Blogs

SE: Livet efter isoleringen. Hur förbereder man sig för att återvända till arbetsplatsen? 3 viktiga saker att tänka på

Har du någonsin sett någon filmscen när astronauter återvänder till jorden och kommer ut ur deras kapslar? De har vinglande ben och hjälps vanligtvis ut av ett team på marken eftersom deras fysiska system måste justeras till gravitationen men också på grund av det trauma det innebär att återvända till jordens atmosfär. De har dock vanligtvis ett leende på läpparna, lättade över att vara tillbaka på fast mark.

Så frågan är- Kommer vi att känna som dessa astronauter när isoleringen lättar och vi återvänder till vår nya verklighet med allt vad det innebär, inte minst arbetsmässigt?

Desorienterad, svag och kämpandes för att hitta fotfästet igen? Kanske inte lika extremt, men liknelsen är inte alltför långsökt.  I vissa fall kan en period av isolering från våra vanliga arbetsplatser, kollegor och vänner kännas som att befinna sig på en rymdstation långt borta från allt och det liv vi tidigare känt till. Dessutom kommer vi troligtvis aldrig gå tllbaka till hur det var innan COVID-19. Intressant nog rapporterade tre astronauter som nyligen återvänt efter flertalet månader på en rymdstation att det kändes som att de hade kommit tillbaka till en annan planet!

Naturligtvis har vissa människor inte varit isolerade och många har exempelvis arbetat mitt i händelsernas centum. För många nyckelpersoner kommer det att innebära en annan typ av anpassning när vändpunkten från krisens mest intensiva fas kommer och vi måste alla ha en förståelse för att deras erfarenhet skiljer sig mycket från den verklighet som yrkesverksamma som tvingats isolera sig erfarit.

3 viktiga saker att tänka på när vi förbereder oss för att komma tillbaka till våra arbetsplatser

Då begränsningarna börjar lättas i många länder, bör du redan nu börja fundera på vad du kan göra för att förbereda din återvändo till arbetet och hur du skall anpassa dig till den nya verkligheten.

  1. Fysisk hälsa - hur kan du underhålla eller förbättra din fysiska hälsa under förändringen och efteråt?
  2. Mental hälsa - hur har begränsningarna och isoleringen påverkat dig psykologiskt och hur kan du hantera detta?
  3. Produktivitet och prestation- hur kan detta förbättras efter isoleringen?

1. Hur kan du underhålla eller förbättra din fysiska hälsa?

Har du utfört mer eller mindre fysiska aktiviteter under isoleringen? Hur har ditt näringsintag varit?
Har du tagit eller två glas vin lite för ofta? Vissa forskare menar att vi under denna tid har upplevt en mindre dramatisk och mer osynlig pandemi än COVID-19, en av fysisk inaktivitet.

Många tycks ha ökat sin fysiska aktivitet under lsoleringen. Det finns dock en hypotes om att de redan aktiva har blivit mer aktiva och de mindre aktiva mer inaktiva. Utan tvekan kommer forskning som kan påvisa huruvida detta stämmer, men möjligheten till en konstaterad polarisering kring fysisk aktivitet kvarstår.  

En systematisk genomgång av de neurologiska fördelarna med träning för ett par år sedan antydde att regelbunden träning tenderar att bli själva belöningen och att ett troligt resultat blir att detta upprätthålls som en vana. Men det utesluter inte möjligheten att för de mindre aktiva, produceras neurologiska belöningar i form av besparad energi då fysisk aktivitet är enegikrävande. Med andra ord, den initiala smärtan (eller tanken på den) kan förhindra belöningen som träning inger- men när belöningen kommer ofta blir smärtan mindre försvagande.

Så har du varit mer fysisk aktiv under isoleringen bör du ha lättare att upprätthålla det än någon som varit mindre aktiv så startsträckan är betydligt Om du vill öka din träningsnivå och hitta sätt att integrera små fysiska aktiviteter ofta i din arbetsdag  är tiden efter isoleringen ett perfekt tillfälle att börja.

