angle-left

Bloggar

SE: Sälj in dig själv på 30 sekunder!

Tips till dig som skall på arbetsintervju

Det tar endast 30 sekunder för en rekryterare att bilda sig en fast och definitiv uppfattning om en kandidat under en jobbintervju. Av den anledningen kan man utgå från att vi bara en chans på oss att göra ett gott intryck. Tänk om du kunde lära dig att sälja in dig själv på mindre än en minut?
 

Din pitch kan vara avgörande

Entreprenörer får ofta endast några minuter på sig för att fånga uppmärksamhet och övertyga investerare att deras projekt är värt att investera i.  Deras budskap måste därför vara tydligt, kortfattat och lättförtåeligt. Entreprenören måste kunna säga vilka behov hens produkt eller tjänst uppfyller och hur hens projekt särskiljer sig utan att gå in på detaljer. På vädigt kort tid behöver denna visa sin motivation, sin entusiasm och sin trovärdighet att genomföra projektet som presenteras.

Jobbintervjuer fungerar på samma sätt: du har väldigt lite tid att övertyga. Din pitch bör fånga din samtalares uppmärksamhet och spegla din professionella ståndpunkt. Säg inte bara att du är den perfekta kandidaten för jobbet. Försök hitta det lilla extra som skiljer dig från dina konkurrenter: om du har en specifik färdighet eller har andra särkiljande erfarenheter  (till exempel bott ett år utomlands), är det läge att lägga fram det ganska snart under intervjun.

Här är ett exempel på en kort säljande pitch:
”Mitt namn är Sara Nour. Jag har en Masterexamen i digital kommunikation. Jag gjorde ett års praktik på en byrå som specialiserar sig på digital kommunikation och marknadsföring. Jag brinner för webb och kommunikation och har erfarenhet inom sälj vilket gör mig till en hybridprofil som kan implementera en digital strategi men även snabbt identifiera till kundens behov och förväntningar. ”

Upprepa och öva på din pitch så mycket som möjligt och testa att presentera den inför en vän.
Ta hänsyn till dennes råd och förbättra pitchen utifrån den feedback du får.


Vikten av kroppsspråk

Kroppsspråk, eller icke-verbalt språk, är viktigt under en rekryteringsintervju eftersom det gör att du objektivt kan bedöma någons sociala färdigheter (självförtroende, förmåga att hantera känslor etc.). Rekryteraren kommer att uppmärksamma ditt kroppsspråk och attityd. Tänk på din framtoning under hela intervjun, anta en position där du känner dig bekväm, sitt upprätt och upprätthålla ögonkontakt med den du samtalar med.


Visa upp dina färdigheter och professionella framgångar

En pitch är inte en monolog. Tvärtom, dess slutsats öppnar diskussionen. Efter att du har presenterat din pitch, tänk på att tala om dina färdigheter och dina professionella framgångar. Dessa ger ett mervärde för önskad position och låter dig lyfta fram dina personliga egenskaper, de berömda "mjuka färdigheterna". Beskriv sammanhanget där du kunde uppnå dessa framgångar, vad uppgifterna var, vilka åtgärder som gjorde att du kunde uppnå dem och vad resultatet blev.


Förbered dig på alla frågor

Förutse frågorna som kommer att ställas till dig under intervjun. Även om det är omöjligt att förutsäga exakt vilka frågor som kommer att ställas under intervjun, är många frågor vanligt förekommande. Detta gäller särskilt frågor om din personlighet och yrkesbakgrund: "berätta om dig själv", "varför sökte du på det här jobbet och varför vill du jobba i det här företaget?".
”Vad är ditt lönekrav? ", Eller" vad skulle du göra din första vecka om du skulle få det här jobbet? ".


Andra tips

  • Samtalet under intervjun bör vara tydligt och förståeligt av din samtalspartner. Undvik därför i den mån det går tekniska termer och förkortningar.
  • Strukturera din presentation så att du känner att du berättar en historia.
  • Upprepa din pitch så mycket som möjligt: ​​kontrollera att den inte är för lång och memorera den. Var dock försiktig så att det inte uppfattas som att du läser den helt innantill.
  • Försök att illustrera dina ord med exempel, bilder, siffror.
  • Var genuin och ärlig. Genuinitet  och är nyckeln till en framgångsrik jobbintervju.

 

Källa: Christopher Pecriaux, Manager Supply Chain Hays France, i samarbete med Karen Holcman