angle-left

Bloggar

SE: Hur du anställer rätt team - vid rätt tid

Det kan ibland upplevas som att det finns en obalans mellan kapaciteten som behövs för att driva ett företag framåt och kapaciteten som faktiskt finns till hands, oavsett vilket företag det gäller. Hur kan man egentligen gå tillväga för att balansera ut detta?

För många företag är svaret tillfällig rekrytering, man anställer helt enkelt kandidater från bemanningsföretag under en kortare period och förhoppningsvis motsvarar dem kraven som ställs under projektets gång. Det kan dock vara svårt att inse när du behöver anställa någon tillfälligt och när du bör utnyttja de resurser som redan finns.

Här finns några tips som kan hjälpa dig fatta beslutet, och försäkra dig om att du bygger ett bra team.

1. Fastställ tillfälliga lösningar som en del av din tillväxtstrategi

Om du till exempel arbetar på ett företag där du alltid måste leta efter nya kunder så kan du bestämma att x procent av personalstyrkan ska vara tillfälligt anställda. På så sätt slösar du inga resurser på ett projekt innan det är bestämt att företaget har fått det, och kan lätt flytta runt resurser så att det motsvarar vad som kräver uppmärksamhet just då.

På Hays arbetade vi med en kund som hade fått ett kontrakt med ett internationellt telekom-företag som krävde att det skulle finnas ett flerspråkigt supporteam, med bas i Centraleuropa, tillgängliga för dem dygnet runt. Företaget ville ha en test-period under några månader innan de kunde bestämma sig helt,och därför var alla kandidater som anställdes tillfälliga lösningar som eventuellt kunde bli permanenta om testperioden var lyckad, (vilket den var).

Kandidaterna tog glatt emot erbjudandet eftersom det gav erfarenhet hos ett stort företag och dessutom en chans till ett kontrakt som fast anställd om man visade framfötterna under testperioden. Tack vare kunskapen att alla som hade anställts till projektet var temporära, behövde kunden inte fundera på fakturering eller vad som skulle ske efter projektet, eftersom alla kandidater hade kontrakt med Hays blev de bara tillskrivna ett annat projekt.

Så, om du utvecklar din tillväxtstrategi och inkluderar tillfälligt anställda, kommer du alltid ha möjligheten att använda kapaciteten som finns – om och när du behöver den.

2. Planera

När du planerar i början av året bör du ha uppsikt över de viktiga projekten som väntar, och vilka resurser du kommer behöva för att slutföra dem. Försök skapa en bild av när din arbetsbelastning kommer vara på max, och när den kommer sjunka under året, det är lättast att basera på tidigare år. Ju tidigare du kan se var resurser kommer behövas, desto tidigare kan du se till att budgeten håller för det.

Ett stort företag vi arbetade med bestämde sig för att flytta alla deras finansprocesser från ett flertal olika länder till en samlad plats. Detta krävde extra resurser som kunde leda projektet, vilket självklart var en tillfällig lösning från kundens håll, då resurserna inte skulle behövas efter omstruktureringen hade skett. Kunden bad oss därför sätta ihop ett team som bestod av internationella specialister för att arbeta på projektet, att fakturera dessa per månad och att ta tillbaka allihop efter projektet var avslutat.
Företaget bestämde exakt vilka och när dessa tillfälliga resurser skulle behövas– och drog nytta av att inte betala för något utöver just det. Smart planering!

3. Tänk på projektledningen

Att använda tillfälligt anställda är ett mycket bra sätt att underlätta resursaspekten inför ett projekt, antingen genom att göra det större och mer omfattande, eller hjälpa till så pass att det faktiskt går fortare. Varje uppgift är unik och har olika prioriteringar, men allt fler företag inser fördelarna med att använda tillfälligt anställda på något projekt här och där.

En av våra ingenjörskunder hade fått ett projekt med ett bilföretag i Tyskland. För att hinna bli klara innan deadline behövde kunden snabbt lokalisera och rekrytera 15 junioringenjörer för att underlätta det vardagliga arbetet. Junioringenjörer är ofta intresserade av liknande projekt eftersom man på kort tid får värdefull erfarenhet, och om det går bra kan man bli erbjuden en permanent tjänst hos antingen ingenjörsföretaget eller till och med hos företaget i Tyskland. Det gynnar bägge parter, eftersom kunden inte vill betala för 15 personer permanent när det inte finns ett projekt att arbeta med.

I alla ovannämnda fall, där prioriteten låg i att möta deadline och alternativ att minska på resurserna inte fanns, kunde kunden framgångsrikt avsluta sitt projekt genom att använda tillfälliga resurser. Ett extra plus i kanten var att man inte behövde tänka på saker som uppsägningstid. Allt som krävs är planering.