Hays i offentlig sektor

Hays i offentlig sektor

Hays har stor erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor, både vad gäller rekrytering och personaluthyrning. Vi har även genomfört searchuppdrag, personbedömningar och second opinion till statliga verk, myndigheter och kommuner.

Eftersom det ställs höga krav på dokumenterad kvalitet och kompetens som leverantör till offentlig sektor, är vi mycket stolta över de avtal vi har inom denna sektor. De är för närvarande bl a Nacka Kommun, Swedavia, Domstolsverket, Stockholm Vatten, Trafikkontoret, SISAB mfl.

Vår verksamhet genomsyras av ett nära samarbete med kunden i ett såväl kort- som långsiktigt perspektiv. Detta kräver en ständig marknadsanpassning och utveckling utan att för en sekund kompromissa med den kvalitet i arbetet som utmärker Hays.

För mer information om Hays samarbete inom den offentliga sektorn, var vänlig kontakta oss på 08-588 043 00 alternativt stockholm@hays.com

 

Läs mer om Hays tjänsteutbud här