Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jag är
    Jag är

Hays mångfaldsundersökning

Leading women 2016

LeadingWomen2016.jpg

Gång på gång har det visat sig att mer jämställda organisationer inte bara går bättre än de mindre jämställda, utan också är mer sannolikt att attrahera och behålla duktiga yrkesverksamma.

Dessutom har sambandet mellan kvinnor på arbetsplatsen och ett lands ekonomiska tillväxt nära anknytning. Trots detta varken betalas eller belönas kvinnor på samma sätt som sina manliga kollegor och förblir underrepresenterade på arbetsplatsen, liksom proportionellt mindre representerade i ledande roller.

Vid sammanställningen av denna rapport frågade vi över 11.500 kvinnor och män där vi undersökte vilka åsikter som finns om kvinnor i arbetslivet idag.

Nedan kan ni se några av resultaten vi funnit:

Ambition
12% av kvinnorna i Sverige strävar efter att nå en CEO / VD-posten jämfört med 16% av männen.

Egenreklam
46% av kvinnor känner att de har möjlighet att själv marknadsföra och kommunicera sina ambitioner på arbetsplatsen, jämfört med männens 63%.

Lika lön
52% av kvinnorna uppgav att de anser att det är lika lön mellan könen, jämfört med 73% av männen.

Karriärmöjligheter
55% av kvinnor tror att samma karriärmöjligheter finns oavsett kön, jämfört med männens 76%.


Vår andra årliga globala rapport har sammanställts med hjälp av data som samlats in mellan november 2015 och januari 2016.
För att läsa mer om våra resultat, klicka på knappen för att ladda ner hela rapporten.ladda_ner_rapporten_btn.jpg