Blogs

SE: Rekryteringstrender under covid-19 pandemin

Efterfrågan på tekniska färdigheter har ökat kraftigt sedan början av pandemin. Enligt rekryteringsexperterna Hays Information Technology är personal inom arbetsledning & mjukvaruutveckling, flytt av onboarding till distans och omskolning av anställda med utgångna
kunskaper tre av de största trenderna sedan Covid-19. Organisationer resonerar mer långsiktigt kring sin digitala och teknologiska rekryteringsstrategi.
 
- Vi ser en utveckling där fler företag rekryterar mer långsiktigt inom ramen för covidpandemin samt en uppskruvad digitalisering i de flesta branscher. Många chefer oroar sig för hur hållbart arbete på distans kommer vara i längden och utvärderar samtidigt de roller som blivit
mer eller mindre relevanta till följd av detta. Under 2020 har samhället chockats och agerar i kris. Under 2021 kommer de verkliga efterdyningarna med tillhörande förändringar i arbetsklimatet.
 

Hays Sverige har identifierat fyra viktiga faktorer som arbetsgivare bör tänka på för att säkerställa de bästa kandidaterna framåt.
 

De fyra viktigaste områdena att ta hänsyn till är:

1. Modern självdisciplin & arbetsmoral

Arbete på distans betyder att arbetsledare inte har möjlighet att följa upp eller stämma av enskilda medarbetares arbetsprocesser på samma sätt som tidigare. Med hemmet som kontor, konferrensrum och matsal ställs större krav på förtroende och självdisciplin. Anställda
som är självgående och proaktiva i sin arbetsmetod har en stark fördel i sammanhanget. Är den Lutherska arbetsmoralen på tapeten igen?
 

2. Konsultmannaskap

Traditionellt sett är detta medarbetare som har lätt för att sätta sig in i nya ämnen, system, hög social kompetens samt flexibilitet till att ställa om snabbt. Detta är egenskaper som blivit mer eftertraktade över tid och allteftersom gig-ekonomin växer. Covidpandemin har förstärkt
utvecklingen och vi ser härnäst att vad som tidigare ansågs vara unika färdigheter för flexibla konsultuppdrag kommer att bli en förutsättning för anställningsbarhet överhuvudtaget.

3. Rätt generation?

Generationsfrågan är het och exempelvis gör nu generation Z sitt intåg på arbetsmarknaden. Det kan ha betydande effekter för arbetet eller arbetsplatsen. En Gen-z har kanske mycket goda digitala kunskaper men mindre vana i att leta rätt information på egen hand.

En så kallad Boomer må vara mer rigid men har samtidigt betydligt bättre förutsättningar att förstå och utföra arbetet självständigt. Här är det viktigt att inte missförstå. Generalisering baserat på ålder är känsligt, med stor risk för felaktiga fördomar. Ålderism är ett exempel på detta. Med det sagt är generationsförändringar ett väldokumenterat och debatterat samhälleligt fenomen som arbetsgivare, beroende på fall och roll, bör ta i beaktande i någon mån nu när vi står inför ett skifte.

4. Initiativtäthet

Nyfikna medarbetare som proaktivt letar tillfällen och sätt att säkerställa verksamhetens överlevnad & utveckling kommer bli mer åtråvärt än tidigare. Det här är något som berör nästan varje medarbetare i nästan varje bransch nu med digitaliseringens verkliga intåg.

Det kommer bli allt viktigare med kollegor som är initiativrika och ständigt hittar nya sätt att tacklaalltifrån dagliga utmaningar till oförutsägbara händelser.


Denna fråga utforskas ytterligare i den senaste upplagan av Hays Journal.

 

Läs fler blogginlägg