Byta karriär

Byta karriär

För de som inte längre känner sig stimulerade av sitt nuvarande jobb kan ett karriärbyte vara en lockelse. För vissa, om inte de flesta, kan det visa sig vara meningsfullt och givande att byta. Det finns dock fallgropar att undvika för att övergången ska bli så smidig som möjligt.


Att göra det rätta valet

Du må vara säker på att du vill lämna din nuvarande arbetsgivare, men ett karriärbyte är ett livsförändrande beslut som du inte kan ta så lättsamt.

Bara för att du känner dig nedstämd – kanske för att du förbisågs en befordran eller inte gillar branschen – betyder det inte att du är redo för att ta ett drastiskt beslut som kan påverka ditt live och levebröd.

Karriärrådgivare talar ofta om vikten av att utvärdera ditt liv och analysera dina styrkor och svagheter.
 
Du måste fråga dig en hel del frågor: Vad vill jag få ut av livet? Vart vill jag vara om 5 år? Har jag råd att göra detta? Är jag realistisk?


Pengar spelar roll

Finansiella konsekvenser är ett av de grundläggande frågorna som du måste ta hänsyn till när du överväger en karriärförändring. Du måste vara ärlig mot dig själv och se till att det är vad du verkligen vill ha, eftersom du kommer att behöva offra mycket personligt och ekonomiskt. Omständigheter kan dyka upp vilket kan göra det svårt för dig att uppfylla dina ambitioner.

Om du planerar att göra ytterligare studier kommer det sannolikt att involvera olika kostnader. Om du å andra sidan planerar att arbeta dig upp på karriärstegen, finns risken för en lönesänkning. Oavsett vilken omständighet är det lätt att underskatta de dagliga kostnaderna som berörs: transport-, levnads- och utbildningsutgifter.

Det är också väldigt viktigt att prata med sina nära och kära och berätta för dem vad det är du planerar att göra och att du behöver stöd I det på ett emotionellt plan.
 

HaysSearchEntityForm Portlet

CV upload

Öka chansen att bli matchad med relevanta uppdrag genom att ladda upp/ uppdatera ditt CV i vår databas.

Karriärtips NY- standard

Bli framgångsrik i ditt jobbsökande genom att ta del av våra expertråd.

Kontakta oss

Vi delar gärna med oss av vår expertis till dig oavsett om du är kund eller kandidat. Kontakta oss för fortsatt dialog om hur vi kan hjälpa just dig.