Second Opinion

Second Opinion

Vill ni ha ett kvalitativt beslutsunderlag inför en anställning eller vidareutveckling av dina anställda? Vi arbetar med att definiera, mäta och utvärdera potential hos personal. Tjänsten ger en objektiv bedömning av potential, styrkor och utvecklingsbara sidor inför en anställning eller ny tjänst i företaget. Det ger ett kompletterande beslutsunderlag utan påverkan av personliga relationer, rykten eller ytliga reflektioner från ett första intryck. Vi grundar rekommendationer på en strukturerad beteendecentrerad djupintervju och arbetspsykologisk testning med instrument som har vetenskaplig grund för att förutsäga framgång i arbetslivet.

Tjänsten innehåller:

1. Kravspecifikation - avstämning av kravprofil och val av testbatteri
2. Bokning av intervju och genomförande av djupintervju
3. Testning och återkoppling till kandidat och beställare
4. Referenstagning
5. Sammanställning av rapport – återrapportering och beslutsunderlag

 

Läs mer om Hays tjänsteutbud här