Blogs

SE: Nora Gunneng: Ovissheten i det nya rimliga

Det finns en rad ledar- och förtroendefrågor på arbetsplatserna som nu med Covid-19, blivit extra brännande. Det har också bidragit till kraftiga omställningar för många verksamheter  i ovisshetens regi. 
Det pratas mycket om det nya normala. Jag skulle hellre vilja kalla det för det nya rimliga. 

Jag hade tänkt skriva något om hemarbete under långa perioder och folkhälsomyndighetens rekommendationer från i somras. Om hur flera bolag bryggat över till distansarbete fram till 2021. Om hur det långsiktigt påverkar den psykosociala miljön och mental ohälsa. Om hur vi förhoppningsvis kunde se ljuset i tunneln.

Men så hände något med smitto-kurvan, igen, i samband med allhelgonahelgen.

Det pratas mycket om det nya normala. Jag skulle hellre vilja kalla det för det nya rimliga.  Är det nya rimliga distansarbete på heltid, påskyndad digitalisering, förändrade utbildningsincitament, unga akademiker utan jobb och nya förväntningar på kompetensförsörjningen? Hur ska vi i längden förhålla oss till ett dödligt virus som konstant ekar i bakgrunden? Det ser ut som att Coronapandemin blir kvar ett tag till och det finns en rad långsiktiga konsekvenser med det.

Som arbetsgivare inom bemanning och rekrytering tar jag dagligen pulsen på svensk arbetsmarknad. Jag har dessutom ett eget team som måste må bra. Hur ska jag som arbetsgivare kunna ställa om och se efter mina kollegors välmående när jag inte får tillfälle att träffa dem? Hur ska man som arbetsgivare skapa ett engagerat och tryggt klimat när vi står inför en sån ovisshet framöver? Vi har dessutom rekordhöga depressionsnivåer och social distans ovanpå allt det.

Ovissheten i det nya rimliga

Det nya rimliga innebär, för min del, att jag i större utsträckning än tidigare måste bestämma mig för vad som är rimligt och samtidigt vara beredd på att ompröva det på daglig basis. Som arbetsledare kan jag omöjligen göra alla rätt och är beroende av att identifiera den där fina linjen som tillgodoser så många som möjligt - inom rimlighetens gränser. Pandemin sätter ledarskapsfrågor på sin spets och låt oss inte än föreställa oss att någonting under år 2020 är normalt.

Det finns sedan coronaviruset slog till, både ljuspunkter och fällor på arbetsmarknaden att förhålla sig till, vilket jag tänkte skriva några rader om de närmaste veckorna på min LinkedIn. Där kommer jag också ta tillfället att föra dialog i mitt nätverk. Klicka dig dit om du vill bidra till samtalet. 

Nora Gunneng, Managing Director Hays Sweden

 

Läs fler blogginlägg