Blogs

SE: Nora Gunneng: Det går åt rätt håll men vi är inte klara!

Det är lätt att på en dag som Internationella kvinnodagen låta tankarna cirkulera kring orättvisor. Som att det fortfarande sitter färre kvinnor än män vid beslutsborden och att kvinnor, om pengar räknas om till tid, arbetar gratis en dryg timme varje dag. Men idag är även en viktig dag för att fira och glädjas åt kvinnors prestationer inom allt från ekonomi till kultur och politik. Vi får heller inte glömma att Sverige 2020 rankades som det absolut bästa landet att bo i som kvinna!

Trots att kvinnor på det stora hela fortfarande är underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer och endast en femtedel av Sveriges vd:ar är kvinnliga, har mycket skett de senaste decennierna. Andelen kvinnliga chefer inom både kommun och landsting är högre än femtio procent och även bland ekonomi- och finanschefer är könsfördelningen jämnare. På tjugo år har andelen kvinnliga chefer inom näringslivet fördubblats, vilket innebär att denna andel för första gången motsvarar antalet kvinnor som arbetar inom näringslivet - en otroligt positiv förändring.

Jag har tidigare skrivit om kompetensbristen inom IT-branschen, men i en rapport som släpptes av Nexer för lite mer än en vecka sedan visade det sig att kvinnors intresse för att utbilda sig inom detta område har ökat medan männens intresse har minskat. Om det fortsätter i samma riktning kommer kvinnorna att gå om männen år 2024. Samtidigt är det betydligt fler kvinnor mellan 25-64 år som vidareutbildar sig efter gymnasiet - hela 50 procent jämfört med männens 38 procent. 

Det säger sig självt att ett ökat kvinnligt inflytande inte ska innebära minskade möjligheter för andra. En mer inkluderande arbetsmarknad gynnar faktiskt alla - studier visar bland annat att det går betydligt bättre för företag som inte är homogena.

Med det sagt finns uppenbarligen stor potential till större kvinnligt inflytande inom näringslivet och inte minst inom teknikvärlden.

Däremot råder fortfarande en kraftig snedfördelning av riskkapitalinvesteringar inom den svenska tech-sektorn. I en kartläggning gjord av Di Digital 2019 visade det sig att endast 1% av det investerade kapitalet gick till bolag med kvinnliga grundare. Det här är problematiskt på många sätt - inte bara utifrån makt och pengar. När kvinnliga företagare inte ges möjlighet att realisera sina verksamheter är det många idéer som aldrig får se ljuset - i flera fall produkter och tjänster med syfte att förbättra kvinnors liv och hälsa.

Det är så viktigt att alla nivåer på företagen, även allra högst upp i ledningen, präglas av ett inkluderande synsätt både vad gäller kön, ålder, etnicitet samt andra mångfaldskriterier. Det är både självklart och avgörande att ta tillvara på den kompetens som finns och att vi låter idéer, individer och förmågor få gro och utvecklas.

Vi har redan sett stora förbättringar för kvinnor i arbetslivet och mycket talar för att vi rör oss åt rätt håll - jag ser fram emot att följa, och förhoppningsvis även bidra till, en fortsatt positiv utveckling mot ett samhälle där kvinnor får ett mer jämlikt inflytande.

 

Nora Gunneng, 
Managing Director, Hays Sverige

 

Läs fler blogginlägg