Blogs

SE: Nora Gunneng: Första året som VD på Hays Sverige- reflektioner, lärdomar och framtidstro

I samband med att Nora Gunneng den 2/9 2020 firar sin första årsdag som VD på Hays Specilaistrekrytering delar hon i en kort intervju sina tankar och reflektioner om året som gått och hur hon ser ljust på framtidens arbetsmarknad.

 

Vad är den största anledningen till att du tackade ja till rollen som ny Sverigechef på Hays?

Det var flera olika anledningar som gjorde rollen på Hays till ett drömjobb. Dels var det den internationella aspekten och att Hays verkligen arbetar integrerat över landsgränser. Den typen av internationellt samarbete känns utvecklande och intressant. En annan anledning var att jag såg så många möjligheter för Hays Sverige och med starkt stöd från koncernen för en förändringsresa så kändes det väldigt tilltalande att ta mig an uppgiften, även om förändring periodvis också är tufft så är det samtidigt lärorikt och utvecklande –  såväl professionellt som privat.

 

Om du skulle beskriva kort hur detta året varit, vad har varit bäst/mest utmanande/mest lärorikt?

Mitt första år på Hays Sverige harr varit minst sagt händelserikt - sammanfattningsvis väldigt spännande men också utmanande på många plan: ett nytt företag och roll att sätta sig in i, lära känna många nya människor, förhålla sig till det globala perspektivet utan att förlora det lokala, påbörja arbetet med att definiera vägen framåt tillsammans med våra medarbetare och därefter utmaningen med Covid-19 som kom lite som en blixt från klar himmel. Periodvis har det varit väldigt tufft att navigera under väldigt nya omständigheter, men lyckligtvis är vi ett starkt team på Hays och tillsammans tog vi oss igenom den mest pressade situationen i våras och har dragit stor lärdom som förhoppningsvis kommer gynna oss i framtiden.
 

Hur ser du Hays i framtiden, vad är dina mål?

Nu, efter vad som förhoppningsvis har varit den mest turbulenta perioden under Covid19, står vi väl rustade för framtiden. Redan innan pandemin hade vi påbörjat vår satsning på konsultverksamheten och fokus är att ha en balanserad mix av både rekrytering och konsult för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.

Under mitt första år har vi även återlanserat vårt affärsområde Accounting & Finance och följer med intresse och ödmjukhet hur marknaden fortsätter utveckla sig efter Covid-19 för att säkerställa att vi har ett utbud som speglar våra kunders framtida kompetensbehov. Svenska bolag har sedan länge kämpat med kompetensbrist inom många områden såsom t.ex. IT och vi ser nu ett väldigt stort intresse för arbete i Sverige bland våra internationella kandidater. Kanske ger detta Sverige en möjlighet att stärka upp med bristkompetenser när vår arbetsmarknad anses attraktiv ur ett globalt perspektiv. Med ödmjukhet och stor tacksamhet kan vi konstatera att vi klarat oss lindrigare än många andra i branschen. Vi är oerhört tacksamma för detta och motiverade att återgå till det nya normala. Vi ser försiktiga signaler från marknaden på återhämtning och det ger oss naturligtvis en positiv känsla inför den kommande hösten och vintern.

 

Om Nora Gunneng
Nora Gunneng är sedan ett år tillbaka Managing Director för Hays Sverige. Nora kom senast från Brightby, där hon i egenskap av Head of Operations ansvarade för att skapa fortsatt tillväxt och lönsamhet genom att stärka bemannings- och rekryteringsaffären inom ekonomi men även genom att lansera bolagets satsning på bank, finans och försäkring. Nora ansvarar idag för att utveckla och driva Hays verksamhet i Sverige framåt med ambitionen om fortsatt tillväxt och att öka närvaron på marknaden. Nora har med sig 20 års arbetslivserfarenhet från både mjukvarubranschen och rekryterings-och bemanningsbranschen där hon varit verksam de senaste 10 åren. Hon har bred erfarenhet från vår bransch och har under årens lopp skapat sig en djup kunskap kring kompetensförsörjning och kandidatmatchning, proaktivitet och målstyrning.

 

Läs fler blogginlägg