Intervjufrågor

Intervjufrågor
vanliga frågor på en jobbintervjuDet finns många vanliga frågor som brukar dyka upp I de flest intervjuer, och medan du ska vara förberedd ska du försöka få det att inte låta för inövat. Vi föreslår att ett bättre tillvägagångssätt är att arbeta på breda ämnesområden som sannolikt kommer att komma upp under intervjun. 

Olika typer av intervjufrågor 

 • Generell bakgrund – Oftast är den första frågan att du ska få summera din bakgrund. Personer som ansöker om sitt första jobb bör fokusera på aktiviteter utanför utbildningen, utbildning och kvalifikationer. Det är ganska acceptabelt att upprepa huvudpunkter som du har skisserat i ditt CV eller personligt brev.
 • Kvalifikationer – En specifik fråga som alltid ställs är ”Varför tycker du att du är kvalificerad för denna roll?” Kvalificerad, i detta sammanhang, menar man alla kvalifikationer som skulle kunna göra dig lämplig för tjänsten inklusive utbildning, nuvarande sysselsättning samt personlighet. I de flesta fall kan detta vara en fråga om att du får jobbet eller inte, så ditt svar måste vara tydligt och minnesvärt.
 • Erfarenhet – Här kommer din efterforskning att löna sig. Ditt svar bör innehålla relevant erfarenhet av tidigare jobb inom branschen, samt annan relevant erfarenhet som rör samma område.
 • Anledning till ansökan – Om du ansöker till ditt första, eller ett av de första jobben, ska ditt svar innehålla vad som lockade dig till att söka samt hur du förberett dig för en karriär i organisationen och hur du tror din nuvarande sysselsättning utrustar dig för tjänsten du sökt.
 • Karriärmål – Var reda att diskutera dina långsiktiga mål. Det bästa är om du kan ge en indikation till att du har tänkt på detta innan och faktiskt tagit ett/fler steg i rätt riktning.
 • Stresshantering – I vissa organisationer utformas frågor för att testa din stresshantering i olika situationer.

 

Intervjufrågor

 • Vad skulle du vilja jobba med om du fick välja fritt?
 • Varför har du ansökt till denna tjänst hos oss?
 • Varför vill du jobba som ******?
 • Hur hanterar du stressiga situationer? Har du något exempel
 • Har du hamnat i en sån här situation? Hur hanterade du det? Hur löste det sig?
 • Vilka är dina största framgångar just nu? Vad är du stoltast över?
 • Vad är du mest/minst intresserad av i den här tjänsten?
 • Beskriv en situation där du har… (som tidigare nämnt är detta en kompetensbaserad intervjustil så ha några exempel redo).
 • Vad har du tänkt dig för lön? (Gör din hemläxa innan, kolla in Hays Salary Guide)

 

Frågor att ställa till intervjuaren

Vid slutet på intervjun brukar man oftast få möjlighet att ställa några frågor till intervjuaren. Var självsäker när du ställer dina frågor. Förslagsvis kan du förbereda en lista med frågor du har om organisationen.

Här är några exempel:

 • Vilken typ av introduktion kommer att ges?
 • Vilka möjligheter finns det för personlig-och professionell utveckling?
 • Vilka egenskaper hoppas du att jag kan ta med in i tjänsten?
 • När tror ni jag kan förvänta mig ett svar?
 • Vad är det bästa med att jobba för företaget?
 • Vilka specifika problem hoppas du kunna lösa inom de kommande 6 månaderna?
 • Vilka mål har din avdelning under det kommande året?
   

CV upload

Upload your CV to our database, so we can help you finding the next step in your career.

HaysSearchForm Portlet

Career advice NEW- standard

Be successful in your job search by taking part of our experts advice for job searching

Contact us

Want to get in touch with us? Contact us about your needs whether you are a client or a candidate.