Blogs

SE: Neurologisk mångfald? 5 tips på hur du skapar en mer inkluderande arbetsplats 

Hur neurologisk mångfald- neurodiversitet- kan vara till fördel för din organisation 


Det finns många fördelar med att anställa neurodiversiva arbetstagare. Autism Europe menar att människor med neurologiska funktionsvariationer är benägna att visa högre koncentrationsnivåer, ha detaljerad faktakunskap eller teknisk skicklighet och utmärka sig på repetitiva uppgifter. Liknande färdigheter ses också ofta hos personer med aspergers syndrom. Samtidigt indikerade en EY rapport från 2019 att personer med dyslexi ofta uppvisar de mest efterfrågade färdigheterna för framtidens arbetskraft - ledarskap, kreativitet och initiering.

Carlene Jackson, VD för tech-företaget Cloud9 Insight - som själv är dyslexiker - uppskattar att cirka 20 till 30 procent av hennes företags anställda är neurodiversiva.

Företag behöver bara förstå värdet av att ha människor som inte tänker på ett traditionellt sätt. Vi tycker att förmågan att fokusera och vara lojal är starka autistiska egenskaper, medan det att vara kreativ och en out-of-the-box-tänkare är en dyslexiker bidrag. Varför skulle vi inte vilja ha det här i vår verksamhet? säger Carlene Jackson, VD Cloud9 Insight
 

Genom att tillgodose behoven hos anställda med neurologiska funktionsvariationer kan arbetsgivare skapa en mer inkluderande arbetsplats för dem med skiljaktiga tillvägagångssätt.


Här är 5 tips på hur du uppnår detta enligt våra experter:
 

1. Uppmuntra inkludering och mångfald i arbetskulturen: Kulturellt måste organisationer se till att personalen är medveten om och accepterar sina kollegors olika behov. Skapa en inkluderande kultur där individer känner tillhörighet, där skillnader accepteras och värderas.
 
2. Justera din intervjuprocess: Tänk på de sociala utmaningar kandidaten står inför när du rekryterar. Låt inte brist på ögonkontakt eller svårigheter att svara på frågor dölja kandidatens skicklighet och förmåga. Undersök de bästa anställningstipsen.
 
3. Prata öppet om neurodiversitet: Genom att börja prata om skillnader lär sig personalen att upptäcka och vara mer accepterande av neurodiversiva kollegor.
 

4. Skapa ett mentorprogram: matcha neurodiversiva medarbetare med en intern mentor och checka in regelbundet för att bättre förstå och tillgodose behov..

5. Konsultera en expert: Organisationer som exempelvis Aspiritech, använder sig av mjukvara för att testa och kvalitetssäkra arbetsstyrkor som har människor på autismspektrumet Det finns många aktörer som gärna delar med sig av sin kunskap och expertis i neurodiversitet. 

 

Vill du läsa mer om fördelarna med neurodiversitet ?Denna fråga utforskas ytterligare i den senaste upplagan av Hays Journal.

 

Läs fler blogginlägg