Ett tips är att koppla träning till något du redan brukar göra. Till exempel, gör benböj efter att ha borstat tänderna på morgonen eller gå en 10-minuters promenad utomhus efter varje möte! Detta kan verka konstigt, men genom att bilda en associering med ett beteende som redan sker på automatik eller redan är djupt ingripen i våra dagliga ritualer, kommer den kopplade övningen inom sin tid att bli rutin.

2. Hur har isoleringen påverkat dig psykiskt och hur kan du hantera detta?

Det råder ingen tvekan om att upprätthållandet av den mentala hälsa har varit mer utmanande för många under isoleringen. Så när vi kommer från de allvarligaste begränsningarna, vad kan vi göra för att försöka förbättra vår mentala hälsa?

Enligt Mind, UK Mental Health Charity, finns fem aspekter att fokusera på när vi förbereder oss för att återvända till våra arbetsplatser:

Ta lärdom: -vad har du lärt dig från den verklighet du tvingats leva i som du kan ha nytta av efter att restriktionerna lättas?

Knyt an: -vilka möjligheter har du nu att återuppta kontakten med människor som är viktiga för dig?

Var uppmärksam - kan du ta en mer medveten inställning till livet? Till exempel, när du är ute i naturen, låt dig själv vara i stunden, njut och ta in det du upplever genom alla dina sinnen. När du samtalar med kollegor, tänk på att vara närvarande och ta in vad de säger.

Ge av dig själv- att vara vänlig mot andra och generös med din tid och uppmärksamhet har betydande effekt på din mentala hälsa. Hur kan du integrera mer av detta i ditt beteende och hur du tillbringar din tid?
 

Den femte aspekten är att hålla sig aktiv, som nämnt ovan. Intressant nog har dessa fem aspekter bedömts som viktiga när det kommer till den mentala hälsan under isoleringsfasen till följd av COVID-19 pandemin.

3. Hur kan du förbättra din produktivitet och prestation?

I stället för att bara återgå till vårt gamla beteende så snart som möjligt, kan det mycket väl finnas praxis som vi har tvingats till under isoleringen som vi kan fortsätta tillämpa för att förbättra vår produktivitet och prestation i även efter krisen.

Kanske kan videosamtal användas som arbetsverktyg oftare framöver för att förbättra effektiviteten och tidsplaneringen? Har du hittat mer tid att reflektera över dina prioriteringar och din känsla av syfte när det kommer till arbete och privatliv? Kanske har situationen lett till att du tillbringar mer tid med nära och kära vilket fått dig att inse hur viktigt det är och vill upprätthålla detta även när vi återvänder till en vardag där vi spenderar mer tid utanför hemmet igen.

Det är användbart att reflektera över vad du vill behålla i fråga om hur vi har arbetat under den här perioden, men det kommer bara att bli en åtgärd med aktiv planering. Detta kan ske på individ- eller teamnivå. Ett sätt att fånga dessa reflektioner och förvandla dem till praktiska åtgärder är att göra en återinträdesplan.

Så utformar du din plan inför din ”återkomst” till kontoret
Så när begränsningarna och graden av isolering börjar lätta, hur kan vi planera och använda våra lärdomar för att förbättra våra arbetsliv, efter krisen?

1. Sätt en tidsram för att implementera ditt lärande. En bra utgångspunkt är att identifiera vad du vill uppnå under de första två veckorna på kontoret.

2. Öppna upp för diskussion med teammedlemmar och kollegor för att dela erfarenheter och lärdomar från isoleringen och kommunicera vad ni önskar ändra och vad ni önskar forsätta med.

3. Betrakta de tre aspekter som presenterats ovan som en struktur för att identifiera åtgärder för att upprätthålla eller förbättra fysisk och mental hälsa samt produktivitet och prestation.

4. Granska genomförda förändringar kontinerligt och anpassa dem efter den nya verkligheten.

Ingen av oss skulle ha önskat COVID-19. Men som med många motgångar i livet kan vi lära av det och bygga vår individuella och kollektiva motståndskraft. Detta sker med störst sanorlikhet om vi aktivt reflekterar och planerar utifrån våra individuella och delade upplevelser.

Författare Gordon Tinline, Business Psychologist

 

Läs fler blogginlägg