WE GET IT

WE GET IT
IT-CONTRACTING MED HAYS

Vad är IT contracting?

IT-contracting är helt enkelt när en IT-specialist fungerar som en entreprenör och själv säljer sina tjänster till en kund, där kontrakten ofta varierar från projekt till projekt. Dessa specialister är kontrakterade temporärt, oftast för att arbeta på individuella projekt, till skillnad från personal som är anställd permanent med tills vidare-kontrakt.
 

                                               

Att arbeta med Hays underlättar för dig som IT-specialist

Vi på Hays vet vi att du utvecklar och upprätthåller den uppkopplade världen som vi alla lever i.
Därför vill vi hjälpa er att få den belöning ni förtjänar. Att ha en bra lön, en flexibel arbetsmiljö – samtidigt som dina egenskaper och kunskaper utvecklas. För IT-specialisterna agerar vi som en mellanhand och hittar företag som behöver deras kunskap. På Hays har vi redan ett stort nätverk med kontakter, vilket minskar oron i att inte veta vad nästa jobb är. Detta gör att våra IT-specialister bara behöver fokusera på att göra ett bra jobb.