Den här sidan använder sig av cookies. Om du fortsätter godkänner du detta, men du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst genom att följa "den här länken".

Hemligheten bakom att ge starka intervjusvar

ge starka intervjusvar_stor.jpg

Har du någonsin vela ha ett jobb så mycket att du under intervjun listat upp anledningarna till varför du vill ha jobbet, utan relevans till frågan som ställdes? Många kandidater hamnar i den fällan, speciellt när de är nervösa.

Susie Timlin är Direktör för People & Culture på Hays Talent solutions och menar att STAR-tekniken hjälper kandidater att få fram strukturerade och engagerade svar. STAR står för Situation, Tjänst, Analys och Resultat. Detta håller dig inom ramen och får fram den mest relevanta informationen i ditt svar.
 

STAR-tekniken i praktiken

Många intervjufrågor, speciellt de kompetensbaserade, är designade att plocka upp bevis på de kunskaper som kandidaten har påstår sig ha. Därför är STAR-tekniken ett sätt att ge dessa svar utan att sväva iväg för mycket. Exempelvis:

”Du nämner här i ditt CV att du har jättebra kommunikationsförmåga. Kan du beskriva en gång när du använde dig av detta?”
 

S: Beskriv situationen och tillfällets behov.

Beskriv först situationen så rekryteraren förstår varför din kunskap behövdes.

”En gång när jag jobbade på X, hade vi en produktlansering. Produkten skulle bli introducerad för marknadschefer till en av våra kunder” 
 

T: Beskriv vilken tjänst som du skulle utföra i den här situationen.

I steg två beskriver du din uppgift och hur dina kunskaper kom till användning.

“Jag var utvald till säljchef för den här produkten och skulle göra en säljpresentation. Min presentation behövde kommunicera det unika hos produkten och hur den kunde bli användbar för företaget. På morgonen för presentationen fick jag höra att säljchefer för kundföretaget också skulle sitta med på mötet”
 

A: Aktivitet anpassad efter uppgiften

Beskriv sedan hur du utförde den här uppgiften samt hur den involverade dina kunskaper.

”Därför anpassade jag stilen i min presentation så alla i rummet kände sig adresserade. Jag anpassade också mitt språk och undvek jargong så att presentationen kändes riktad till både marknad och sälj”.

R: Förklara resultatet av din aktivitet.

Nu förklarar du hur dina kunskaper skapade ett positivt resultat.

”Som resultat av en bra presentation fick jag in en beställning av den här produkten, vilket ökade vårt månadsresultat med 25%.  Dessutom fick min presentation väldigt bra feedback från säljcheferna”.

Varför STAR-tekniken fungerar

I en intervju är STAR-tekniken ett sätt att hålla sig till ämnet. Det är också en mall som ger struktur åt ditt svar i en berättandeform, detta skapar intresse hos lyssnaren. Tekniken hjälper dig att fokusera på frågan som ställts och ser till att varje del av svaret är relevant och informativt. Det gör svaret mer bekvämt för rekryteraren. Genom att öva i den här tekniken och förbereda några scenarion innan intervjun bygger du upp ditt självförtroende, genom att påminna dig själv om dina unika kunskaper och framgångar.

Så innan intervjun, sätt dig in i både ditt CV och de frågor som du antagligen kommer att få svara på. Öva dina intervjusvar och håll dig till STAR-tekniken. När du befinner dig i intervjurummet, håll kvar den strukturen i ditt tänkande. Det här kommer hjälpa dig att svara på varje fråga utan att ”babbla” och istället visa din duglighet för rollen.