pressar dig på något sätt
  -    du måste känna till vad du samtycker till – så vi ser till att vi ger dig tillräckligt med information
  -    du ska ha kontroll över vilka behandlingsprocesser du samtycker till och vilka du inte samtycker till. Vi tillhandahåller dessa noggrannare kontroller på din profilsida och
  -    du måste vidta en aktiv och bekräftande åtgärd när du lämnar ditt samtycke – vi kommer sannolikt att infoga en kryssruta att fylla i så att detta krav uppfylls på ett tydligt och otvetydigt sätt.

     
  Vi kommer att hålla register över de samtycken som du har lämnat oss på detta sätt.
    
 • Vi har redan nämnt att vi i vissa fall kommer att kunna förlita oss på passivt samtycke. Vi får marknadsföra produkter eller tjänster till dig som rör rekryteringstjänster vi tillhandahåller så länge som du inte aktivt återkallar ditt samtycke till sådan kommunikation. 
   
 • Observera att i vissa jurisdiktioner där vi verkar följer vi ytterligare lokala lagkrav som gäller för samtycke till att erhålla marknadsföringsmaterial. För mer information om din jurisdiktion, klicka här.
   
 • Som vi redan har nämnt har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan verksamhet. Det kan du göra när som helst, och information om hur man gör det finns här.
   

UPPRÄTTA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSANSPRÅK

 • Ibland kan det bli nödvändigt att vi behandlar personuppgifter och, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, känsliga personuppgifter i samband med att utöva eller försvara rättsanspråk. Artikel 9 (2) (f) i GDPR gör detta möjligt när behandlingen ”är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk eller när domstolar agerar enligt sin rättskapacitet”.
   
 • Detta kan till exempel uppstå när vi måste skaffa oss juridisk rådgivning i samband med rättsliga förfaranden eller enligt lag måste spara eller yppa viss information som en del av en rättsprocess.
   

BILAGA 1 – HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Land där du anlitar Hays tjänster eller förser Hays med tjänster: Sverige

Haysfilial ansvarig för behandling av personuppgifter tillhöriga webbplatsbesökare: Hays Specialist Recruitment AB

Den Haysenhet som är ansvarig för att behandla personuppgifter tillhöriga sökande, kunder och nödkontakter samt referenser till sökande och Hays medarbetare kommer att bero på vilket av de nedanstående företagen är den motpart som är knuten till relevant åtgärd:
 

 • Hays Specialist Recruitment AB


Hur du kan komma i kontakt med oss:

 • få tillgång till, ändra eller återkalla de personuppgifter som du har lämnat till oss,
 • om du eventuellt misstänker missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter,
 • återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när samtycke är den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter),
 • med eventuella kommentarer eller förslag om denna integritetspolicy

Det går att skriva till oss på följande adress:

Sturegallerian, Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

 

Alternativt kan du skicka e-post till:

stockholm@hays.com


Hur du kan komma i kontakt med oss för att uppdatera dina marknadsföringsinställningar

Det kan du göra genom att uppdatera din profil här.

Alternativt kan du e-posta oss på:

customerservice@hays.se

eller genom att klicka på länken ”avbryt prenumeration” i varje e-postmeddelande vi skickar till dig.
 

 

BILAGA 2 – HUR MAN KONTAKTAR DEN LOKALA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Land där du anlitar Hays tjänster eller erbjuder tjänster till Hays: Sverige

Datainspektionen . Det går att kontakta dem på följande sätt:

 

 • Telefon: (0046) (0)8 657 61 00
 • E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 • Post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm


Fax: (0046) (0)8 652 86 52
 

BILAGA 3 – LANDSSPECIFIKA VARIATIONER AV INTEGRITETSPOLICYN

JURISDIKTION

Sverige

LANDSSPECIFIKA RÄTTSKRAV

OBS! DENNA BILAGA KOMMER ATT UPPDATERAS NÄR DEN LOKALA LAGENS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER HAR BLIVIT KLARA

BILAGA 4 – LISTA ÖVER COOKIES

Kakor som används i Sverige:

