Den här sida använder cookies. Om du fortsätter nu accepterar du detta men du kan ändra dina inställningar här när som helst.

Successionsplanering – Ett måste för framtiden

 

Successionsplanering är idag ett växande problem för många företag. För mindre och medelstora företag (SME) innefattar planeringen för framtiden stora brister samtidigt som orosmomenten och stötestenarna är många. Framförallt uppger många företag att de ekonomiska resurserna saknas, liksom att processen är tidskrävande.

I senaste Hays Journal undersöker vi riskerna med att inte prioritera den systematiska processen som successionsplanering innebär. En oväntad uppsägning gör av naturliga skäl ett större avtryck i en mindre organisation samtidigt som urvalet av ersättare är mindre.

Marie Svärd, Sverigechef Hays, menar: ”Det behövs inte en stor HR-avdelning för att lokalisera utmaningarna inom successionsplanering. Det är ledningens och chefernas ansvar att själva se till att organisationen är förberedd. Vilka positioner är kritiska? Vilken kapacitet finns? Vilka är de potentiella ersättarna? Oavsett verksamhet, kan successionsplanering verka både onödigt och invecklat. Genom att undvika dessa potentiellt svåra beslut ökar man dock framtida risk i takt med att företaget kontinuerligt växer och mognar. Med detta i åtanke, på många sätt, är nyckeln till successionsplanering bara att sätta igång. "

För att läsa mer i Hays Journal, besök www.hays-journal.com

|