Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv
Löpande kontakt och stöd

Vi hjälper dig att bli bekväm i din nya roll.

Du kan förvänta dig:
• Vi erbjuder dig stöd och vägledning under övergångsperioden.
• Vi vill att din första tid på ditt nya arbete ska avlöpa smärtfritt. Vi kontaktar dig innan du börjar för att kontrollera att allt är som det ska.
• Oavsett om du anställts tillfälligt eller permanent så kommer vi att ha regelbunden kontakt med dig för att säkerställa att rollen motsvarar dina förväntningar.

Hur du kan hjälpa till:
• Vi vill vara en del av din pågående framgång. Därför ser vi gärna att du behåller kontakten med oss.


Läs mer om Hays Service Standard här

Förstå förväntningarna 

Hitta möjligheterna

Värdefulla råd & förväntningar

Öppen & ärlig kommunikation

Registrera dig som kandidat