AddThis
DoubleClick
Google Analytics
GA Audiences
Google Tag Manager
Facebook Connect
Facebook Custom Audience
Optimizely
Optimizely Geographical Targeting
Optimizely Logging
Hotjar
Facebook Pixel

ORDLISTA

 • Sökande – omfattar sökande till alla jobb som annonserats eller främjats av Hays, däribland tillsvidare- och deltidsanställningar och tillfälliga anställningar samt frilansuppdrag hos Hays kunder, samt människor som har lämnat in ett CV till Hays som inte rör något specifikt jobb. Enskilda leverantörer, frilansare och anställda hos leverantörer eller andra tredje parter presenteras för arbetstillfällen hos Hays kunder som en del av ett FTP-erbjudande eller behandlas för övrigt som sökande enligt syftena i denna policy.
   
 • Kunder – även om kategorin talar för sig själv, omfattar den våra kunder och andra till vilka Hays tillhandahåller tjänster i sin verksamhet.
   
 • Radera – även om vi verkligen kommer att bemöda oss om att permanent radera dina personuppgifter så snart datalagringsperioden närmar sig slutet eller om vi får en begäran från dig om att göra så, kan vissa av dina uppgifter fortfarande finnas kvar i våra system, till exempel om uppgifterna väntar på att skrivas över. För våra syften har dessa uppgifter lagts åt sidan för användning vilket betyder att samtidigt som de fortfarande finns i ett arkivsystem, kan de inte raskt nås av något av de operativa systemen, processerna eller personalen.
   
 • Allmän uppgiftsskyddsförordning (GDPR) – ett europeiskt rättsligt instrument vars syfte är att harmonisera de europeiska dataskyddslagarna. Lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och referenser till den ska tolkas på så sätt att den införlivas i den nationella lag som implementerar den.
   
 • Förvaltade tjänsteleverantörsprogram (FTP)kunder som utkontrakterar hanteringen av extern personal (däribland frilansarbetare, oberoende uppdragstagare och tillfällig arbetskraft) till en extern rekryteringsleverantör. 
   
 • Andra personer som Hays kan kontakta – de kan omfatta sökandes och Hays personals nödkontakter och referenser. Vi kommer endast att kontakta dem under korrekta omständigheter.
   
 • Tjänster för utkontraktering av rekryteringsprocessen (URP) – full eller delvis utkontraktering av rekryteringsprocessen för tillsvidareanställda till en rekryteringsleverantör.
   
 • Personal – omfattar medarbetare och praktikanter som är direkt engagerade i Hays verksamhet (eller som har godkänt ett erbjudande att bli anställd) samt viss annan personal som är engagerade i arbetet att tillhandahålla tjänster till Hays (även om de inte är klassificerade som anställda). I detta syfte inkluderar vi även medarbetare hos Hays som är delaktiga i arbetet på kunders fastigheter enligt URP-villkoren eller FTP-avtalen. I förtydligande syfte omfattar ”personal” inte enskilda personer anlitade av Hays och som ska stationeras hos kunder utanför ett URP-/FTP-avtal. Dessa personer behandlas på samma sätt som Hays sökande och omfattas av denna integritetspolicy. På samma sätt omfattas oberoende entreprenörer och konsulter som utför tjänster åt Hays av samma definition som en ”leverantör” enligt denna integritetspolicy.
   
 • Leverantörer – avser samarbetspartner och företag (däribland enmansföretagare), och ovanlig personal som oberoende leverantörer och frilansarbetare, som tillhandahåller tjänster till Hays. Under vissa omständigheter kommer Hays att till tredjepartsleverantörer, som utför tjänster åt Hays, underkontraktera de tjänster som tillhandahålls till kunder. I detta sammanhang kommer leverantörer, som är enskilda uppdragstagare, frilansarbetare eller anställda hos leverantörer att behandlas som sökande i dataskyddssyfte. Observera att i detta sammanhang kräver Hays att leverantörerna vidarebefordrar de relevanta delarna i denna integritetspolicy (nämligen de avsnitt som är avsedda för sökande) till sina medarbetare.   
   
 • Webbplatsbesökare – en enskild person som besöker någon av Hays webbplatser.