Den här sida använder cookies. Om du fortsätter nu accepterar du detta men du kan ändra dina inställningar här när som helst.

Generation Y

vill hellre ha mentor än chef

Hays Infographics_short_1.jpg

Fyra av fem unga svenskar vill arbeta i en internationell miljö. Men sociala strukturer och olikaförväntningar mellan chef och medarbetare kan ställa till problem för både företag och talang. En större medvetenhet om svenska talangers drivkrafter krävs för att lägga en stabil grund för Gen Y:s inträde på arbetsmarknaden, speciellt i internationella bolag.

Synen på ledarskap skiljer sig i Sverige och övriga världen. Det visar rapporten Gen Y and the World of Work, framtagen av rekryteringsföretaget Hays. Nära hälften av alla svenskar mellan 18 och 30 år ser den ideala chefen som en coach eller mentor.  Problem uppstår när svenska förväntningar och internationella strukturer kolliderar.

-    Unga svenskar vill ha ett ledarskap som bygger på jämlikhet. De motiveras inte av auktoritet utan
      vill ha en mer avslappnad relation till sina chefer. Utomlands ser ledarskapet annorlunda ut än
      hemma i Sverige och det kan komma som en chock när man börjar sitt nya arbete,
      säger Johan Alsén, Sverigechef på Hays.

Frihet maximerar potentialen hos unga svenskar
Ett tydligt drag bland unga svenskar är en stark entreprenörsanda. Två av tre respondenter uppger att de kan tänka sig att driva eget företag. Samtidigt är det bara 15 procent som ser det som sitt främsta karriärmål och fyra procent som driver en egen verksamhet idag. Trots detta finns det anledning att ta tillvara på den entreprenörsanda som finns.

-    Genom att ge unga medarbetare möjligheter att driva projekt med frihet och kreativitet skapas
      både innovation och affärsnytta. Internationella företag i Sverige går miste om mycket potential
      i sina talanger om de försöker styra dem för mycket, säger Johan Alsén.

Många unga svenskar tror även att de kommer byta jobb flera gånger under sin karriär. Av de tillfrågade förväntar sig fler än var tredje att ha minst sju arbetsgivare under sitt arbetsliv, vilket är avsevärt fler än det globala genomsnittet på var femte.

-    Som arbetsgivare är det viktigt att fortsätta attrahera sina anställda även efter att anställningen
     påbörjats. Svenska talanger vill utvecklas och räds inte att söka sig vidare om de inte känner sig
     tillfreds med sin arbetssituation, säger Johan Alsén.

Generation Y i Sverige värdesätter intressanta arbetsuppgifter framför både jobbsäkerhet och personlig förmögenhet. Men lika viktigt är det att ta hänsyn till livet vid sidan av karriären. Unga talanger vill ha god balans mellan arbetsliv och privatliv, där man tillåts ha ett rikt socialt liv och möjligheter att resa.

Tre framgångsfaktorer

1.    Satsa på mentorskap. Unga svenskar motiveras av frihet och eget ansvar.
2.    Erbjud en internationell miljö. Svenska talanger attraheras av internationella möjligheter och
       möjligheter att använda sina språkkunskaper.
3.    Satsa på personlig utveckling. Unga svenskar vill utveckla sina färdigheter och kunskaper
       genom hela yrkeslivet.

Tre fallgropar

1.    Jobbet tar över. För unga svenskar är det viktigt att kunna upprätthålla sin livsstil och
       sociala samvaro vid sidan av arbetet.
2.    Distanstagande från chef. Unga svenskar vill ha en chef som motiverar samt är rättvis,
        kunnig och stöttande.
3.    Rekryteringen är bara början. Fortsätt arbeta på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
       även efter genomförd rekrytering.

Vid frågor kontakta gärna:

Johan Alsén, Sverigechef Hays.
Direkt:+46 8 588 043 01
Mobil: +46 70 450 60 03
E-post: johan.alsen@hays.com

Om undersökningen
Hays rapport Gen Y and The World ofWorkundersöker ungas syn på sin framtid i yrkeslivet. I Sverige svarade 1000 respondenter födda mellan 1983 och 1995 på undersökningen.

Om Hays
Hays plc är ett specialistrekryteringsföretag som har totalt 7840 anställda och finns i 33 länder runt om i världen. Sedan starten i Sverige 2003 arbetar Hays Sverige inom olika expertområden: Bygg & Fastighet, Chefsrekrytering, Ekonomi & Finans, HR, IT, Life Sciences, Sälj & Marknad och Teknik & Ingenjörer.

– Koncernen rapporterade nettoomsättning på £ 719 miljoner och rörelseresultat (före extraordinära poster) på £ 125,5 miljjoner;
– Koncernen rekryterade runt 53,000 kandidater till permanenta jobb och cirka 182,000 personer till konsultuppdrag;
– 29% av koncernens nettoomsättning genereras i Asien-Stillahavsregionen,  31% i Storbritannien och Irland och 40% i kontinentala Europa och övriga länder (CERoW).
– Nettoomsättningen bestod till 59% av konsultuppdrag och 41% av rekryteringsuppdrag
–Hays är verksamma i följande länder: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Columbia, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA
 

|