Blogs

SE: Nora Gunneng: Nu gäller det att skapa yrkesmöjligheter för alla generationer - kanske i synnerhet den yngre

Nu är vi inne på år två av det som många hoppades skulle vara över redan i våras. Vi hoppades på sommaren, på hösten och kanske mest av allt på julen men har gång på gång fått hämta andan och, om än motvilligt, accepterat läget. Vi har tvingats in i nya och förvirrande omständigheter och anpassat oss - fått det att fungera, även om det precis som för allt annat, går bättre på vissa fronter än andra.

Det gångna året har inneburit enorma påfrestningar både för samhället och individen och 2021 kommer att göra detsamma, vilket innebär att vi kommer behöva fortsätta att anpassa oss till en arbetsmarknad i snabb förändring. Den pågående situationen har gjort vissa bristyrken mer framträdande än andra och det svenska samhället gapar efter kompetens, inte minst inom välfärden och IT-sektorn. Trots denna digitala brist beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan endast 18 procent av utbildningspaketen inom IT, vilket kan ses som ett hårt slag mot både studenter och IT-branschen som helhet.

I december 2020 uppgick ungdomsarbetslösheten för personer mellan 15-24 år till 20,4 procent, vilket motsvarar en ökning på fyra procentenheter jämfört med samma månad under 2019. Bakomliggande orsaker till denna siffra är turordningsreglerna som gör att unga ofta får gå först när det blåser hos företagen, men även avsaknad av dokumenterad arbetslivserfarenhet samt att många går ut gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg. Det senare är tyvärr ett problem som riskerar att bli bestående även efter att pandemin är över, eftersom allt fler gymnasieelever uttrycker oro över sämre avgångsbetyg på grund av distansundervisningen. Det är inget orimligt antagande att den motivationssänkande distansundervisningen faktiskt leder till sämre- eller färre fullständiga gymnasiebetyg – och att många därmed får sämre möjligheter att vidareutbilda sig eller få ingångsjobb.

En dag kommer pandemin att vara över och det sista vi vill göra då är att släcka bränder.

Antalet ansökningar både till högskoleprovet och till utbildningar under VT21 var rekordhögt och det är tydligt att kompetensen finns att hitta bland sveriges ungdomar - men vi måste ge dem fler ingångar till arbetslivet och bättre möjligheter att utvecklas.

Nu gäller det att skapa yrkesmöjligheter för alla generationer - kanske i synnerhet den yngre. På så sätt har vi förutsättning att hantera pandemins eftersvall och den förändrade arbetsmarknaden. 

Nora Gunneng, Managing Director, Hays Sweden

 

Läs fler blogginlägg